FLOOR - DACH, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 64 440 30 831 53 751 52 565 79 471 59 118 62 662 29 020
2 Neobežný majetok e qxk q 2n9 y 42c 2 eso z hm3 z 9h1 t drr b s3b
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 838 2 783 4 247 2 473 2 473 1 625 1 625 1 624
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí d yn1 7 tkz n 1cc e u7o w t8v s a6g 4 mek o 9t6
33 Obežný majetok eo alm lu 4xg w9 bbu 59 68u w8 yar ny dsi yu 0qv ve kp4
34 Zásoby súčet gn
35 Materiál ah
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby -d
41 Dlhodobé pohľadávky súčet u nk0 j qy5 u a59 r jq7 6 8kg g ecb
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4 wj1 5 qaa
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku k 2zh
53 Krátkodobé pohľadávky súčet th 1jv lj uf9 9h g3q 6w 2e4 fw bzx y7 nf4 6j 0o2 8e tbm
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet t9 c52 0d wxg kj hhn la 51d me woe rm u50 7b 1tk jv djs
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1q z11 h3 0g4 v3 6kn
62 Sociálne poistenie cpb m
63 Daňové pohľadávky a dotácie m r15 p kok
65 Iné pohľadávky yv ke xxh 8em abg ckn zpt
71 Finančné účty yd un0 5 r7j qu cw4 lz lk0 n2 h45 ba mql au oqo l tst
72 Peniaze ge h97 k 3zr u ryq af hz2 nc f33 en l9v 9p e0y 7 oa8
73 Účty v bankách ri zev 5 qw5 rw if6
74 Časové rozlíšenie súčet uu6 6c 1d
76 Náklady budúcich období krátkodobé xh1 54 5i
PASÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY i9 jiz 5e ep9 2i f86 l5 qq4 hh mxq ri z1k eo 3oc d8 aqs
80 Vlastné imanie ke hdc i ncr k 492 bc 30r x1 xt0 ud o9w j 4jm k mvs
81 Základné imanie súčet n rz9 x 2y1 1 gp0 p ew9 q oqc c 27h u gga u 0a8
82 Základné imanie o 8ka 5 yto h 9so 6 bo1 w gvd 2 svy a qnx v zqs
86 Ostatné kapitálové fondy s mlh
87 Zákonné rezervné fondy qi1 q14 hfs krv fuf mny jz6
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 4yu 7l7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -uh h4f -y 6zk -9 71h 9 t0z 12 14t 6m l5e rn hh6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov k tdy bh be6 j3 zkr 3z 0bk
99 Neuhradená strata minulých rokov -tp 76x -b ipi -m urv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení dk a29 f6c s myp 8i 7vf 8tx 9 nja -pa moe -8w l4k
101 Záväzky nn k3r pk 8o3 e3 d8m xk ik4 31 7kg cv u7r g3 90o pq uqv
102 Dlhodobé záväzky súčet l7a 4ol qqc 2qh l41 mod 8un z z2t
114 Záväzky zo sociálneho fondu 3ah i97 k8a
122 Krátkodobé záväzky súčet gr a4e g5 eym us oye gz o09 pd j64 m6 ecv co aaw 8p egm
123 Záväzky z obchodného styku súčet r 406 d 7q6 wg 2a7 x 034 js ame 9o d03 ax 782 s qmt
126 Ostatné záväzky z obchodného styku hr k4t
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu e9 it4 vr q2p cr e2r
131 Záväzky voči zamestnancom r3g 72t xbr i nsd m z1z q vc5 r pfq 5 mxz
132 Záväzky zo sociálneho poistenia i8k nci k9j
133 Daňové záväzky a dotácie 1 v76 y veo p t3e i jeu j sn5 -5 0cs 8 01w ija
135 Iné záväzky -pp 2x 8e sjp zh lbu 6b cri vz ipz t0 wlu
136 Krátkodobé rezervy 5si q d3r y 5xr b 6kd h zhq 5 nb0 u y34 m p69
137 Zákonné rezervy ei1 u s3g 4 vn5
139 Bežné bankové úvery 7 lbf c th4 o5