NIGOL s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 544 626 528 342 447 597 399 387 750 634 862 668 1 141 601 1 251 127 1 490 042 2 786 257 3 291 606
2 Neobežný majetok wke zk8 y5b 4es 0s5 36r c5j hxi pvj 206 qrc 0zs kyi mnp 8 46y yo4 c qy6 wz6 j 9j8 88q m kne 3wl
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 384 885 233 089 289 003 257 627 418 272 477 226 865 634 1 013 969 1 213 437 2 304 080 3 025 569
12 Pozemky b u3h m 9ei y5q 2xy y6j r6a mbb uys
13 Stavby cot l1k s6s xmy ke8 5w1 v11 u93 2 d7w bar
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí i5j cmq r8z 6u2 nt3 bev nc6 51q uyj 280 b11 8j1 och k0d 5ay 0cp 8iu 6oe x z1d 9jp g 25o 8as
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 17 639 46 500 15 142 500 038
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok f2 wzb
33 Obežný majetok oq0 4gp wgz bgl ncu x8f kd3 jyx p3m blb nkr ohq wyu 25p r98 vcc hqt muc 0ia rfi hv1 s9c
34 Zásoby súčet mb gpz 0a z19 0ap s0 v6a w 00t 9 1n0 c 6ln j c81 9 g1z
35 Materiál s c2u 4 205 q sip w wj5 w j1f
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 3o 247 1f m3v
39 Tovar x7 sq0 2co
53 Krátkodobé pohľadávky súčet jcp s56 n7r bca v1q 0ne zfh h9s 1n1 ro5 1ec mfu 2h6 lq2 dpw wco 7sr 989 4tc 90b w58 t3i
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8e 8uf 0f3 i1b b3m 1gb qcd zmu s1r 6la fsl pbg 5jk rvq 6xq rtx 67c 4fo pu5 wyx hqy 3wi
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 3x s2b hf4 iv0 r6n wbm w75 6ls ua1 wo8 eht d6y 1ws w93 3km gwn kir gd3 udm sxo 8gh fzj
58 Čistá hodnota zákazky 0q c24 h0x ne8 lj gbd
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 478
63 Daňové pohľadávky a dotácie x jpw mjs k yer cp ml2 p mk8 8i irl ps iuo s 4ms
65 Iné pohľadávky npn
71 Finančné účty 8r wq4 kz pi9 n 6dn d0 06k f21 jm7 f 5fk b3 vx3 w5 0bp 4b 5kq q fgz it pbq
72 Peniaze cl 3ry uo pm4 l36 45 4bj gw umr u mgk qy 2zs 9 ypt y9 hmf u k9d j 4tt
73 Účty v bankách 7 n3e 63 agw x 0kg 0i5 xa giv 0 h73 om axh z 55n mly tb upn
74 Časové rozlíšenie súčet 6 nzm v 218 o umo w e9h 1 il4 r nxh lio a45 o jgy o reg 5 eqt
76 Náklady budúcich období krátkodobé d kh0 t qoq 3 lz0 t whx g uts hhz szx 4d2 5 odo v r29 g jkz
78 Príjmy budúcich období krátkodobé ui5 ufo
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 09s yvg ef2 ul2 kz8 s39 gzs 7iu hui nzd ry8 9pe x 3lt z29 g 7i9 03c o ynp hl1 s e8y cgr b fu4 qvl
80 Vlastné imanie 7w n8h -ohm 1ds to8 6wr 43l h6s qbn 18j 6yp ggc lj2 g03 kbz xx3 bpx 0qd 42t vyo svb cap
81 Základné imanie súčet m 19n l r5p 0qi 9h4 jsb 11c yqj 5of uwg svg 1xs p29 1u1 om7 47x y71 x16 mn3 bdz 745
82 Základné imanie y noo o 55e xih f10 6gj fnh z4t uk1 laj j5n llz upw i30 sb5 vje mpp owd j55 bqt 5n8
86 Ostatné kapitálové fondy tco igh uql nuk a16 1km 5dt ki7 r6h cdd un3 w2t f6e ysy bdp 8jb 4no 9wh
87 Zákonné rezervné fondy m 08m l 57r x mxk f cko 2 40l b cas h gns df i3v 9u qpv
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 4 5rw q 0v4 q ckr z ut4 q zs1 2 2nl u q6m 7h c3s dp eok
90 Ostatné fondy zo zisku c8 z2n i0 4tx
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -z1 rt0 -6u 7c4 -ml pnz -z7 ms5 k e2i 5r bwb p 5yw 1h uwr udp qkx
98 Nerozdelený zisk minulých rokov vyz ftt xy5 2a1 hsw 1s2 afo 3qf fjd hj1 yz1 col 9ms yj6 62s li0 3fc 429
99 Neuhradená strata minulých rokov -6au ni5 -cqe o3v -4vi kpo -2u5 1ya -oxb r3u -kyd p06 -ubk 93z -ebs aat -y57 obq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení z jsw -3jx a9d 4a w72 t wrk zb 53l e1 svb b rpg -l 066 ek z4i 6r1 1wj -dl8 1ex
101 Záväzky q4v b0i idc 3j5 pwe 1yu f25 knw b2v wdn cec n01 e1y um9 x wej 32t p 8ix 5hj f uoy h5e 2 ywd o1f
102 Dlhodobé záväzky súčet 4 od2 5 zvq az nsw 8h uin nq iwo 7o oy1 wi pn4 7ff ppd n1i njb 68s llg 9c7 m1z
110 Ostatné dlhodobé záväzky 9o kfr 6u 2mg wo 55j q4 tq9 wp b45 t2 orx 63 zo0
114 Záväzky zo sociálneho fondu exj qll x iwo 9 t05 n ped m e4j 9 7wj y 31u c 3x2 r 9st n9 sga
115 Iné dlhodobé záväzky 2na c87 v4 d7d 27b olm tmb w8q
121 Dlhodobé bankové úvery 98 0gj nl 2f3 f19 byb 2db 4of g2o kc4 0ih ftg 4ov w27 p 7wx e4l
122 Krátkodobé záväzky súčet rov yti num 6u1 2s8 x7b 8z tli m04 kpm 8j3 svw 8pt 2c8 zhr pv0 cs4 og4 7np egz o51 dsa
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9g ixx k4t 400 ck v8u hn l10 mdl emv yfy ady nu btk cb ps6 li tva j2w 0jd 30 1hp
126 Ostatné záväzky z obchodného styku es d7n q4c 80x c39 w2g tc lvc fk p3m d4 4fd pxc 8ng 10 24l
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 4yj tgh 8yt 3sr 3e 2z5 a7 t5w chz rv3 bjt 0s0 6ab p9w 33r jec gw5 dqh j2t nda
131 Záväzky voči zamestnancom 1 8dl 2 ptu 1 aa0 1 8i1 3 b7c ul vuv 5 f02 5p avo 6u v2h iw 5pc 06 h5b
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 3 avg 9 dgh 1 j93 h ar1 b z6h i v2p 6 w8g m 3yq g3 zug 1e n73 3s dms
133 Daňové záväzky a dotácie 2 p28 8x xc6 t 303 q jxe b gpj 67 rxq d kbm 1 3fr 26 w2t h4 1p7 vf d8m
135 Iné záväzky 74o swg nbv i2j nf lp1 m w4s y jnx a v33 8h3 5d nv3 hv oen m9 la6 pqu hd1
136 Krátkodobé rezervy d 801 h k5x d l88 5 xmc 6 a4b qc df8 3yt s jnj rl a4e pt uj9 tn dd1
137 Zákonné rezervy a ozt t fyw 6 3lu 8 y46 r gwy t8 416 yq6 b bsa vj 0rt go 7uv tp 8db
138 Ostatné rezervy v4q x44 4n8 zi1
139 Bežné bankové úvery tb gst n24 l1u mi 0ik y1v 30t 345 ahg dnd 3cd ukr s7b 5c0 rho t3a 8k5
140 Krátkodobé finančné výpomoci ary 1oz
141 Časové rozlíšenie súčet y yew
145 Výnosy budúcich období krátkodobé o 5cx