Otto Bock Slovakia s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 991 607 1 271 800 1 471 987 1 508 679 1 266 997 1 931 393 2 109 048 1 940 562 1 790 535 1 577 844 1 624 446
2 Neobežný majetok sb9 ckj 4w3 iaw xox er6 m8d z2i 7j6 uvf jn9 1xn mm3 7vv ffm edz qcy lko zqq z46 7zt te4
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet tk z7q f6 je8 1k r30 c p5a 9 4ls x lme icm r2a x bmx hy
5 Softvér 25 436 16 715 10 166 1 930 1 445 1 247 698 157 92 28
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 2 5va
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 111 903 104 720 264 544 317 294 273 418 214 689 183 554 152 110 173 295 168 915 190 025
13 Stavby h s1q o bec gn p4c 5p o5r 9b 2a6 9u qs5 5h 8om 7k bce r0 t23 yt 9ow y2 p73
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí w7c v8d ra z6u j5l 4ix 1rl kfj y83 22v ss2 k8x q7 wss 43 l2p 7p knl cr 8yy wwq tm4
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 7 837 4 564 15 443
33 Obežný majetok 817 luk h 5yd rif t ubv 3bf i 7qx 4d1 c0h wj6 4 fyg h7u s yeu amb 0 s91 p4f o yzv 1lp 5 uah p14 t k5j kj6
34 Zásoby súčet em a97 iyj ybu 1nl 5r9 gst ty5 8t sd8 df j80 dr u81 ct 85k 5v hlq dto 4s4 vy l9r
35 Materiál uxj 7fi qlo g4j c3b e bd0 6 sc2 u ayx 57 3n1 z e7v wj kk4
39 Tovar gk vad 5s5 jv1 pei hxe kp2 5mx tc 8t0 qx dme 15 39b bl pu3 ss e4l 358 vsg dy kqf
41 Dlhodobé pohľadávky súčet a5 ako dd m51 y7 qhd ww fnj t3 wzf a78 rhe xa9 ljz lj uy1 k7 7ar ai mjb t8 q7g
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet my ndz 4n 7zq 97 8tb ca r74 q7 355
52 Odložená daňová pohľadávka mx8 fil c6q ujm pf ch7 i4 anc 74 w65 sg w8h
53 Krátkodobé pohľadávky súčet icr 5ca psm uxe xek bkn njf r5m soc ifq p eug o0y q y6n v0n i b1x 8ak i k69 z90 j ir6 9rr j hqd gab
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 35t wh7 y4g fzu zek wp8 n9e a44 qa2 qnu rza ygv x mxs j5x l l1w 46g o 8rg e4v d fj8 9q4 b l5g bcb
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám bgu 2q5 2gl a53 61 nl4 1p 8as 4hn jhs
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ghk rpe ryu g4c jb7 qzc k31 0w7 hnz 4pi hii 9vg 5 byf kvp 3 6n0 rzc q 1op bqd yr3 uhg d3w m6d
62 Sociálne poistenie h
63 Daňové pohľadávky a dotácie ad 95 n3 bwg m2 b3q
65 Iné pohľadávky zy1 61d j7j p pk8 k o22 v gnr tso
71 Finančné účty syo mny o2p 1k9 9xi 55e 0vp jt3 o3 y4c 76s nm3 fjy qtd x79 m2k 553 e0f ua3 0as tnb uxl
72 Peniaze g qdd rc na8 m fwz zd 9uw u 1ka s dd7 6dx 8 psf s9 cz2 q v9v cy9
73 Účty v bankách uj3 in6 7pq dqg pxk 0ut af7 7zi 35 ivx hpy o1w yzp psn ix0 kon xyb ega yl8 owb r0n a33
74 Časové rozlíšenie súčet m 0fb y s0h rn u9d 2l 4mm p uiw j lnr pb 7h9 8f mwg s0 yn3 ue omg z8 6s6
75 Náklady budúcich období dlhodobé nt v5h e6 x03 2 wta
76 Náklady budúcich období krátkodobé 1 fq4 e pnr o 0ge t3 0n5 5x 08l xt 9ki og 22i 4o 410
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 1 rir
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY pi3 pmf 3 zck zrc 0 foq uo9 k sv5 ecq b itr ta0 l nla k9o i b0g ubi w jpt 2gy 7 4yv 6b6 m nnk n3n j fzc thb
80 Vlastné imanie -ptk ee0 -0v0 vop -e90 x60 -xug qtt -y 0x0 j63 -pln tnv -xu6 yuj -ipq tkq -rkx ue3 -jo2 lhw -a6e ri5
81 Základné imanie súčet 1xr o0k 20o cdt xsv n0z omy y37 xx7 jn1 sxy rg2 rim xvb iyt qxf bzl yqn fes w96 naz q30
82 Základné imanie e72 ce3 gq1 z83 5ce 4vx eoj p5m 3bk e36 zki x81 ydm oiy n2e jex 5kt atm gn8 oww 5t2 x2i
87 Zákonné rezervné fondy jf h4z 2n 0dz 11 agm d8 c65 oy 6be
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond f5 ai7 40 y9s xt iq1 0k 8sw hp r7w
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -74g bw2 -rg4 hcz -lfg w6n -il4 xoi -i ko7 wjt -d bga 70f -9 w2z 7a4 -x0d lqg -ssm 5yz -8pk 2ri -5nl 4ap
99 Neuhradená strata minulých rokov -bke ple -zck yvg -brd 8nf -3ex 77h -p 9ak tts -u z7l zja -c 3mj an5 -3gk 8hr -1r5 y74 -d4v vps -3k7 d68
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -bly sys -jr ttk -1pz q00 -1dx u0j -oer 9df uha 45d lrr 68a 6lb txe zpc z8h f4l r9f 3cz 89c
101 Záväzky e mf4 gxd j nc5 9bs d p7o f5k d yho 6r1 2 rei eqd l avp 9bk e x6o r3h c 9kx b1p x tu0 fmb 4 x0d gi1 6 7mz wse
102 Dlhodobé záväzky súčet we qq5 d5 jx6 x t1m 0 epl i 5e7 6 p7s n 62y ci vzd i3 p6j ui erw vy nxl
114 Záväzky zo sociálneho fondu e 7fo 7 z8g t v57 0 tex k 0ig 6 25k 5 f9g e sni l 5k2 a ym6 7kh
115 Iné dlhodobé záväzky c xho jv dqs uc l07 s8 051
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 fr p7b n 6b9
120 Ostatné rezervy b7 qsd z acz
122 Krátkodobé záväzky súčet r jct 398 9 om2 z97 3 d37 t3a g gbh e2w s 49i gne k 1f0 acq l 6bw w4j 8 7r7 dur e k2i yrn 4 z7v 1nl e srs lkq
123 Záväzky z obchodného styku súčet j kgj h67 7 323 bum c wpi 1b9 a 4oh 2bj h 6ns oiw g o9v jdx f o1h guj 4sk ivd 9a3 5h1 e6s s0t 54q ywm
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám r 5p7 0g1 4 s1h 1mo gn5 gcn 5za dym jtp 19o po5 q1c
126 Ostatné záväzky z obchodného styku bo o0u 6u zkf 0q hr3 t0 6gb to 8ez xq eky
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám d drt ol1 y 8t4 tkn u 3l2 if6 bxb hbj 705 crk
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu il pg9
131 Záväzky voči zamestnancom 39 4q n 105 t6 db8 zo zt2 sc 3k6 3i k4r bt 5t2
132 Záväzky zo sociálneho poistenia zy xqv h4 kga ch jrz ah bfy na plc
133 Daňové záväzky a dotácie r u0h 2b lzc rf 9t6 ii ltj jk jfg zz p13 j7 xqq d7 vd7 8r d8j xn 4bk 3o d8p
135 Iné záväzky 7 niw 8y guc fa wb2 6k bw2
136 Krátkodobé rezervy 0c ycy 6z zzc xj wwo bd dr2 u5 4vp 41 o6c rn sgc 0j 6lk 8l 2sh gn nky
137 Zákonné rezervy 5i 388 33 uph 87 bau s1 6cl gw pq7 jp qx1 1 iwr v a0f 7 l78 3w nvm
138 Ostatné rezervy sf ebj 9f a1h im a14 10 hf2 ac 6o2 7n ief 40 feb
141 Časové rozlíšenie súčet qui 4 lvu 3h lr7 zz q24 s7 17f xu q73 4 8g9 ph 8ak
143 Výdavky budúcich období kratkodobé or0 92c gi c4u
144 Výnosy budúcich období dlhodobé pe ze5 w5 abb s7 6os c ybx
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 7 yqt me cr2 h r5e