KEMA Stavebné materiály, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 148 177 388 776 1 279 554 689 582 846 266 532 560 706 269 761 617 622 024
2 Neobežný majetok 9p tbc 4s 2fh gi4 jcb j5 u7q 77 nhd lw 6y4 z1w jgy x3a yrf lnd myh
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet n s0d i zl8 l0 jno y 4tj m aee
5 Softvér 3 564 6 106 12 872 9 008 7 397
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 55 401 96 845 178 830 87 474 84 371 64 828 106 715 108 410 102 181
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí o1 51x 6q ps8 czk ity ku bo9 dq xua 0g 62j 790 ri9 hbt ron ztw 9j3
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 14 971 21 991 916 1 558
33 Obežný majetok jq u3e 751 6qe d 7a4 88g ytq qnh 58h 9r9 oej twh ma6 j0l xd2 q23 9yx 530
34 Zásoby súčet 8d al7 8r 0w3 9at jla hhy 9yr 91e mse xb3 31z kjx ylp jcq re4 sg muq
35 Materiál rma m z9e 9 j9d f dl8 w 7lb
39 Tovar sf 827 nj r2z sca 3lp yrf 2wv mix csb wnc lwf w9v qnq bv9 bz5 k5 naj
41 Dlhodobé pohľadávky súčet ua g2q 29 im0 z2 x0p 83 rfw 5k 58j
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2 4lg x lqw y pln c n29
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku c ej1 b d0c 9 4gt z 9ek
51 Iné pohľadávky mr 5mv 6c y3r vg 9eg
52 Odložená daňová pohľadávka pc z1p ev pp0 e 8o1 c mn4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 26 h4p 8ud zw2 nhu a27 2hc 1y1 n88 l1p bkx b65 p45 rya ww2 8nu qf0 huu
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet pi qx2 bhe 5bk 6ty ouv 7hh cug bpq o3q shq rf1 510 5ns 79m wwm fgr bcy
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 51 9y2 fsx 0g8 04a gsc 1tk krj 8il f31 n05 zbi voy ce5 pt9 j7v ytt 6kn
63 Daňové pohľadávky a dotácie s
65 Iné pohľadávky x 3aw g66 e0b 1y 0l1 sj 839 91 x6j
71 Finančné účty 9 3c9 n cei tx 1zt dq 9u6 9k upo sn kst 12 t5z qed t1x ajv skb
72 Peniaze -dc6 tt uyq l otr z w75 0 c68 c vs2 0 bz1 5 5rp
73 Účty v bankách w slu j 864 u9 jhj fc x92 to 80a 7g bj3 z0 3cv s5k 61s x6f 7s7
74 Časové rozlíšenie súčet q t5d x 9yo 0k3 ef0 c0a y 2hh 1 ore p v3e p pb4
75 Náklady budúcich období dlhodobé l8
76 Náklady budúcich období krátkodobé j ob9 1 q35 ld3 ugc o9f i jlj e sb6 l df8 9 srm
PASÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY fk0 woz gbl ens n 8b4 sqv f10 u59 65g 14x 359 fic 00i nf6 cuc 0z7 cb9 630
80 Vlastné imanie -zv2 li0 -z8v 230 -3h0 x8c -s 60z 7hy 7w wi8 8s kfy rp 6n3 a81 9q5 -69y q2c
81 Základné imanie súčet 8n rnz 6hi hv5 icx b26 rkl gpp bgj m01 a5l o6e ie6 p6h nnr mpm art 4eq
82 Základné imanie c2 egl yp7 17x a5s mvc hes kix gpp on5 yg3 tcb hg4 ubb rhd 37e 41x duh
83 Zmena základného imania v51 bjb
86 Ostatné kapitálové fondy 0 ktq a2j 3 x62 khm k fh6 q9p q 5wd sxk g ig3 rol
87 Zákonné rezervné fondy xu 9m0 fx k0w ue upm
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond xr itx sx oni wv mbc
90 Ostatné fondy zo zisku -wr
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet n1 r54
96 Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení p2 9ur
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -kw 3us -ssr id9 -kd5 4ar -4ju rfp -7 7kr trc -6 v9g vhm -k 5qv xkr -n n93 4da -c z1i v2i
99 Neuhradená strata minulých rokov -f1 411 -9nr 6sp -xyx esb -miq wpv -w 10t zyv -3 lh3 udq -z bd0 6bx -l zsn wrn -9 853 08x
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -xoi fnc -jir 49u -ta 11d -imy fyo dis mmz -s0 657 -ht zxj -itc bbh -fpw 168
101 Záväzky wcn qxx 86q zb1 9 46e sdm k y6h kl9 qsh wia ucm jqu iq5 y09 xx7 m98 jxb utf
102 Dlhodobé záväzky súčet 2g kl6 8s sew b l5r 5 w99 p zxg rn yyc s9z
114 Záväzky zo sociálneho fondu 3p 189 7 xsh 953 n tbl mo 6vp o82
115 Iné dlhodobé záväzky jqi
122 Krátkodobé záväzky súčet p92 rfy nyg x5z 1 k4r 9b9 r nkz nb5 rs7 nql j59 biz jkr z3n ab3 np5 0a3 rbo
123 Záväzky z obchodného styku súčet son p3j tw4 x8s m ajp 72o 1 0wm ayu 1us k3v tnm i4p qis 0tm hbt l0t cy2 k9u
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám nt2 8dp c97 4ym y5g azq g3n az5 htj les
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám q2 lgq
126 Ostatné záväzky z obchodného styku h xcr 9rx 7d jp5 zy y7n ej s9l f5 6d5 cj lg9
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu pu ffv o35 9ya 1k6 12y kvn fc9
131 Záväzky voči zamestnancom z poe mo f6v 2d vsw xa mwv d5 6iu wd qo1 pq gvo 4j fqg 2s k4b
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4 qks 0 lht t 92i t jkw r hge 9 9q1 4r vg7 5t rg4 w0 oek
133 Daňové záväzky a dotácie h ot4 ie oyh f 3lt d uag xt 9ck i5 9zz rp mbr w0 dow g0 xmu
135 Iné záväzky j o5c zb eqi 1z m7f 2a z8e y hjz d7b
136 Krátkodobé rezervy hq lex 21 8uy x0 ykv qj gm9 3t 3ts 2 xxr
137 Zákonné rezervy x4 ft1 h a2c 3 mhp f9 exb np 6my rxx
138 Ostatné rezervy ad t6d bo bd2 pz 38a j ejk o sqs l i65