PK PLAST, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 37 380 20 373 54 082 60 424 63 499 67 295 72 442 49 985 43 553 38 459
2 Neobežný majetok 7 qhy q 22n nn meq 08 loz wi dcp p4 4u8 kc nz1 26 fy2 rr ipr vv z5o
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 7m yc sp x8 p9 yi tq
5 Softvér 98 98 98 98
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 460 5 159 41 061 40 561 40 561 40 561 40 561 40 561 39 717 28 077
12 Pozemky 37 dys jz 0yy qx t3c 9d eoy v8 rqe of 78q bl i8e aw ace
13 Stavby be 9pd iw uig y3 pex ds cop
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí b vqa h hrf 6 5gu 1 12l 6 3o9 k yvg z 59f j 9vs s f5z
33 Obežný majetok e6 fny 3c l2f u4 f9j d8 15l 9t 2q6 5m 9ky t4 iyg k z7s n sd2 72 f0w
34 Zásoby súčet 8 qee a pw9 9 ooe 3 jgh f fiw
35 Materiál 8 sz3 i 7rp
53 Krátkodobé pohľadávky súčet bz v7z vd j09 c8 bjd na xhx n3 xzy xt sjw jq xs4 l ssz 486 c tl6
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet gm aq0 vp opi si 754 7b 6tv tz qo1 73 3d7 sb 5x6 h 7c1 7us 9 s63
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 79 xel g1 1xb sy knh 1v 4wy 7f wdx sg 87y
62 Sociálne poistenie 5ou 0fg a3
63 Daňové pohľadávky a dotácie s tyj mzz 49m 9bx 2y
65 Iné pohľadávky hw x9 2r
71 Finančné účty l es0 mwq j8x a vf9 dhf i itu d wty q 8ur ldp 2 i56
72 Peniaze ic4 9s8 dmm poa n iip s y4q 9 gx6 3g6 l 7ql
73 Účty v bankách p i4a eyq u t vhj hl6 r1
74 Časové rozlíšenie súčet l0 le nh
76 Náklady budúcich období krátkodobé z5 er w3
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY vu d7q gi r0n gw 6tc b0 h7t pv gbc 05 pjv ea qbc a2 yvs yt 85s yv qwu
80 Vlastné imanie di v8k -kq 9q2 -ri 9y8 -5h jlz -t8 3n4 -a9 x20 -58 bg9 -pv 1op -un 89z -un tl8
81 Základné imanie súčet 0 q4c j 01h 3 b0h t f6x q 4nr j glp j 1pk 5 mh8 3 0dn t bkz
82 Základné imanie b f3g e paa 3 42y w g7q k 8h4 v d18 t 0qk l w8t c 31c h m79
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov n10 -ec w00 -4a 83u -zr g32 -03 qd5 -0c sv1 -p5 543 -za 3to -pw dr5
99 Neuhradená strata minulých rokov z4t -9p 17z -77 j4j -4g zsn -ng v1j -zt a20 -cd 330 -a6 6km -yd rla
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení z z7q -ro mmq -b yg4 -mp e1y -t 60j -0s 7cd -zj edm -hd 9ba x oe6 -k l65
101 Záväzky d5 4rl ym lco 31 hh6 u4 99a gjw ngw hyg nyr s35 sap 9dd vdz pxa 8b1 bq8 8zr
102 Dlhodobé záväzky súčet es 0y f1 g9 m2 b6l
114 Záväzky zo sociálneho fondu 6f u9 ag
122 Krátkodobé záväzky súčet sw d45 ob 083 r2 cyc nf 2wq 7jd p5d lws bgh j8h ii6 hwz 0o6 wnm s8n f5f m3g
123 Záväzky z obchodného styku súčet ku y8l oy cyu 97 k1o 15 bn2 i5 0q3 lj 873 5m uqo 9 oeh w2 ra
126 Ostatné záväzky z obchodného styku xu 3os
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu qn mv4 t0 efe ud 5lx t4 ze5 63 8lv
131 Záväzky voči zamestnancom p27 u41 o0r p upo v 9bd
132 Záväzky zo sociálneho poistenia f5l lko r2i cro qcc twf
133 Daňové záväzky a dotácie qwf 4n0 -52l ley 5ss 7fm b l98 yat
135 Iné záväzky pq 75i psg 16p 0i5 ymi 3c9 0dm