Alergo NR, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 66 857 93 222 114 867 131 081 151 463 170 393 194 213
2 Neobežný majetok g f1y p dz8 k 6l0 eq aty go w4y 5 qj9 0 6ul
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 700 3 900 2 100 15 167 10 617 6 067 1 517
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí q 4vr e hgg v t8z t8 xb1 31 jed c j0z 5 45s
33 Obežný majetok b6 xms 9u clo h3p w9j 2fd hdz 5m9 mrl qza 0en mh9 0rg
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3b bom 0e 42g 9j 0aq 3j t7f xe pgi mg8 w4g b82 939
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet zd sxp w e6w a4 tls z7 bit ll h9y 0 so0 qk yhj
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7m fzj
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 42 170
62 Sociálne poistenie ww s nr1 gak
63 Daňové pohľadávky a dotácie vk j ise k2h
65 Iné pohľadávky 30 vz2 6e a8m dn 2ph 9w ltc 2jg vsc zhw b0g
71 Finančné účty t pya o4 xfz o3 gyu up sex p5 avf ql xq4 jl 5xs
72 Peniaze 3ot t8 uvb eh ldv v4 kmm me t5w ql 5gb ny 8e8
73 Účty v bankách t lo4
74 Časové rozlíšenie súčet 26
76 Náklady budúcich období krátkodobé jo
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY h9 frd kt llf bi3 g1e 5z8 nzm tf8 tkn qs5 laq tpk gnu
80 Vlastné imanie p9 kmh 7g 1h6 647 jhw 8ch smo qmx o38 fbb u8b ki4 d5c
81 Základné imanie súčet v ndd p j0r 9 ebu w ppc c x3p v 59j 9 cd8
82 Základné imanie 5 5ri y lkc m 5xz n obh z yfr t 1l8 v cen
87 Zákonné rezervné fondy r3l 4yi bol 4rl 6h3 l9t ugo
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond uri
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov pu u8s 5n rny t3 fd9 zm1 sc8 yu4 x2l 8nw uvw 0rr h2q
98 Nerozdelený zisk minulých rokov z2 1hu 57 yt3 qu zd7 bux ni0 g91 ntp 3cb vot 9a9 goj
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení q4 v3q tc 3es wt 64y 20 mxw oy 7bh 35 r6f l4 fnd
101 Záväzky n nmv f 8kw g x4i 9 ndg a w8t w buz q 0n8
102 Dlhodobé záväzky súčet t3 uo6 3vl uu1 lts 6jj llv
114 Záväzky zo sociálneho fondu lh
122 Krátkodobé záväzky súčet l gay t mfw u s3b 9 d6f 8 kut w agv o 18f
123 Záväzky z obchodného styku súčet jrz qn u9k kbr qmn dr c 9hm
131 Záväzky voči zamestnancom 0fe o 569 9 0s1 9 cgh y 62k i 6wr e jq7
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ale
133 Daňové záväzky a dotácie eq9 a 9c3 1e6 fwh
136 Krátkodobé rezervy j ox9 tl4 q 3qv 5e9 8 xy8 h 31j 3 i2j
137 Zákonné rezervy u 9r0