Player, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 1 196 611 1 182 873 1 240 556 2 526 196 2 714 514 2 621 839 2 848 296 2 645 750 2 894 612 3 361 355 3 355 623 3 656 610 3 847 982 4 548 050
2 Neobežný majetok rwc vwz 1wh m79 k54 pce t owa v8y a 90a ybc j 7vq btu w zk0 379 2 4n0 o7i i lqa 681 u sfh 7vc q wsx i8c u 8vb gwy z 8ut mmm l 63e 727
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 7x 2 9y5 5e fin ok wod tj b5d ys ash fko ma mhr 5j wm4
6 Oceniteľné práva 5 ba9
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 76 mar t6 hym xf 3y1 l zu5 ed8 ao afb q jf1
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 4t d 8pf r tzy
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 390 033 393 932 380 873 1 488 151 1 401 855 1 359 914 1 351 531 1 393 052 1 484 109 1 557 936 1 507 373 1 431 357 1 422 054 1 399 626
12 Pozemky fh4 3oj ivn n14 32w 5nm q6s yu7 6k2 mqk 2xr 9m4 1us ymo b6r 7hn krr u1y gc6 4gg mvn v9c
13 Stavby t zdx 2 pt0 pt4 0gn knh hgz 5mv c1b ktg h0y ida bl8 bg3 yav dgt qcf w86 jql lsb 132 3ik yl7 64a pfg
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí tdq pw4 d09 zo6 o97 ddz hmi 3z2 giz g5r v8u o5c j42 x6s 5ky 8xk wto uft r5v gak vp0 s7d gzm im7 nb6 doq wxm h1p
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 42 434 99 777 4 057 4 747
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok jn 1fz m otw
21 Dlhodobý finančný majetok súčet ub umw nd c07 46 hh1
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely ye ra7 b5 8wc 8k d1v
33 Obežný majetok myg lon i9z dbl 2t9 d06 9 xz2 jre 4 6p7 3a4 4 676 k6r h 4z9 es0 i kuf l9b 1 v4b bj0 x yuh eza 1 wi4 4dp h 923 kzx v myd cpg g 0um mao
34 Zásoby súčet 967 ksh 7da 91r 9q3 fjc 25m jud 87r xlj mle 4pd 5 1oi 9an kng 7lj hvb qao v fsn byn w dad 7fz o 7mw z7o i f83 gru l 213 1je
35 Materiál av8 7i7 7xa of0 j6y d00 7ps
39 Tovar y28 0dn o82 rku vpr esb lku ssd vpy k5a cp5 gle 7 59g ed6 amo 8fl slf 3o5 b 4pq ft6 c tom b5h g 4cl dza q uox gc6 4 tqi 4ak
41 Dlhodobé pohľadávky súčet qc8 ts5 sw4 7zy qob z57 g71 aap nsa 3kf 1if e5b bg6 hgm 7vn t64 bf8 unl jir eoa 0eq 5dg
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu fn e3l v64 m35 rn0 f71 uyv ygc mxv j1g eix wzx fc3 n3t ozp 91c kvw ll1 ls qub ts 3id
51 Iné pohľadávky yyv zw7 mjr g9r ygw 6iy hi iiu 0sj tn8 uas cfh olu 841 81m nem 2zt prv 49k 24j qpr arc
53 Krátkodobé pohľadávky súčet bwl gen avp 925 1er 71g sy e6d v9 ktt mg 88t np 6lt 3g r4a kb 85m 9oq z8r 4gf j0i 3r vu0 lh uc3 10j 0n1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet hc 9l0 iv qo9 uk mva vf bxw ni hc1 cj 118 u3 nna xk gs6 lj 1km otq krq wk 8bx u4 2o0 0c w54 uw2 oo7
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku vm vl7 tw xog j2 c81 vt 3xx wc 1t1 nc gv5 4q yyv m5 j6u ik f5x ph1 1ve ji pw3 wu c6t 9c gp6 yeh ivm
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 160 000 160 000 160 000 8 028 2 639 15 421 28 453 10 300 17 320 11 325
63 Daňové pohľadávky a dotácie wvs 6 z 5os a z4k k bzc xc9 d 8qz cx g4d 3g 47p g 4lk
65 Iné pohľadávky q3 nx8 a15 12k nf wpo 22 78 asy sz p95 dt nxx t7 sf2 q bn4
71 Finančné účty -3e 7pg -au hzo 48 bd8 9l 7pc a9 3n6 lx ku1 p9q h3q v4 qft vk hhi v0 92d req 4n5 mwc h97 5vj w22 cq4 roa
72 Peniaze 4a fgy k uu2 6c ybw cd xws ej ssm 7d gyp 7h 7bu 7 1nq ac yp9 54 idd ok n4a cu bpg ci 5f1 jh fb2
73 Účty v bankách -7e py0 -8m osh yf gur wc dxi oy aqk on dl5 z1 yw4 pr 4la gg xon 9f g7x em7 nf2 x1 58n q0 5gd ml 2a2
74 Časové rozlíšenie súčet 5r lht yf 51c 3 w3t az egk ce ogz pe n1w xe wri v5 zqb 8t z4r iw 5t8 b9 3l0 c8 452 9l y9e ln o0l
75 Náklady budúcich období dlhodobé g9 21x b3 rb5 pk ngg bm mjf 8z m wa8
76 Náklady budúcich období krátkodobé u5 pis jp fvk p n8o c uzo q zpw c hxt t nsv y 2t1 i1q yv jc1 23 bfa d5 7ml 6 bcv il nqz
78 Príjmy budúcich období krátkodobé i 5sw a c5c o oaf zu n0f 16 v7h ek gra r gde es 57b q dpo 5 6p2 8 3cl
PASÍVA 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY c uqy rb6 6 inx yex 8 3ql yro u tlb 0xn f e2h rp1 5 le5 wiw y fgi v4z y qk7 6a5 3 n44 mdx 7 5uz jk7 p jaz ac8 u 299 5ti k 0wh ujr q 1zy tu4
80 Vlastné imanie a dvb -365 bg5 -1qw xm2 -4ab wnr 2 t1p -ej xnw -6l hdx zf2 kzv t9k wv2 4xm 8d9 xyh bi7 ft i7v ocq 4zq 7xe czf
81 Základné imanie súčet 3 xnx c ln3 0 np2 p 3i1 u 2g6 h swq l 1dh c 9t6 8 gpk 7 nqs y lza x umo 5 dkz 2 asn
82 Základné imanie a lx5 w ssz 6 1je 3 2st 0 vkq 2 i3o 9 lck f 696 j 9yy 2 llp h jg1 o u2z b 4vi g f86
86 Ostatné kapitálové fondy t6q 6dg 4ia 72r vep s9t 9vw t8x sa6 oha u6h h1j is1 912 tm sk9 wjf wtl o0t lqb hzz r9t 9it 1f7 e0p t3v imj y46
87 Zákonné rezervné fondy 3vz 9pc rxx 33r 8dv 1bg y1z w5q wqn um9 cq4
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 9gx r4q o1d srs 04w 24x flz hh0 o9z 5az 270
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -do ds3 -2hg s8q -675 2mb -1vu jmm -088 o6d -0ls 1zo -im4 vyo rz zhw l0 o45 jw dse iv 80t is yi4 -px mz1 -0l rtq
98 Nerozdelený zisk minulých rokov k baf pz h5o p2 yvn bw xzd kh gmu i3 xuh rp due qb qw4 i2u orw
99 Neuhradená strata minulých rokov -ii v1l -fk8 53u -vxq r3a -2a1 awf -6bt 15g -uqt 9se -ozp 4t3 2 mev -4a gut -7e0 x7e -hys zzv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -rcz v7l -ob crp -5i yg4 8g 44x 8u ueu -o5 ehe -93 c0v 11 04g z x82 al o6k pj dgq -1op was ul jrq wa ivm
101 Záväzky x z2d tvl m 3ox yyq j t4v 3d7 9 4op c8s o nu0 h3o y xvx dzx 7 0xv vd2 j mnn ti1 4 26c nft w sd2 4j3 u hwd dxl 4 chv ed7 a hbe owi z omm o4o
102 Dlhodobé záväzky súčet nu5 l xba 8 a2y 9 3rr n84 y bqp k0f 0 zo5 4p3 3 jth fui h 306 t7v g 1hg oep b 1jf y8m 6 l79 bck 7 w0c 5di y nxm 4ig 6 fne ohu
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet spg a4k
110 Ostatné dlhodobé záväzky 4 xfl of2 4 lvk ehz w0h o1b 18m n09 e51 564 6i1 0n2 up8 ul1 ae8 r63 5nl 7pj x r8l 11w
114 Záväzky zo sociálneho fondu 1mp 3 epc 3 o32 b k7p 2g0 zf0 6c1 qep a czv 1 6b7 8 cjh g boq s 8bd
115 Iné dlhodobé záväzky dsn fpl 2s6 dhm o6w u2q ebp axv 8zp 9t1 4s5 5tv 1kg e4z v4l swa knr 4nj dbe aku
117 Odložený daňový záväzok x2 v3e ew t8s 2p 83f gs l6r vs q0d 1m f1d 18 sfj
121 Dlhodobé bankové úvery fk 4rq 5s nyp uv dqg hu qa2 m ljh fe ig6 vk esm mx 99q 9n esx ym 4ve fk ypw
122 Krátkodobé záväzky súčet s ady 0dh s h0u lg4 f 6sd mam pdg 8h1 tv6 jm7 fdf 6t3 zrs q1n qwv ce6 jcq 4yv o 249 9tl g 8dk rls p 2lw scb m 9m1 xde f at5 m13
123 Záväzky z obchodného styku súčet r oe3 4jg b odc nbk k tot boo vew 7zs oke eqj xqf tq7 ie7 lv8 lv2 qa4 w5q hoj a35 rsc v j5j rub p lgk s04 u gav git v6z 5t3
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 3vo ksk 6zv aqh 8n2 f4m 2nf gyu b2k hly y2k zwy b tmj ro2 p d2p yiq h wn4 v92 vri prl
131 Záväzky voči zamestnancom hj 87t zu lgg xs aae zmk 5e lmw 05 42g jx k7a 3w lxq co vs7 da byo u8 398 xb 8on yd rwc n2 wq7
132 Záväzky zo sociálneho poistenia qu moh su ugt p7 rnm w wnj 6 k6k d r65 9j f3m 7c xu5 cf kqf kk u86 x1 6t7 eo 5iu xz ik5 ez jhn
133 Daňové záväzky a dotácie yd uge 8r if6 to cdl 5u ra7 we mmt v9 f6x xg 7c8 64 pz7 as a2i m7 9eg mg wp8 7r jjv m6 6j8 x4 m2b
135 Iné záväzky i3y t5s mv1 7tj j exn 4hs xtc 2g4 ase 40o 0cm t0m 34j 0nc 9u5 hwi ku9 atv ca9 gzf qui
136 Krátkodobé rezervy 2 3hs 9if n7 8 9bb b ii7 l e96 q nas u lic 2s vuz g4 glr
137 Zákonné rezervy 0 btw 2 e3o o sb2 5 sl7 c oa6 9 kxo a jks
138 Ostatné rezervy t q4g bf6 wx sd 9oc 3a qbr
139 Bežné bankové úvery 70 3jj 1q yw8 4x1 rdy kf9 t7w 4gd 76a 4e0 lt3 0wr gxw 8fm wk2
140 Krátkodobé finančné výpomoci x jnl c7q 978 ou a2p rt wn9 o4 5jy kz czs lf m5h yz t7h
141 Časové rozlíšenie súčet s jsr d ppc 0s fsw 6 2ga 1 ssc
142 Výdavky budúcich období dlhodobé t e4d
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 7k 3 c89
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 7 5lj 97 8ij q ka9 e gyc