Otto Bock Slovakia s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
46794/B
Dátum vzniku
04.07.2007
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
Základné imanie
215 761,00 €
Predmety činnosti
 • poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok s možnosťou zabezpečenia zásielkového výdaja (od 30.6.2011)
 • veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok (od 21.7.2010)
 • výroba, oprava a úprava zdravotníckych pomôcok (od 21.7.2010)
 • výroba a opravy protetických výrobkov (od 21.7.2010)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) (od 4.7.2007)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (od 4.7.2007)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 4.7.2007)
 • reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť (od 4.7.2007)
 • vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti (od 4.7.2007)
 • poskytovanie software – predaj hotových programov na základe dohody s autorom (od 4.7.2007)
 • automatizované spracovanie údajov (od 4.7.2007)
 • obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností (od 4.7.2007)
 • prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov (od 4.7.2007)
 • leasingová činosť v rozsahu voľnej živnosti (od 4.7.2007)
 • administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce (od 4.7.2007)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 4.7.2007)
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 4.7.2007)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 4.7.2007)
 • technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení, sympózií a seminárov v rozsahu voľnej živnosti (od 4.7.2007)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Juraj Jánošík
  Tomášikova 23/C
  82103 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 04.07.2007
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.05.2011.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.9.2010 - zmena sídla.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15. 2. 2010
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.12.2008.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.12.2007.
 • Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 7.6.2007 v znení zakladateľskej listiny zo dňa 29.6.2007 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Uložené listiny
 • zakladateľská listina zo dňa 01.01.2008
 • účtovná závierka za rok 2007
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Zápisnica o priebehu valného zhromaždenia dňa 3.3.2009
 • Účtovná závierka za rok 2009, zápisnica z valného zhromaždenia
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Výročná správa za rok 2011, správa audítora
 • Výročná správa za rok 2012, správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • zapisnica z Valneho zhromazdenia
 • uplne znenie spolocenskej zmluvy
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum aktualizácie
30.11.2019
Domény