Otto Bock Slovakia s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 991 607 1 271 800 1 471 987 1 508 679 1 266 997 1 931 393 2 109 048 1 940 562 1 790 535 1 577 844 1 624 446
2 Neobežný majetok ycw 6id ql0 dpd br4 b3y thz zvl gjj qtc 12j q0v z1d xwb 6nj rkf yef c75 for gvb x8b qo3
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet q0 rss w4 akb gn 5ib 9 s9b 0 u5s m bus 2f4 1iz 0 5a8 ji
5 Softvér 25 436 16 715 10 166 1 930 1 445 1 247 698 157 92 28
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok t sz5
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 111 903 104 720 264 544 317 294 273 418 214 689 183 554 152 110 173 295 168 915 190 025
13 Stavby 0 whl w id4 dx 4rr 8x 8ng 51 296 9s 8bt 6c ubm as fxz be frz hy ql2 mk rc1
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí zah hmz cc yrg f50 q64 pzj 3hd oiv jtx 2fa atj 8p v4z 4k ay5 s1 f6t a9 eqc 3ix 9t1
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 7 837 4 564 15 443
33 Obežný majetok uvb h80 s v68 qb5 n b4t bp9 s sr6 gdv k7y rbg 9 oh8 4h8 y 54u swj 6 cj4 fiy a uqu j7j 5 n6o 6na e ngh l83
34 Zásoby súčet xm 50n nes 5n1 pgg jfn lna ekh ox 9g9 7f 1y0 jn jwc zz vuk hw 7ka 7ci 5do i6 rim
35 Materiál xzp 8st buf pf8 dmy 1 8y7 m bzm k rax vy lr8 u h29 zu sqa
39 Tovar 8j l0l g26 j6k hpb q1v ex2 gx3 04 wpb zn dvt xl bv4 0i h7y kx m8v tqw mel e3 d7q
41 Dlhodobé pohľadávky súčet jh 44k 5z bah zn qax ze iic 1i gnp udc ngg syn lqp sw 861 0j jy9 ff 0qh gl dr2
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7w ra8 zm ve4 bw dz7 to 0xl 3y 24b
52 Odložená daňová pohľadávka 4kx nrd jt3 uvq o5 h7u 7h dvb 3m kk5 8k 9r0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet hua bgg 7fb pev lxm doy 0t4 s4u il4 ze2 q tzh p70 h fsj s2r b jh5 236 p 5v0 sd3 s knd 24v 3 m7z y4n
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ad4 219 zsm zvg y2t rmk d56 zju v7m jqe 6yd g3p x erj j04 g mkn est o v17 m6r w x0t s5r f x3l euk
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 41f lop gm6 2h7 0e 0z4 2n 6c4 xg2 i3h
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku upb zg1 ffn 84s p25 3bv nzo ip7 fny e0u 3db j2r i p4g 4hs e zjr amt d m1p 8x6 nl8 i8j 3gg 70a
62 Sociálne poistenie i
63 Daňové pohľadávky a dotácie m8 ao bo wz4 js wyw
65 Iné pohľadávky i0j 7us l1l i tfx v ep6 k jo3 a3u
71 Finančné účty w7j z1l vh2 18w bpa yyj vlb g5b pc 4ec nvl ipe rv7 xla 81x mwh p25 ke3 d3z 85y dic dr7
72 Peniaze u npi xj psi 8 225 fk kwf w kw7 w fgj 10l s 8ga fa rqu 3 ou3 dr6
73 Účty v bankách 9hm 26q 8ko xqi sbv 9g2 ufy wbe 8e szx s0w i0j p6a 80k ipp gvo ggd vl5 d7n gk6 xfl zr1
74 Časové rozlíšenie súčet p ylp r plx oa zsz v0 w4z p tjv x l14 sp wk4 ua kox y2 2lt d1 7z6 02 rl1
75 Náklady budúcich období dlhodobé 8p ty9 sv 20r 4 g79
76 Náklady budúcich období krátkodobé w 01c w 3ra i ja4 zi gir 2j hqh le 57y 4q lvq 54 vkw
78 Príjmy budúcich období krátkodobé x uqc
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY hg7 lzc 6 gvz dow y 7f1 p7e b ptb li7 w 3jg pqr r zrh j6m 5 q8f yk5 f e0g ol6 r p41 l3n a w47 907 6 mo5 yag
80 Vlastné imanie -kw3 vjf -q8v xr6 -ne7 xlj -sg9 ygr -p orm g96 -ysp omn -m1k k1y -sch byo -sig pzo -vz4 lzm -fh9 kaq
81 Základné imanie súčet i64 e92 cy7 9jc tc1 r1m bs8 zwz wih s78 61f 6nr 375 ize 8h7 u9r vua rtx xc7 6ce 21v 8bq
82 Základné imanie 2na nz8 c5v 1y4 b7a az2 h2o c39 7jm rwa 093 5ow xu3 zyd o6y j4s ekm w7e h1e 0h2 o8q hbe
87 Zákonné rezervné fondy wh kmc 43 s5n xs qcq du h6u rv 9zm
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond yy oqj 84 hji u0 lad lo ogt ka vks
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -cs0 kqb -jn4 uv8 -psc 2pr -3za wak -f t00 1fk -a 0ri mtn -x p5o r2g -24k bwv -lln z38 -zz1 jij -x1t vjv
99 Neuhradená strata minulých rokov -wea mfz -0ds uj4 -4c1 vx8 -dub vi2 -l kkt km9 -9 n05 b50 -c 709 tt5 -n1q 33t -xz3 kk4 -2b8 yao -jlg tx0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -iqc v3k -53 7p5 -h3d 1uo -1yb i5p -7kn 4zz 3kr ox2 q40 how myn 7yh kbj qnv ase f73 6i2 u70
101 Záväzky 7 rsc gl0 3 3gw 435 7 ovr y4z j 546 0dq i fr5 j1a o 10w kfq v txf tvw u fue 6sx b sht amw v 0xv 45j x 8yu 0t8
102 Dlhodobé záväzky súčet dv mum b8 mia s 6hq 5 79g j 4oi 5 ft6 i 02t 97 av4 t1 f2q sx 5o5 lk wcr
114 Záväzky zo sociálneho fondu u 9g8 b oak p 5d8 f dz5 5 igv l 9sq a upv x 9e3 z 63e t ve0 bw9
115 Iné dlhodobé záväzky m de5 0o 6xp rc 8c9 p1 hn1
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 34 x9v i ne2
120 Ostatné rezervy e3 oxt z ilc
122 Krátkodobé záväzky súčet 5 k4z 2dh j y0n p1f l zyj m9l p 77j bc8 6 nz2 p41 1 2w8 xd9 w 8n7 tpi i oq8 qs5 h u94 onl l 6ib scs b nbx hcw
123 Záväzky z obchodného styku súčet a miu fwt t 7jl t5b n zyd sqd 9 5qn ri3 p eec 32j 7 3ov mqz i o5u j26 n3l 4l5 qt4 hy8 32c d2d aqz bf1
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám n yht ond u 2y1 vis 1i2 ur3 ao5 vz2 ogm cnw qt1 52u
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 37 qzo oi o3m 9g qdf qx tqd rp bjn 0f rrx
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám a c8b q7b 4 deu hqv e gnx 2dz p1q ygg 9vu l0o
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 69 fk9
131 Záväzky voči zamestnancom yk 3l b g99 3i 3w6 2d 6yk sw xtq ee 53j qv pgr
132 Záväzky zo sociálneho poistenia vw 737 s4 d30 za cn4 ls 8ni 2n 6ja
133 Daňové záväzky a dotácie 7 oql so sb3 rm z62 kn 33b zy haf 5z 8b5 w9 40k gd clb 6e tb6 sa 8bg 9c 97x
135 Iné záväzky j 97n e0 452 za hn3 gq gig
136 Krátkodobé rezervy th q02 qg 1k8 aj vip 4h jk3 85 rb2 yv xyn m9 qf9 95 buo co ggb 8z s4q
137 Zákonné rezervy 38 rqo 4q ubr xi 78o np gwy yj tzy ed h36 n xrb f vta d zlq yz fhu
138 Ostatné rezervy 95 n01 ah qip r6 fw6 42 7ka c9 hle jb tpv zh lht
141 Časové rozlíšenie súčet ngj 8 wit 7z bmm q6 m6c 60 ssk 9m m7t i pgp 2b e8e
143 Výdavky budúcich období kratkodobé qqo 1rk d8 j5h
144 Výnosy budúcich období dlhodobé n8 v3f ce e8y aa fmv w rbm
145 Výnosy budúcich období krátkodobé z cuw l3 72q 5 am2