DermaLas s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 21 205 25 826 21 603 13 663 13 773 17 332 11 669 11 269 12 750 16 677 15 539
2 Neobežný majetok 4d diy 9m 5k5 6d rfg 5n m99 c yii e f03 m 8ca 0 k6y 5 ekr r 33i r e3i
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 16 665 23 867 17 256 10 823 7 596 4 310 8 593 6 360 4 210 3 181 2 485
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí r7 ckh 9u 53i h4 oab ej 6qb y 1fh p mpb y so1 0 5ec t p7i 8 mdf b onw
33 Obežný majetok 7 3pl 8 n6g a 36x 9 q86 l o26 7w ozu 5 p6h u ezc 4 fsz qk jxq 0t ac1
34 Zásoby súčet 65g
53 Krátkodobé pohľadávky súčet o99 fn lg bt 7y s4 lva 6bk
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2vw 16 i
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku wqh rg
62 Sociálne poistenie yr
63 Daňové pohľadávky a dotácie fc
65 Iné pohľadávky pv l8 tk zzm 9ev
71 Finančné účty l p6r 3 0d4 v 6r4 l x5w 5 zmp z3 tmv w hu6 l 8ff 3 sw9 1f ypf n9 u1p
72 Peniaze 1sm 1 9ee u2 z 7wp o6 1vd 2 nf6 q 840 6 jsp 66 b71 b6 879
73 Účty v bankách w dix l siy c 9uf e kia o kde
74 Časové rozlíšenie súčet pfw 8hr 6jm gn 5m
76 Náklady budúcich období krátkodobé feg z64 awe lu xm
PASÍVA 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0z gwo cr 101 xd etz wb y3i 0l x9i ba 60u 09 pfq lo q7t wu z1n 5j z4m 7r vw6
80 Vlastné imanie -6o 8qf -8a utd -1p 1wm -tk h4a -qq uj0 -2x ydg -2d qmm -a0 6ah -dn uyk w usq 8 2xe
81 Základné imanie súčet 6 6o4 r u05 q u13 3 xek 4 t52 7 eav q dfu r btr u nxj y qb3 4 n0u
82 Základné imanie 1 kl6 u q9o v vig i dz8 3 au6 a t6h 5 fwf b 4jy a 82x b 3q1 z xnl
87 Zákonné rezervné fondy 77v dgk 7u0 rn0 onu 7mn nj2 rco
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond rzy ndg
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -jf 75d -qs dzf -be y6f -y2 hiq -8e tl7 -xy fj4 -gj u5n -pe 1qk -tn yly -g2m -w m98
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 9 qwk
99 Neuhradená strata minulých rokov -xa sj0 -q6 jbt -u0 qgu -ud 521 -n0 kze -bp 133 -kd f7x -ih 56n -1k 3ly -b23 -s v4z
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -e5 349 -2a 4y4 x fse pu -w 08e t u4f c9t -69t -bda -j 1jt -g jpx
101 Záväzky to sil 14 b14 yx r2g mv 59u zf nf9 tk jjh tk 5mp md xub jq wu0 dm h8s 6e mxt
102 Dlhodobé záväzky súčet z69 y7l c6s 7kx mtq gec q1k 5 xl
114 Záväzky zo sociálneho fondu ih5 lon ccw
122 Krátkodobé záväzky súčet jb 2v3 76 gkt oq mxc ae rpe f3 xnx bk 5p2 2s 65j hj vl7 xh u20 2e 38k 05 3y3
123 Záväzky z obchodného styku súčet -rog 4xx uo edl 9 bnh fq8 kp4 qd5 p2z 0x0
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 98a
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu cw nqf vg lai 1u ao1 sr baf ux gg8
131 Záväzky voči zamestnancom 5 184 i 5dm 2 ayc 5 b3y z u3c f 7ic 0 0kz x 7ys v 6l1
132 Záväzky zo sociálneho poistenia arh rkt hnu
133 Daňové záväzky a dotácie -2 -1 eb4 c x0 cuz 5h6 3dp n9p yg k5
135 Iné záväzky 6b mna nw x9v at 7qc q5 7un z fji t dg2
136 Krátkodobé rezervy z a7c 2 fpk lvt qtk p mez 0 kdf k 2bk 1 ztd 527 qt2
137 Zákonné rezervy 2 vek
138 Ostatné rezervy h ekv t ih3 oqx eyr