NIGOL s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
12500/S
Dátum vzniku
04.01.2007
Konanie menom spoločnosti
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k označeniu obchodného mena pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Predmety činnosti
 • Vykonávanie technickej kontroly (od 9.9.2020)
 • Vykonávanie emisnej kontroly (od 9.9.2020)
 • Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 12.11.2019)
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 31.5.2017)
 • Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (od 31.5.2017)
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 31.5.2017)
 • Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien (od 31.5.2017)
 • Výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby (od 31.5.2017)
 • výroba jednoduchých výrobkov z kovu (od 11.2.2009)
 • opracovanie kovu jednoduchým spôsobom (od 11.2.2009)
 • opravy častí cestných komunikácií (od 11.2.2009)
 • kúrenárstvo (od 11.2.2009)
 • uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien (od 27.9.2007)
 • kladenie zámkovej dlažby (od 27.9.2007)
 • výkopové a zemné práce (od 27.9.2007)
 • cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava (od 4.5.2007)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 4.1.2007)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 4.1.2007)
 • sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností (od 4.1.2007)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými motorovými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t (od 4.1.2007)
 • prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností (od 4.1.2007)
 • prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovou službou: upratovacie práce, prenájom hnuteľných vecí (od 4.1.2007)
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov (od 4.1.2007)
 • predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál (od 4.1.2007)
 • prenájom motorových vozidiel (od 4.1.2007)
 • vykonávanie prác strojnými mechanizmami v stavebníctve a poľnohospodárstve (od 4.1.2007)
 • úprava terénov (od 4.1.2007)
 • mechanické demolačné a búracie práce (od 4.1.2007)
 • príprava staveniska (od 4.1.2007)
 • nakladanie a vykladanie stavebného materiálu strojnými mechanizmami (od 4.1.2007)
 • odstraňovanie snehu, čistenie komunikácií a chodníkov strojnými mechanizmami (od 4.1.2007)
 • prevádzkovanie zábavných nevýherných automatov, šípok, biliardov a stolového futbalu (od 4.1.2007)
 • zobraziť ukončené
 • opravy cestných motorových vozidiel (od 4.1.2007 do 27.8.2018)
 • opravy karosérií (od 4.1.2007 do 27.8.2018)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Pavol Nigríni
  Pod Hrádkom 828/1
  97632 Badín
  Slovensko
  Vznik funkcie: 04.01.2007
 • Vladimír Olšiak
  Pod Hrádkom 829/2
  97632 Badín
  Slovensko
  Vznik funkcie: 04.01.2007
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2020
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2019
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zápisnica z MVZ
 • Spoločenská zmluva-úplné znenie
 • Zápisnica z VZ.zep
 • Listina prítomných spoločníkov .zep
 • Spoločenská zmluva .zep
 • Osvedčenie .zep
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
 • Záložná zmluva, spoločník Nigríni.zep
 • Záložná zmluva, spoločník Olšiak.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 3.pdf
 • Zápisnica VZ.zep
 • Úplné znenie SZ NIGOL.zep
 • Potvrdenie OÚ BB ukončenie činnosti.zep
 • Úplné znenie Spoločenskej zmluvy.zep
 • Vyhlásenie spoločníka - p. Nigríni.zep
 • Vyhlásenie spoločníka - p. Olšiak.zep
 • Vyhlásenie konateľov.zep
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 3.pdf
 • Výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení 04.04.2017.zep
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení 11.04.2017.zep
 • Úplné znenie spoločnskej zmluvy NIGOL s.r.o..zep
 • Zápisnica z VZ NIGOL 24.05.2017.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • SZ
 • Zápisnica z VZ
 • zápisnica z VZ
 • spoločenská zmluva
 • výpis zo živnostenského registra
 • zápisnica z valného zhromaždenia
 • účtovná závierka 2007
 • živnostenský list
 • zápisnica z valn ého zhromaždenia
 • koncesná listina
 • Živnostenský list
 • Spoločenská zmluva
 • Podpisové vzory
 • Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum aktualizácie
04.05.2024
Domény