ENVIRON - ECS, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
19431/V
Dátum vzniku
28.02.2007
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
6 638,78 €
Predmety činnosti
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 28.2.2007)
 • montáž, oprava, údržba elektrických zariadení (od 28.2.2007)
 • oprava a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov (od 28.2.2007)
 • oprava a údržba elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť (od 28.2.2007)
 • inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie (od 28.2.2007)
 • nedeštruktívne skúšanie tesností a hľadanie netesností v potrubiach, nádržiach (od 28.2.2007)
 • čistenie kanalizácie mechanickým spôsobom (od 28.2.2007)
 • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečných odpadov (od 28.2.2007)
 • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi (od 28.2.2007)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 28.2.2007)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 28.2.2007)
 • sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností (od 28.2.2007)
 • demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy (od 28.2.2007)
 • zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzkovanie objektov, zariadení a budov (od 28.2.2007)
 • prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov (od 28.2.2007)
 • prenájom stavebných a demolizačných strojov a zariadení (od 28.2.2007)
 • činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom (od 28.2.2007)
 • chov exotických zvierat a vtáctva, chov akvarijných rybičiek (od 28.2.2007)
 • malé vodné elektrárne do 5 MGW (od 28.2.2007)
 • výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody (od 28.2.2007)
 • maliarske a natieračské práce (od 28.2.2007)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Uložené listiny
 • Živnostenský list č. OŽP-A/2007/00578-2/CR1
 • Vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladu
 • Dodatok č. 1
 • Spoločenská zmluva
 • Vyhlásenie o vzor. podpise a súhlase s funkciou konateľa - A. Popaďáková
 • Vyhlásenie o vzor. podpise a súhlase s funkciou konateľa - Ing. J. Popaďák
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka 2010
 • Účtovná závierka 2011
 • Účtovná závierka 2012
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • __tovn_ z_vierka za rok 2015 _ Ozn_menie o d_tume schv_lenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
07.12.2019