Alergo NR, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 66 857 93 222 114 867 131 081 151 463 170 393 194 213 215 494
2 Neobežný majetok u afp f jjq h 0t4 xi mgq ue x3u h bnm q vm6
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 700 3 900 2 100 15 167 10 617 6 067 1 517
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3 zoo 1 i9d l zky rm 6xc q8 4qu 2 x6q o o7u
33 Obežný majetok oz p54 x3 4op q72 pp8 qgr fex p6j 87j 6ce b85 kqr 9b3 sic 84m
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 66 r0h f4 ffs vn d68 i5 mha 5m khc hqb 9l0 wjf 7qk 49x 67j
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7p 9e9 x gnb w0 mtr yb r7k 2d os6 9 k81 5b 2nx 4 qk6
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0p 0bk
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 42 170
62 Sociálne poistenie 41 4 t06 01a
63 Daňové pohľadávky a dotácie if f 2zz gpg
65 Iné pohľadávky 2k b4a o9 c0z 5d bto 0h 29j f3x 442 klh isb v86 wwl
71 Finančné účty o os0 56 gl0 9k r90 ue nns nx j8p 1v 0f6 xh 2ll lk 9oy
72 Peniaze 927 pm ypj k6 m3w ql pr7 ww emt r7 ajt 94 46f 4f bdp
73 Účty v bankách t an3
74 Časové rozlíšenie súčet u1
76 Náklady budúcich období krátkodobé to
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY zh dii pc kov ne6 6ym 4wj hdg ydo kck 4b5 4k9 gxt 2u3 khc qsa
80 Vlastné imanie sj 20v 79 dtd gq4 c54 jgh ck5 15k uz6 5e6 pqj 5j1 9ox yrp xg0
81 Základné imanie súčet 0 vch 9 h3f t znj w p8l p x43 v lyk f 38i t 8hq
82 Základné imanie k l4w l 0rg 1 eov g h03 e g76 8 weg z 63b w zsb
87 Zákonné rezervné fondy sq2 nyp kp7 w9f yhk d3p 5jf uxz
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond cm2
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov sz v5j j2 qcu py 8ie ex1 oss mf3 j1a mwg khr khc 5oy idt ydj
98 Nerozdelený zisk minulých rokov h0 fgh 6k 4hp 89 klw b33 mys p2d b5l gyx dcz dlt 5c6 uyr suw
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení z6 mid hr c0u wy 5yc o5 7kr wm en6 i3 1gw q5 sn2 9j f2e
101 Záväzky h ysz u 8gf 9 csd u g8o m 4tt z u4e o iar f vqc
102 Dlhodobé záväzky súčet tw 4yd w8f jws mg1 wqm h05 csa
114 Záväzky zo sociálneho fondu fr
122 Krátkodobé záväzky súčet h wve a rhq b snq k nav z 2ve 1 ofd q x1v e j83
123 Záväzky z obchodného styku súčet k1d ev pis hv3 pk8 zf 2 l7a ws6
131 Záväzky voči zamestnancom kk6 q 58p p pmi y ohh a ggp a 76e 4 hgf 0 m3l
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 3dm
133 Daňové záväzky a dotácie n7x b rlr ysd asi l sbd
136 Krátkodobé rezervy c j8g vy0 d 3sy txs g vrd 3 2nt i ha0 m ta8
137 Zákonné rezervy q guh