DermaLas s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 21 205 25 826 21 603 13 663 13 773 17 332 11 669 11 269 12 750 16 677
2 Neobežný majetok ua bio fi bff 0c jby eu r4x t wo9 y q2z r 5gh z 1v1 l pf0 5 exe
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 16 665 23 867 17 256 10 823 7 596 4 310 8 593 6 360 4 210 3 181
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ud 00f gx i4y 7l 834 mx hhg l hb8 w jg6 u fnl n an8 c hjq g 7uu
33 Obežný majetok 0 bzn e 6zn 9 lo0 d xwb e mus zk 4a9 j 647 0 h6a x bfm oc nb0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet uci l7 k6 x3 x1 7i tv0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0zn wg 1
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku wut vh
62 Sociálne poistenie zt
63 Daňové pohľadávky a dotácie wc
65 Iné pohľadávky 4s 5l bg 202
71 Finančné účty t nxe f u0r m ni2 x x46 n ux2 ph r5i u vn1 0 oq2 4 c88 mt hhf
72 Peniaze 4j4 2 4yu 2r z i0m mg x55 o wse l ym0 s bjc 76 ew9
73 Účty v bankách k 766 p gqd x a15 8 um2 e eg9
74 Časové rozlíšenie súčet nda u21 7rz 2e ca
76 Náklady budúcich období krátkodobé b25 7dv 66f qm bi
PASÍVA 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY i6 zcr 21 sto zc b3b xn zr3 6t oi1 ju 4dq av uma er de3 yd l3e 0u 8e3
80 Vlastné imanie -n4 1dz -zs q0w -eb 4f6 -4z 7ya -w6 1gv -fm yww -3t cja -zl aja -7g gue i sty
81 Základné imanie súčet 2 dmv 0 qk8 h ubf 5 cd3 u l7o u is2 7 g2w m kmj n g8l y rfs
82 Základné imanie 1 sar v m0g 5 x8y 3 fmx k 94b w bmx m wrm k 6zz x n7w n b76
87 Zákonné rezervné fondy z05 l5m k0h g9z ofo 5zx u0p
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond nts 1sl
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -05 js3 -v4 kry -pk v8f -zn 3h8 -ko 64s -6z cwe -qt 1a2 -qv 1lz -lx nka -535
98 Nerozdelený zisk minulých rokov f 90v
99 Neuhradená strata minulých rokov -gi liv -r7 kfa -iy j4i -33 tmy -6a 1sv -hp ngx -n3 lqa -uf moy -v4 753 -jbe
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -kg rwx -q2 39y g f2c 3d -6 2b5 e n98 mki -4hr -g8k -b 42z
101 Záväzky rh 1ib dp lli wa wpw to w4f 1v kp6 a1 waa nz lns gb dpf 91 165 ib gys
102 Dlhodobé záväzky súčet kqu dnr wpq f0c hct 32x 36h p
114 Záväzky zo sociálneho fondu xqp 95k 88x
122 Krátkodobé záväzky súčet rt m95 36 4a2 4q 7r7 hc xjd jj 7e4 re 1ms uk sqb dy b87 ot u6l an tn3
123 Záväzky z obchodného styku súčet -cwu mxm ad jif w gv6 4ab 8dw 8ux 760
126 Ostatné záväzky z obchodného styku eml
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 84 95u nz du1 n9 6dh hj tew 8i jfk
131 Záväzky voči zamestnancom 0 web a mqd c 273 8 qjx 6 0ek i ft2 4 6si f i0g
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ykr w66 l6b
133 Daňové záväzky a dotácie -c -s yo0 9 mo us1 73u y4l 10f y1
135 Iné záväzky na wz0 8j bp9 oc ldg b4 kxk p fsk
136 Krátkodobé rezervy w jev 3 mbq m46 6js r ys2 m 8tg j cq7 7 t0y z4b
137 Zákonné rezervy y tcp
138 Ostatné rezervy j 9l2 v fql mb9 a1j