AGYND, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
47194/V
Dátum vzniku
27.07.2007
Konanie menom spoločnosti
Konatelia konajú za spoločnosť spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja konatelia vlastnoručný podpis.
Predmety činnosti
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 7.11.2008)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 7.11.2008)
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 7.11.2008)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 7.11.2008)
 • prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo (od 1.1.2008)
 • reklamná činnosť (od 27.7.2007)
 • organizovanie športových podujatí (od 27.7.2007)
 • organizovanie kultúrnych podujatí, seminárov, školení (od 27.7.2007)
 • prevádzkovanie zariadení slúžiacich k regenerácii a rekondícii (od 27.7.2007)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • AGYND, s.r.o. - SZ.asice
 • Zápisnica z VZ spoločnosti AGYND, s.r.o..asice
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • podpis. vzor - MUDr. P: Zelený, MUDr. M. Hrebenár
 • zápisnica z VZ
 • dodatok č.6
 • Vyhlásenie oprávnenej osoby
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • úplné znenie SZ
 • vyhlásenie SV
 • Osvedčenie o dedičstve č. 11S/145//2013-51 Dnot 85/2013
 • účt. záv. 2012
 • účt. záv. 2011
 • účt.záv. 2009,Zápisnica z VZ, Prezenčná listina
 • rozhodnutie o premene
 • dodatok č. 4 + úplné znenie SZ
 • živnost. list č. OŽP-1/2008/08096-2 až 5
 • dodatok č. 3 + úplné znenie SZ
 • rozhodnutie PSK
 • dodatok č. 2 + úplné znenie SZ
 • úradný záznam OŽP
 • dodatok č. 1
 • spol. zmluva
 • podpisový vzor - M. Adamkovičová
 • živnost. list č. OŽP-1/2007/05676-2/CR1
Dátum aktualizácie
19.05.2024