HB METAL s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 65 243 59 515 124 303 174 593 180 879 162 842 165 070
2 Neobežný majetok qu 1cy g9 n57 nt 67l lb sb3 9w j77 m4 vfy bk kvu
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 21 103 17 956 80 688 71 963 84 110 73 097 80 435
13 Stavby 17 38p 2m 9vf pp olk 30 7jk s3 ky1
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí po mnc rk v7p a0 013 6 dly 4d ca3 nc qa4 9u sk0
33 Obežný majetok wz xqi ht ze8 wa 8e4 p6r 0uf 7b 0mi 3u 6xa mr 0sf
34 Zásoby súčet q kdp s gri t v3a lw 7ks 88 clr hf nr9 mb j4j
35 Materiál t wmq v pf7 x hku u qhs t 5qk e 9dc i ge6
39 Tovar p 9wg m z40 x wo9 h afx f vzz zk h4l 6n 9if
53 Krátkodobé pohľadávky súčet mt 6mc s2 s8u 0l hu8 6k cj2 z9 qei 3j 8eu k6 is9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet th 5lu vx nwp ks gpr se 4j4 8b 6tl kj zr7 d0 sw8
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám ca x5r 2b fvi
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku p3 dmh yw ikm d0 fpq bz yce 60 tz9
71 Finančné účty 1 zo1 2 skn w zdh m dzm -6 z5x 4s 84v -j rpq
72 Peniaze 61e t8n zyn t93 wzm oy2 prg
73 Účty v bankách 0 0bj 4 nqe r 80o v rtp -m 5mk 1u 02n -l bde
74 Časové rozlíšenie súčet 5y2 vox ara sz5 ejk 91j o43
76 Náklady budúcich období krátkodobé k2y cxm vhg gff 9f5 cse 1ws
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY zu 0yl 4i p1i pom j4w vf2 xws cpi 2c6 y28 15u oqr ndj
80 Vlastné imanie lb 1wk 6j iln 0h wno rj z12 s6 bub 7z fzm -s1 d1r
81 Základné imanie súčet r 0wx n hhz 7 mrb m 9b3 e eh2 2 2kw 1 udt
82 Základné imanie r pt8 y bku 1 60j e 2gc n pcc 7 j28 a 7bu
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov w1 449 7x 35j 3h aqo cs ddm 4o 8yt kl db6 11 083
98 Nerozdelený zisk minulých rokov tn 7xa jw yk6 gg 1x2 vf 58p vo k78 xj xm3 ce 0be
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 jbg 0 vzc 5 rgb 3 o29 u de8 i nhr -eh yu0
101 Záväzky 9i stm nq 0ur dx ebv h5x opf n3s qlb gqn 23p wb0 1vu
102 Dlhodobé záväzky súčet o j5i hpd enu 67 hpm g3 t2e g zz3
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet o ft0
110 Ostatné dlhodobé záväzky 80 03d ge 4b7 j wve
114 Záväzky zo sociálneho fondu 91r 80c b6j wkt
122 Krátkodobé záväzky súčet gc 2gp al 4pm 7m ff1 4zu hdn cgs g0m p8o zix g56 pr4
123 Záväzky z obchodného styku súčet oj 1g9 4b ynn 6v iln jo sl8 7k e0x 31 try r1 4gx
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 8c fal sr dib
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ndm st yp kld rc 09n 0r chu fe vf2
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu e cw7 m 6yj 9k 117 v5 izx mz 5jb dl cuc gi y91
131 Záväzky voči zamestnancom z l2z p cqe f 06r b w2y l wdx 3 7u1 5 4tx
132 Záväzky zo sociálneho poistenia n amh u8k r tut p cd9 t ei8 7 9wk e 6iw
133 Daňové záväzky a dotácie p 1hc 0 ll9 l e0i u vmd g 2hj s 9xd p qjo
135 Iné záväzky n0q 90 ex7 -9 -h -b qe
136 Krátkodobé rezervy 2k2 572 pc9 5 fit d2d
138 Ostatné rezervy bbf zw3 yfl b ap4 g7b
139 Bežné bankové úvery cw iyk 82 yd9 i ihl 9 tex 9r xpp
141 Časové rozlíšenie súčet k jis
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 6 4xo