Greyson Consulting s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
48366/B
Dátum vzniku
11.10.2007
Konanie menom spoločnosti
Menom spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne tak, že k vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
16 000,00 €
Predmety činnosti
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 11.10.2007)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 11.10.2007)
 • sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 11.10.2007)
 • školiaca a konzultačná činnosť v oblasti: organizačných poradcov v rozsahu voľnej živnosti poskytovania software v rozsahu voľnej živnosti automatizovaného spracovania dát v rozsahu voľnej živnosti obchodu v rozsahu voľnej živnosti (od 11.10.2007)
 • návrh a optimalizácia informačných technológií a ich realizácia (od 11.10.2007)
 • vedenie účtovníctva a činnosť účtovných poradcov (od 11.10.2007)
 • personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu (od 11.10.2007)
 • automatizované spracovanie dát (od 11.10.2007)
 • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 11.10.2007)
 • služby databánk, správa sietí (od 11.10.2007)
 • poskytovanie verejne dostupných informácií v rozsahu voľnej živnosti (od 11.10.2007)
 • leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 11.10.2007)
 • prenájom priemyselného, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky, kancelárskej techniky a dopravných prostriedkov (od 11.10.2007)
 • prieskum trhu (od 11.10.2007)
 • reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 11.10.2007)
 • vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 11.10.2007)
 • kancelárske, sekretárske a administratívne činnosti vrátane kopírovacej a rozmnožovacej služby (od 11.10.2007)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 11.10.2007)
 • usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti (od 11.10.2007)
 • technicko-organizačné zabezpečenie školení, kurzov a seminárov v rozsahu voľnej živnosti (od 11.10.2007)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 27.04.2012 o zlúčení so spoločnosťou Bluecon, s.r.o., so sídlom Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO: 44 702 078, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 57645/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť Greyson Consulting s.r.o., so sídlom Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO: 36 846 686, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 48366/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice N 407/2012, Nz 24398/2012 dňa 06.07.2012 stáva právnym nástupcom spoločnosti Bluecon, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.03.2011.
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.9.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Uložené listiny
 • Podpisový vzor Ing. Roman Suchánek, Ing. Branislav Čavojský
 • Účtovná závierka za rok 2007
 • Účtovná závierka za rok 2008, 2x
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • účtovná závierka za rok 2011
 • Výročná správa za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 3.pdf
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Živnostenský list zo dňa 26.09.2007
 • Spoločenská zmluva spoločnosti zo dňa 21.09.2007
 • Vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 21.09.2007
 • Úplne znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 10.03.2011
 • Zápisnica zo dňa 10.03.2011
 • Podpisový vzor - Peter Juríček zo dňa 10.03.2011
 • Podpisový vzor - Ing. Jiří Okoš zo dňa 10.03.2011
 • zapisnica I
 • zapisnica II
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017 - časť 4.pdf
 • Výročná správa za rok 2017 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 3.pdf
 • Výročná správa za rok 2017 - časť 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017 - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2018
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2019
Dátum aktualizácie
23.10.2020