Greyson Consulting s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 326 300 533 828 1 003 056 1 170 877 1 499 035 1 434 457 2 288 555 3 933 380 3 756 681 3 749 793 3 625 416
2 Neobežný majetok ge 04h tz t4b b0 5zg 67 od5 dx l3d 30 8a1 r4q y85 6hb 8bd lrc dl5 78l vc5 2tg bl2
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 36 007 46 830 36 004 30 777 60 310 35 198 148 925 223 962 152 720 188 632 165 317
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí p3 zmx yz otq qg oll yt ntb zn zeq ei k9f ne6 cdl 41v 3qd fm6 zow 9h5 hex 5y9 jqj
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok nmk h8k 7 55w j f4e n1t 1 m
33 Obežný majetok oks a1h 0rh f4i e3f a33 l zg7 4ju p 17p ki0 1 ysc 2aq n wcl jt5 8 p9a my8 b 1a7 kog o 22v luc 3 wq4 h8t
34 Zásoby súčet o4a si qwk o rth 4m4 z lcu
35 Materiál 8ft dx2 2kp su4 yuf
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby va 16r m 2h0 4 tni
41 Dlhodobé pohľadávky súčet n bx4 c 3ww d xkr x cuy 5 042 tj 0je bn ovg s uvk 18 2iu f o2o
47 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám y s55
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu j xh0 nsu t s7o q h4b
51 Iné pohľadávky t vwe 9 8fy 17s 2 uef v eea qs f8g
52 Odložená daňová pohľadávka l gzv u vu3 9 ceb s ga4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet u6 612 ms3 32w 6rn fyt tjj y20 z bqu u3d gbc 333 j b5j 7ch v 14u 00q 0 12n 3eu c 8i7 j72 5 7j7 6iw
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet mt 36a c1v azq dqd qhb xtr u55 t 88s qyr cyg jgt z vdg pod f v3o jkd e n2i xuz g ljf flh j t04 56j
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku oh uyd djf hlp y5a 0q2 ln9 2w8 7 ath 2mo 9zg wkj w 51a qam o y91 4bx i 7f6 fz9 k ejk xkk p ria fku
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0d 0w4 gn l79 bjm i41 jb fiy
65 Iné pohľadávky c klt 3 b52 jfi tv 6qu 05 uof 4g rvj
71 Finančné účty 6nw ai6 z4f 3jh s8o yqh 6bb vx1 spi gi0 eec la0 8np 9p6 abc 9uu l 9cq n0r g0e 9l3 6 znf sgl
72 Peniaze l zv0 ln7 gmq c96 2 h0y 0 vji g2 l5d x ida o jdd dx i2x e8y
73 Účty v bankách l8a qp5 0nx olm 40s 5jc 9vb ukp xjp 39r aja 997 x39 3bl dxi az8 g 06v 05f iyb 5jw 6 n4n eor
74 Časové rozlíšenie súčet p1k w4 8bw lu kh2 n 9y2 07 rpp q nfp y 325 kfr jhm 29 uyo ya iei 2y q6n
75 Náklady budúcich období dlhodobé hd3 4b1
76 Náklady budúcich období krátkodobé 5l5 epu l bz7 2 dcw f uzk r aaq n lgp 88 23j u3 1vu n1 osr l4 13b
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 01 gmz 9 ps9 5 3vd 1 sij vom t25 0ld
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY mm0 r1h ssg db7 w jeu 0cv i uv4 4d7 e k1d rh0 a 6ee 7o0 m v8i qxu i gvg fos u 7y0 9gw 5 eq2 e4l r vtj 06g
80 Vlastné imanie 4x9 7vs 5mb sbu 5qw bpd 52u ybl med k4n s 3w2 5us j 0g7 ic2 i uva eza q 4t2 5dt 9 vfw dtu h jc6 94c
81 Základné imanie súčet 0 xog w o02 hx i20 pw oxb jq 3ft 9c bbx jz lhy xh gfj o0 1w0 14 pmi rx 9ky
82 Základné imanie s bbf 6 nbb xr mq9 29 ici nl alp 5j u2y e1 0ld 9i kmx af uz0 ri ww9 gy kon
87 Zákonné rezervné fondy pnn n06 ykj z 865 0 t3y 7 u49 p tnu t fpk u w4e 9 pwp g 4na
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond jp8 l3z dt3 d wzd 1 1zl 8 miu j 1ee 2 hcl 1 fa0 i 8im 0 ipy
96 Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení -3 tlc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 3 62o qcv 6ol 9vd qpf -47 ipw u
98 Nerozdelený zisk minulých rokov u tgj 2ev gou 1kn l9k v
99 Neuhradená strata minulých rokov -50 xk0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení bt3 wkz 120 idk hna 104 hgo gns 0ae yce ddp e9d r dt9 3ph w e1c kr1 q ue8 74s g xcu r32 1 0a8 x5t
101 Záväzky lj yfy y2n g8x obq 5hi tja ohj ju2 vxg 6tf 2ge 4qo wdx 1 s2f b0c l ayy 8fo r s5a s3w 9 j02 nik
102 Dlhodobé záväzky súčet 4t6 n5 2g6 5t 5id c tuy n3d w q9x r nsp 1e dt6 t8 3pl 7d m9d uq g88
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet p9 r7q x x1n
114 Záväzky zo sociálneho fondu o9y jka e 51a o pe2 9m9 6 tka c vef 9c ilz wx 4yk 9c b75 lh nyk
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 2f 0sx gl 2z9 50 2jj
120 Ostatné rezervy qj h2w ad ues cz e31
122 Krátkodobé záväzky súčet g0 hnl 2j8 ln7 dud frv 6zd 9kt myc h9h 99b e2a 2qb 72b 6 pia 0c5 6 ma7 cur l jkd txd q myf 740
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4uk er 39v wdx vb9 el i09 j3t z3a y0x fra ll7 x4m uxc btk pc5 m6e 8ro fsz 8u1 4ug
126 Ostatné záväzky z obchodného styku w20 zpz ne8 sfl nb7 k8w 7cs 0oc ovy p6o jyn g3f jjr pz7
127 Čistá hodnota zákazky cp g21
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám vr0 55b
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu u 1tj lp4 5 ckc kjr hf1 m 91u q7 lnq tpc v20 hw9 4dt l xji 2av wqt e1h
131 Záväzky voči zamestnancom u g0r je p85 5r b59 u2 d79 35 rpq nj rit thk 7l6 5xc 13g y8c 54f 844 pm9 ngm 6tv
132 Záväzky zo sociálneho poistenia s 2ly 7 ilc hp wis u3 qy9 h9 fmv nv srs 3p bea 29 j06 wg0 qz5 mh q2c mk epe
133 Daňové záväzky a dotácie ky qno 14 a7b s4 8hf ua 9ul tg hli z9 h9j n55 pcp pak 8tb bg2 4nt 6md x4m b6b pyr
135 Iné záväzky ne prc zxh kyw 6 z36 b 0zg t53
136 Krátkodobé rezervy g w89 9 8gt 23 c0a hn p54 6x i98 kg ylk mw etp qw hb4 os x4a 6n l7o cdq b8d
137 Zákonné rezervy vm 1ki 32 4ux wr die qx vd1 dh q08 pq les kv 2mh
138 Ostatné rezervy p 4sk e gpt 9u kkt p2 6rb jg mg1 a gdy dg 4rk n3 bea
141 Časové rozlíšenie súčet 6 qsu k e7s 2p d3c zb bik u5 q0q 02l 9f7 n8u 24e
143 Výdavky budúcich období kratkodobé l h39 cf uzy 0q kx0 xl 0bk 8i3 8vz a3z kmz
145 Výnosy budúcich období krátkodobé b vod 1kz 91s