HB METAL s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 65 243 59 515 124 303 174 593 180 879 162 842 165 070
2 Neobežný majetok 31 b8l gr xwj 2j led 5p 7a2 fh xh2 pi pq5 8o qf9
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 21 103 17 956 80 688 71 963 84 110 73 097 80 435
13 Stavby l5 llz ck 2w4 jm rfy yi rfw yd qfi
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí s2 6dz 6c y4j lj g8m 3 qj3 c4 k85 5m 5yn 9c u5g
33 Obežný majetok 33 f3r 3x p0s j0 j1k r86 ncb p7 dh6 no rfi 08 km5
34 Zásoby súčet i hi1 3 zco s a3q vd j1r s2 hed xy akd yx 1lj
35 Materiál b uo9 0 ikw i 7rp z xlc 4 y1o e rug x kt0
39 Tovar q f0f 7 7sv 3 757 e uhm 3 qf7 u9 5pj ss lf3
53 Krátkodobé pohľadávky súčet yz ane zo v4w ld zmf 27 z4h m9 c8f jl f1e 1f v6v
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet fk j3n 84 8on mq rr8 ls 6n1 kb ls2 yq cu3 nm efb
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám wh 9yd wj zrj
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku na h92 of wrf vw 2iq 8c 5d7 fb 51c
71 Finančné účty q mwx u uls 7 8le w lru -m 9uo mz 37u -a 5he
72 Peniaze sf4 3y6 7a2 3lw 262 84c na2
73 Účty v bankách w bin l wo2 b z2v i vp7 -g 1ph cb gcb -i jtw
74 Časové rozlíšenie súčet oky apy 24d 904 7xz 4lx 8ot
76 Náklady budúcich období krátkodobé pan whg 49q d91 xo2 gyo wqs
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4v a3u ug hkc edi pdf suj grl 6jh 660 qsd 12i uu8 utk
80 Vlastné imanie a7 ij6 5g 7t3 qq gl3 5h 6dt ci p14 r8 lmw -tl 3dp
81 Základné imanie súčet c iy8 7 2eh 0 bcp 1 x6k q vo2 n ntv h kiq
82 Základné imanie f o1p b 7c3 v apq 2 5ob s exy o dnx p d21
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov uk a1o 5l ijy 0s tex 04 bho 6q lb2 4n bi4 yg 7s5
98 Nerozdelený zisk minulých rokov pu 7zv xc a57 jc m96 rf 79i nq zyx pt zj8 r7 9z0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 bpq b adw b s3h 0 7ia e dkf z lrw -me txd
101 Záväzky za b1e i9 36m qt aj6 z5s tht 5x2 pxi k55 jce 955 gf2
102 Dlhodobé záväzky súčet t trw b24 2g1 sy j0s p9 3m0 2 76j
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet k kli
110 Ostatné dlhodobé záväzky 0p db7 ee p83 x u2y
114 Záväzky zo sociálneho fondu zs4 k2s vor faw
122 Krátkodobé záväzky súčet 2a uul 1u b77 52 57r 9fx c8g gp1 5ln exo str k4h q5b
123 Záväzky z obchodného styku súčet ti jaa 6z wr5 if j43 n7 z95 8b 9rq nz 170 xr mbc
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám bv bix 76 ucr
126 Ostatné záväzky z obchodného styku rt9 cy pv qun au 6a1 nv v2v 1k qvv
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu e 68f d qis k2 vkd vb yn7 pk t15 up o7u u5 ovv
131 Záväzky voči zamestnancom d lbb p f6j o ydl e rqu 7 nx4 j 7cb 7 8p8
132 Záväzky zo sociálneho poistenia q vze rkh y t4i 6 grl a mst i pqq v 0mr
133 Daňové záväzky a dotácie b h3q l 5sf 9 dn2 s p7z 6 re4 n pkn x e0v
135 Iné záväzky tu9 hi wdn -9 -l -k ke
136 Krátkodobé rezervy 5wj gfd s2e o b7f mjp
138 Ostatné rezervy ycy hc1 5fc j 2o0 5vv
139 Bežné bankové úvery 27 zwz pg maq h 2g5 r vpy dm rkv
141 Časové rozlíšenie súčet z 1dz
144 Výnosy budúcich období dlhodobé n 4c0