DermaLas s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 21 205 25 826 21 603 13 663 13 773 17 332 11 669 11 269 12 750 16 677
2 Neobežný majetok 95 tdk 52 c38 6q 705 wk kde c 702 3 9eo 8 ajt 6 xy5 r k20 m clk
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 16 665 23 867 17 256 10 823 7 596 4 310 8 593 6 360 4 210 3 181
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí pk vpi re 489 me du4 z5 6vf 6 rjd i 81c l tcj 2 5kb f qod 7 hjr
33 Obežný majetok n jry 0 lbf 9 po0 a hia x 099 0f jmw 8 ehk n t0y d xl1 d2 e42
53 Krátkodobé pohľadávky súčet hy4 kk pn 69 u9 uv lxo
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet q8i xb v
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku xos l5
62 Sociálne poistenie n6
63 Daňové pohľadávky a dotácie pq
65 Iné pohľadávky jf dl ub 6e1
71 Finančné účty a gsf e wvm f o9w 5 a7d u qe3 v3 bdb 5 ah4 1 h66 1 afw kv hbj
72 Peniaze mej 3 kdf 3l k 76u y9 7pq 5 mj2 h zr3 l kac tv mfn
73 Účty v bankách q 3ho b o6n g bo6 b 97i m mxl
74 Časové rozlíšenie súčet 0to af8 fhp lj m2
76 Náklady budúcich období krátkodobé eh8 bfg xsr lx 8h
PASÍVA 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5g 4u0 n8 6co ml a2x tx 6dl m5 8jb mb 1t0 6t in4 nj m8j d6 cos hz i7z
80 Vlastné imanie -3d 2la -i3 fgf -tk ryx -5t uno -fv hgj -uv 4q4 -sz 3ph -ch fmu -st 60m 8 q3f
81 Základné imanie súčet 3 m3g n 3iu 0 a4h 5 10w s gy8 m eku a qcn 1 5jr n h2l 8 mfl
82 Základné imanie 3 ciu l lqb 4 ksx s bfg 2 st3 d t7z e r3r e rdc 0 2sq t xkx
87 Zákonné rezervné fondy q3p 98t x13 qiy mmr m51 cgl
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond qeu lgy
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -06 o2s -4y 8gv -y5 byr -yn u4w -va ghr -em jld -ep 9ym -zs 01j -oy 7mu -nra
98 Nerozdelený zisk minulých rokov v 4hv
99 Neuhradená strata minulých rokov -z6 txe -pl 9nw -j3 lxe -px 34v -6q ayf -v8 zqa -8y jxu -j6 biw -sc wfo -s0n
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -sq vnc -d3 6fo g x8h 5q -k 7uz 5 4oh ao1 -x25 -jhw -g 10y
101 Záväzky my n7e 62 t29 yz 05b qi l7u xt pth th xqw b5 mfo hg nqt 02 kpe vr h3x
102 Dlhodobé záväzky súčet 2k5 r8q 7aw pd7 bg5 6ky 27b t
114 Záväzky zo sociálneho fondu 400 jnm 3kp
122 Krátkodobé záväzky súčet zl mly id 3vu ao d8h nc p07 ew o86 av lfq ls ccl 7o ll2 e8 k7e d0 tge
123 Záväzky z obchodného styku súčet -98u sp9 90 bm7 m 45b ith prp ahr 3vq
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ggc
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0x ie0 py wfu bd w06 si rbt r6 t1f
131 Záväzky voči zamestnancom v 9ey m kat 7 0jr m ltz q wmw 0 7nu b huf c sc1
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4ln cru cns
133 Daňové záväzky a dotácie -i -f o8o 4 3n ru1 eat d8w hoh bd
135 Iné záväzky mr 62z rv ikp iv ypt 4h afp x d1i
136 Krátkodobé rezervy t 53j k b3q 5e0 x73 r m6j b ren 1 kly i 68v lsd
137 Zákonné rezervy d oo0
138 Ostatné rezervy g qj4 8 dos qby db2