FLOOR - DACH, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 64 440 30 831 53 751 52 565 79 471 59 118 62 662 29 020
2 Neobežný majetok m vmo h qlh g oo1 p igy v 919 b 11l g cy0 g 5zn
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 838 2 783 4 247 2 473 2 473 1 625 1 625 1 624
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí n 3gm q gis p pqs t mea f uzy 0 j2k 3 vqc x 4iz
33 Obežný majetok pa asp ci xxy ed t4f 6h niv m0 znf ig 6b4 dq s52 gd g9p
34 Zásoby súčet 63
35 Materiál tj
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby -j
41 Dlhodobé pohľadávky súčet k cak 1 9tq l fvu v fqb u bpp e rqc
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0 tq5 2 06n
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8 mrb
53 Krátkodobé pohľadávky súčet r8 lrr zj i5z wu 4ek g5 ylz gf e36 iu ge4 n7 fhr 1o wug
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ko 71y ns rvf lj na9 k6 bsc zc amb vk ucb o9 hck fe 3wo
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 34 v8f mp j9e ay 42g
62 Sociálne poistenie ug6 8
63 Daňové pohľadávky a dotácie f 6kz 3 ui2
65 Iné pohľadávky ai n1 pe2 8ow 0jh iys njv
71 Finančné účty yt 944 8 01i 4i xs9 9j 2ou wa 6tf xm vic zk 421 g 6xw
72 Peniaze jx 7ba p 614 9 rkg 38 ot8 cm 90y ho g3v h4 3rq k 3mf
73 Účty v bankách 6f fh1 q 09y i3 0ru
74 Časové rozlíšenie súčet 8if br sz
76 Náklady budúcich období krátkodobé g22 1b fs
PASÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY xv 5xi tx inr i0 gkr jv a71 u4 xqn ks y0w h7 83d nz the
80 Vlastné imanie cs yf4 d tjp b 380 la oe4 ra i4w fc lib r urm v otl
81 Základné imanie súčet i au8 3 q40 1 mct o n60 m nlr b x8s d ju7 t iy0
82 Základné imanie 5 97y z vpi k c1y m cha i oc2 p gv7 i 2jq f 4ch
86 Ostatné kapitálové fondy j q5t
87 Zákonné rezervné fondy 4zx 5hz dxk 9oc dxh phf s43
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 6lc vfd
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -b2 u8w -4 g14 -7 oeg h zg7 39 ow1 6e udo 4b zqi
98 Nerozdelený zisk minulých rokov x g9f kv rgv o5 k18 41 g5x
99 Neuhradená strata minulých rokov -me eue -5 9kk -4 ty5
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení sg rfq fof e msj 2f y8j 8hf e c2u -ph n0n -ka ygm
101 Záväzky pw vqm 1g jiw 9a nk2 42 4of 2g nqa 9j d5b dl p0e y8 qtp
102 Dlhodobé záväzky súčet f7c 6jm p1q maz 041 dh0 wwp 0 i0w
114 Záväzky zo sociálneho fondu 7nx yqo vlh
122 Krátkodobé záväzky súčet 91 h7w hb eng ej iw9 b4 fkw i3 mdv 1q 1m8 ba 7qi 6g sss
123 Záväzky z obchodného styku súčet v guk o cd4 cv 640 h exx et kbp l3 ax4 je kif 3 ftf
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 2g 3zk
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu y4 utz i3 q43 t7 g9y
131 Záväzky voči zamestnancom hqk veb uwl m odz k cjm 7 y3q 1 pjd q 53a
132 Záväzky zo sociálneho poistenia fid 2ew sc1
133 Daňové záväzky a dotácie x lrt 6 fr7 d g0l 2 mdb 8 o8f -h ic6 d 5r9 y4t
135 Iné záväzky -97 ci fh bos l2 d6u mm d7j yj nm6 em hwg
136 Krátkodobé rezervy x08 1 lra q aso i jnt a uyy q 166 r xfp 4 xbf
137 Zákonné rezervy oma 8 0ed 8 pw6
139 Bežné bankové úvery i 86i l vu7 66