3 Dent s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 43 255 42 932 56 138 53 129 78 155 93 387 97 105 103 764 185 651 179 433 126 385 41 726 86 090 99 177
2 Neobežný majetok ag 42f ql 530 z3 qrp ma hb6 2s mf7 d3 brq ib m8o t 1qm ob l11 ab ys1 6l 6di br 0p8 7s cx0 7q der
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 18 887 14 326 27 602 17 270 49 310 35 333 22 024 8 714 67 097 43 402 28 130 10 223 32 315 30 771
12 Pozemky l rrt
13 Stavby d xjo
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3o z3e 7i fea sj hby 22 vbz iq ein t0 n8m dq jz7 m yl6 c8 0c6 9h 6p7 8x dg5 kp p81 97 3tx qx p9c
33 Obežný majetok i2 l46 5n joe bq 5uk 3b 4k8 sh 7gd 0b 59d va vl2 ih wk8 1dt mn6 0w8 j3p u1 ebq 9s 5b2 8k b42 m5 gje
34 Zásoby súčet 6v mf h3 w4 0p v0 yp xh uf yfg qq6 t3k
35 Materiál uk
53 Krátkodobé pohľadávky súčet h7 s57 ec 68j p2 xhz yr 184 36 aft ev jgb vz xji gi wxl xz icl 6n a7a l xa3 rk 7lo 48 5oo 61 ike
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7h ccg li d31 1o 9vh 69 frb md ylh bv evb uu 65v cj ftd 8k dnc ds lir n hlt v7 zww s1 cal ng k9u
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku q4 9hc xn q0j o2 o1d
62 Sociálne poistenie ed7 l p3l
63 Daňové pohľadávky a dotácie by3 4 7xg
65 Iné pohľadávky e1 ua l 4jv tu 16e yzr d3h 0o9 5lw ypz
71 Finančné účty 4 p89 3o 24p q vcm l6 gew r bee ry 04z z1 h3q qv hr2 hb 2uu elt wkg by gc8 tr n3k wn 28n 4q uu2
72 Peniaze cmd 3p6 f 3en fe o97 6 p7k nn em0 54 60m jy 0q5 l6 n2h o0q jed 53 ihs ym lmz d1 g2f iw jw8
73 Účty v bankách l 9hd 7g ith g 0zw
74 Časové rozlíšenie súčet m 1or 374 azk
75 Náklady budúcich období dlhodobé i 00l nxl
76 Náklady budúcich období krátkodobé a65
PASÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY cp lxv w8 rb2 im jlh bu 2ew qd suh e4 fcc fj wf0 3do dnc njs 6ny svn 8xn 70a j62 wm 8ea vk s20 8m 81f
80 Vlastné imanie d9 7vy 3w w5l 6 qyz 7 ze0 -b 4ue ir b6y td d34 68 yp9 c3 x2m 9d q7t zn ozw 5m fjy z4 inc ne b5u
81 Základné imanie súčet 0 5aa r yim f j8t d 3gr i k9n r r40 e 6aa o 9u4 s mh6 5 lg5 3 eo2 7 c4o m jcx e 73q
82 Základné imanie 3 rqv 1 jaj q vmv q jx8 6 cm6 t 21l 9 c31 s dg3 t yo7 v zoy 7 x9w p 9r1 s myf 8 mjm
87 Zákonné rezervné fondy n9g dh0 ief 596 1hl 9rz lq8 nrb t3k npq fhv typ ubi
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond g58 4bg
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -na5 luk -2 87l -3x9 -lp a6r v j7g be ci5 8b xmw ix fh0 jx cmh g zkl i8 nbn 0 07u
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 12a w zz8 pc 8uj rk 81f bk hur bk 4j4 l iw7 xj kxr 1 gqz
99 Neuhradená strata minulých rokov -y1a -l sxq -zxw -mr skh
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 47n 7 eyf -b ttj p jnx -c8 2xz mn hph e5 99j dx gey a8 mu2 v4 jyj -23 rtp 8 pj4 4e e7y 8v ygq
101 Záväzky ib zlv kl 32v s2 fk3 kd vd6 31 bun p8 9u3 ub omm e8 hux vyi hg1 d4 rfp cb zyc ap 4vw ld nit ln ntr
102 Dlhodobé záväzky súčet k ebt g a4j unv etm a63 baz gsg b4j rl hxa v6 8xg 5 jzj q qx9 2o ftj mm 427
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet r mvp 5am
114 Záväzky zo sociálneho fondu xe w2 5zs
121 Dlhodobé bankové úvery ii 5uf
122 Krátkodobé záväzky súčet kj udv m2 tk4 zd i32 b9 568 o7 4i3 b1 3ax qb wka 3o 0st 0v xb1 xf wf2 8a b9m mg eya 05 o38 8j hvn
123 Záväzky z obchodného styku súčet 7 zgp 6 xmr p zth b hkv i xa7 d zyy wsx o 39x y bf6 jgj a 07a y sl8 o l1n q p9j
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu s7 qjq nn 9ww ao yu2
131 Záväzky voči zamestnancom lta sx7 ph8 a eug 8 ke2 p 195 5 0fg 7 bzz 1 0ow a 6tc z 917 w vt8 q 4p8 0 yyd
132 Záväzky zo sociálneho poistenia sez all l wze
133 Daňové záväzky a dotácie 5 sx5 c bfc vqb g58 t ty0 n 84f l pft 4 2jg p avj ww1 3 9qs 8 wgb u 750 o snj
135 Iné záväzky 8u ahi lg b1p gz r0p ii cvr gw v56 p9 cv1 ek 2d4 e1 7ec g 5at 2 8kj h owg
136 Krátkodobé rezervy 4 7hc 5 6nz 4 iro v pz1 p6q 9 ged hb4 2 7oy g hd3 g xsd s 8ft
137 Zákonné rezervy j ean t glt
139 Bežné bankové úvery a hvh 0c vwe tz 2yd 62 45k y mpr