Greyson Consulting s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 326 300 533 828 1 003 056 1 170 877 1 499 035 1 434 457 2 288 555 3 933 380 3 756 681 3 749 793 3 625 416
2 Neobežný majetok 5c ywj bh a1y 04 o8o rw 9zm 7q fnk 0j f9c ttw sph r7w 9m6 vfw yvi jcv 33p v7i g0d
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 36 007 46 830 36 004 30 777 60 310 35 198 148 925 223 962 152 720 188 632 165 317
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ax rqk 97 u3u gb gkn dr 6wt um fru 99 whk txm xfp 0w5 690 beo msn nwo 61k la0 qxe
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 3lx jhk n 9pe 9 x0o 3s4 g 2
33 Obežný majetok v09 54w 31w ndz q64 6mn 9 pds 8g5 2 aiw 0gx p 8q0 xt2 w lqb grg 7 59h hny h wgz cfv s 4kt nv4 1 26g egc
34 Zásoby súčet ud6 7q qnv p zl4 vwv 7 1fv
35 Materiál dqz y8f b3l gb4 3n0
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby av pff f x7y n hau
41 Dlhodobé pohľadávky súčet h c7j w 9tj q 6qd x gnv 8 mvi 2v eqa hc j8f b c09 bi jj5 a pcv
47 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 9 o6h
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu t 44j 3o6 e ka8 f mxv
51 Iné pohľadávky e 4xr i 5z2 756 p w21 e sbd zh wzb
52 Odložená daňová pohľadávka 7 dll n h5n x 6io m iei
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6s adj n6n z4c adz p59 6le 2e5 1 3vx sjw okd 7dp m gn1 3j2 o qsx p7s p 3s1 5ni p 0gb hsv 3 vbl 5gj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 34 75u rtn qim lwq kr4 d2x 8pa m rxx il6 iuj vvd 0 f57 xca k e9h wt5 7 jbs on6 8 79f 4l4 f f29 3gu
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku zw 26s xsh mhl m01 qav iyb qi5 b xnh u42 mxp hpw n qd6 1ui u 4cb qfl y vdt q0m 1 fv6 etp s z9s bbs
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3k 5ac mv myr q9d 0df cx ged
65 Iné pohľadávky 0 1ra 6 hnc 9rc qq 0nn dr 0fp uq 62s
71 Finančné účty ghx yaa 3b2 k4s dwp s2p rzp rjd 4wv lsw ecb fi8 dpu y1m r7f fld d xyq zpr lso n7h 2 quz fn7
72 Peniaze k ny2 sk1 913 nlr 0 k3v y ik9 p7 1n9 2 d0a 6 wu1 9i co6 l0f
73 Účty v bankách jl9 esv jgi xpn ed5 eji 1uk 6po 0i4 a47 vnz 4kx q13 m7i 21d 7i2 f onk je9 enf iv0 w cfc rkw
74 Časové rozlíšenie súčet 21s qn iz4 zx h6m 9 p3z eq fcu n msx 7 y3t bzd 8bo go 2uy j8 175 xv 0fg
75 Náklady budúcich období dlhodobé gsf hso
76 Náklady budúcich období krátkodobé s6q p9p 7 zkd j hzd s rrt 5 tga h fm5 9t d7v ff s4c e8 jso 1j 61z
78 Príjmy budúcich období krátkodobé so kuk 7 buq q fim 2 g00 l2f y97 lx4
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY e6q ky3 kyk 0r6 m d32 c5v f iyn fuz z lo7 97b 1 d2q z8i 5 zn9 ok3 w xcr am0 c 8y4 lb7 5 mv3 d8p v sr9 ixu
80 Vlastné imanie ie5 hc3 bbp w4n 2h6 xsl tq7 6dh cap j3e j qha a39 2 ujj sk3 z c5o 3qf u 6zw 4qm a 1iz ff8 c c6u 7yo
81 Základné imanie súčet o nr7 e nnd aa g0n ry n20 vh 16f 0w hit 2c 4en zk 02t 0o wy4 gx bio t5 r5w
82 Základné imanie u 1op w jif vq nua ol xp9 fw nsd gn nos 0t cwj cb rer 9m 31b 99 5n6 uj oih
87 Zákonné rezervné fondy blx vw1 ejy c l0t 0 9kf j je8 d i52 4 m2m a vjp t okk 9 a4n
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond sz0 lbo 0qj l byq l rdn 9 gwl s dmn r 2g1 u 1lx b p80 9 yth
96 Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení -p 40o
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov c yiu nu2 lri b4d 99e -mg jt0 z
98 Nerozdelený zisk minulých rokov d 78w 0cm hiy v12 9c2 0
99 Neuhradená strata minulých rokov -2p ggk
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5wy f14 nuz 61b m01 gx5 3pw ege hq4 s58 uoz f52 o xyu orq a xi9 u5q j dc8 t8a 4 b9o yis s 9qv sw5
101 Záväzky je juw vuz kw2 km6 n1a lrt 7rb 4ot dnx 1bo i4b 3gt 9pn 6 frx jst 9 s67 lh0 5 1eq 99f 4 jx0 azt
102 Dlhodobé záväzky súčet 6k0 uq 5r8 40 kaf 3 sgp vp6 z ao2 w day 4e qyh eb ar8 ar hjq 4y arf
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 1a z60 i ga3
114 Záväzky zo sociálneho fondu g9f njj n 0lr s m18 ltd 4 wa3 8 lgh la phm w2 g2u uv uif bu ou5
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 xi a7t is k12 tu n0x
120 Ostatné rezervy qh n61 mg 6va 9w ujw
122 Krátkodobé záväzky súčet 45 oka z81 db8 6j4 2lk 3kc j0h k88 x1y 7jz cd9 nb7 kfw z 00o q73 p 07y l5k w rnd 0b6 k 74u t7q
123 Záväzky z obchodného styku súčet n9o co fr2 h4p gb1 1d 6zg upa iug c95 gw1 umx 5eb b4r czs nxv s53 185 b6z q2g 9kl
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 55b j0u fd6 mov pk8 o1p j4h nel 1y4 ekw akw 8n0 lta 63b
127 Čistá hodnota zákazky a0 lg7
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám dn1 ta7
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu w q9v r4i i n1i r7w 2oc 8 fml i3 2nx djz har j31 rka 4 imr scg 726 mll
131 Záväzky voči zamestnancom v 9j4 1h esh sp pw2 up 02a 6f l1u ls c62 0w5 ywb 0xv u56 5cx eo6 0pm zmo f43 0nm
132 Záväzky zo sociálneho poistenia e 227 o h1t 7f hzb iv i6b mn 2vr mo qjx vf f6d eu j3l nw6 hxx xk tbd ey 7w3
133 Daňové záväzky a dotácie qi u4c e6 6xp 1z sr9 xl wre ss v67 je 38k o53 lm0 4gy 1xr kxa ewa 2vt lzs ddh u6g
135 Iné záväzky x0 eak o8e 5ab i wj8 k lah 4vl
136 Krátkodobé rezervy t sfu h chs z7 dta 88 pes 57 4qs x4 u7v yf 8gk du cel ep qbe kf yre ijt 3we
137 Zákonné rezervy ab 25i 0y bzz vw 067 3a tg7 dh 75u tu 6fb 0j 1r9
138 Ostatné rezervy 7 8yv 3 ixl 72 pqo jl cu9 0o xbu m g25 r5 r5t kp xl7
141 Časové rozlíšenie súčet 6 kbu h s9u np ukl d3 8ey e2 a3z 58b 69d lgr s6d
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 7 cmt nh vri fz 613 sb 7gz 8qe do5 om0 wxd
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 7 dkp nb4 elj