PK PLAST, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 37 380 20 373 54 082 60 424 63 499 67 295 72 442 49 985 43 553 38 459
2 Neobežný majetok v 3id z hmc ig naa oy 7ci co cje np jr3 2s js5 11 wtq tq tew vd k35
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 40 yw zd 7m 39 py yn
5 Softvér 98 98 98 98
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 460 5 159 41 061 40 561 40 561 40 561 40 561 40 561 39 717 28 077
12 Pozemky 4o d35 d9 qj6 yh f5u zz a3c 13 6fl ic in1 u4 efx ws 3l7
13 Stavby pr gqg yr cz2 bc 5zm 4d 0kk
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí o tes q 57m u dok 3 a7b o 6ha w 059 8 089 b dc5 x tt6
33 Obežný majetok 0f b6q hr 209 rd vm0 k4 a4i ty bmz 4u 9se dz r58 1 rhp p oi2 w8 8ah
34 Zásoby súčet 5 jg7 u a6g x dnm y mv7 t 6z9
35 Materiál w 930 x b1j
53 Krátkodobé pohľadávky súčet aj d0w sy jtg dr oje 3s 0ld su a98 km xwl qr tvk s aeu gas 3 43d
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet yi yjj 1j nh4 m0 jc0 nd qdc 30 ig8 ul mol 7c aam 1 0mu 47t g rbk
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 3i ama 3f vic jt 0zr q6 7ao d4 k4s vs qe1
62 Sociálne poistenie bi9 qh3 jd
63 Daňové pohľadávky a dotácie 8 pho cl2 b5f naj hp
65 Iné pohľadávky 46 yd 04
71 Finančné účty o 1j5 3gm xf2 o wcp hk6 d g6b 5 3v2 k ty6 0x7 u lv2
72 Peniaze 2sh qkc 7dr xv6 j 71e k amt 3 gsf jel h vyk
73 Účty v bankách j kpb oaq g f zfm oe7 9n
74 Časové rozlíšenie súčet dp d1 8p
76 Náklady budúcich období krátkodobé at hk wj
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9m d0a 1x do5 1n ryr kl 1da u8 y0a sr we2 t3 yyw x0 fbe 0j h20 qs n2k
80 Vlastné imanie 2i f3g -iw 6n9 -kp tvb -38 4ea -68 cxn -gj cqd -oz veg -wc x0l -9n t9a -ze cxe
81 Základné imanie súčet q 5gw 0 1ge n 9qq v 06v m nfy 4 emo j 0rd 1 my3 k j6n l 7rh
82 Základné imanie q bah e 4i6 o f7x 1 cck g j6t 2 520 x h4h f grn 2 oeo m za0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 2d1 -dd aku -e0 xd7 -7u b3p -tp 5au -mv lvz -b3 buz -m2 1tc -8l onb
99 Neuhradená strata minulých rokov apk -8t lt5 -no 5yp -tt zsb -05 eig -li 5hc -yo 7hz -eh 3an -vp y9r
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení q xq5 -wv v6z -p a5c -et uqk -e 6sg -3a zeq -7h fzb -e0 m1e 3 dvp -w shn
101 Záväzky 4g 7f4 dv ml1 xl ixw i5 x5t m6e zet slr jw2 uys jxz 0tq 3qb vuv wgi ien uo8
102 Dlhodobé záväzky súčet eq 6m um 6t ve dvo
114 Záväzky zo sociálneho fondu hl cm v2
122 Krátkodobé záväzky súčet vq c60 3e vgt qr cyg 83 tjb 69f iua grp 1iv moo xbw w7b j9m vqy wla 8bh qqo
123 Záväzky z obchodného styku súčet 37 39u hi 1gw p2 w7x 3u rv3 r5 nvc 3y d8k kh tph h sjg zj nb
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 4i 1st
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu yc cci q6 h50 5g pzs 53 fy8 zp 4dx
131 Záväzky voči zamestnancom eqx rfv 532 2 8wx a 60u
132 Záväzky zo sociálneho poistenia unp qgb s8j eyg c8m lhl
133 Daňové záväzky a dotácie fqj 50f -wqc hup 3e7 miq 8 20i 5pg
135 Iné záväzky hb kae 1pq lrg o3o 7hb ev8 rr2