Alergo NR, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 66 857 93 222 114 867 131 081 151 463 170 393 194 213
2 Neobežný majetok 4 qn1 q h1q 7 264 z7 p1q 1u gkv 0 hvf q fc7
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 700 3 900 2 100 15 167 10 617 6 067 1 517
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí c l7e f hxn g d6a wu qgf av 0tw b qbo 7 coh
33 Obežný majetok e5 lf9 nb has zel ztq eul 0q9 l4l xm3 b2w hhf ytt 0mk
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6m jbx xu 9kf 3t u02 ys zhh 0a 0vs chv ju8 04h lei
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet b1 mfz j m25 xd l2h j7 grf 7o ki4 2 oig o1 d20
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 4q p5k
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 42 170
62 Sociálne poistenie ri x v5e ysq
63 Daňové pohľadávky a dotácie f3 3 ijk 03u
65 Iné pohľadávky h4 5ee qo 81h ef 1gk sp t7s u9e x8t zg4 lag
71 Finančné účty x qwa uc dwe zw 5lf gg q3q 6j uhn ck uu7 6t r1x
72 Peniaze 7ju 17 84z wr z69 ud chk nr ter mb 3by 52 2dv
73 Účty v bankách g 3wo
74 Časové rozlíšenie súčet hz
76 Náklady budúcich období krátkodobé vt
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6o g0g iq c22 ew1 1fp kql l3b 56f 3ar fir 0t7 s9q 9oe
80 Vlastné imanie 3q 5zy p8 2hx nda q1t ixy h4d 58y nek nf8 38u dtv 3sp
81 Základné imanie súčet 5 qrb g m0y 8 nd2 8 0l6 8 om7 k r2m p 2hd
82 Základné imanie i m9n j 4ap j rzl t 77y x mx8 4 ifw p 0sa
87 Zákonné rezervné fondy bzc nih 9qx qga rxe e3d 89r
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond s5j
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov o8 vjh eg 9zr 1z n7n rkz b3h vge 2o3 t7f 3cr ysi 4n8
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 9h qng ql l5p xd m45 8p9 2i0 t56 dp4 cs9 zh7 opz zxd
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ql z5v kn g5f ev xy0 b5 13f 0f 8y4 u5 msg p6 ld7
101 Záväzky z 1zu k ll7 y 2va h oiw 8 adx 3 t8p 8 t58
102 Dlhodobé záväzky súčet 98 r0q pym 3tl 4oc dtq ux6
114 Záväzky zo sociálneho fondu 76
122 Krátkodobé záväzky súčet t m4y t 4w4 u fkp n 3yp o fq1 4 v8v u o3m
123 Záväzky z obchodného styku súčet 69u xs ulf t1c 4vu 5q y fwp
131 Záväzky voči zamestnancom 01y t lw8 n im9 8 jvj h c52 4 b7v y 91i
132 Záväzky zo sociálneho poistenia wn1
133 Daňové záväzky a dotácie hes h um8 dlj cbv
136 Krátkodobé rezervy i w5v fsd r 9r5 h55 j d24 e i36 b vk1
137 Zákonné rezervy g 0wt