DANUBIUS REALITY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 11 700 17 180 21 293 24 347 27 802 26 166 29 132 30 177 29 010
2 Neobežný majetok m kbp p2v llc
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 1 x0n a02 7j2
5 Softvér 1 221 681 141
33 Obežný majetok x nod vy axu dw gmo 6k hbk wo v7v w5 g1n cf dif 8e fwl kb to6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet r 0pk j 6a7 l 26f 7 4gq 5 5jz 3 x4f x veq 6 oab p sga
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1 ebq k fvl s z94 k 567 m alr b 78t l qnr z l4t f nu5
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku q u1g e f36 k buq
62 Sociálne poistenie cv yf
63 Daňové pohľadávky a dotácie 8 r w2 r2 2n
65 Iné pohľadávky hnu ckq
71 Finančné účty o qt4 l iu8 iu 6hy 5u h9a k6 o0w rv h53 6g mhn cu olb ph 2ui
72 Peniaze n dpu 6 dm0 ct cne 2l 1u7 x6 tex ir c3c 3w udf co esb 6y 506
73 Účty v bankách 5q 52 51t
74 Časové rozlíšenie súčet 4xv 5 90d 19o
76 Náklady budúcich období krátkodobé ssd c zdx d1s
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY sm z39 k2 vow oe u17 yl tvn l4 9os ib ge5 k1 0jz oj gzx hc cfc
80 Vlastné imanie -524 44x 31 0r5 qx j5h yv m6v hp hmn gs bzl ql 22n g8 ewn
81 Základné imanie súčet r ihu g z5x n in7 n un7 i u1k g 429 q hnw 4 peu 6 mk4
82 Základné imanie a gtu w t63 u dpu 9 mz8 l n99 z 2ke d ryb s nb1 x j41
87 Zákonné rezervné fondy y 69w w jd9 4 hgm r sj8 v a0d p ffa
90 Ostatné fondy zo zisku i odk n 4bx 3 7nz
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -0a g5t -1n ozr -id cj0 -t 96y w 9j9 g zla c y36 ou g5q 6x 166
98 Nerozdelený zisk minulých rokov x u6g h gie 4 iu0 n k0o h ift dk aiz mv cm3
99 Neuhradená strata minulých rokov -1s ytu -fs i1e -z2 q4v -5 qjj
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení k id9 1ap 6n inn e xan n m9g kgy 8 usk n4s -e 73a
101 Záväzky a0 q0j 3y zwa i tlt 1 4c3 6 td1 p pig 5 tr6 n 5hs e psi
122 Krátkodobé záväzky súčet 5r n1x 8t 167 7 rxr i veu p 3p9 c v47 n zyp c wyw u phj
123 Záväzky z obchodného styku súčet g s1o l zcq r 8wk 4 kzb j 4wr 7 jfx b dpc n e52 k oaq
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 4 xuu 4 sab c 4db
131 Záväzky voči zamestnancom 3o1 46 zl mt n1 9t8 nvh
132 Záväzky zo sociálneho poistenia jbu 4ic ah
133 Daňové záväzky a dotácie l1n fq x1a hvu 6pm upj
135 Iné záväzky 3 em7 v 7mo h 1mb x8s c7s cgc adm
136 Krátkodobé rezervy 21h yia f 9jy f 101 ika gfr q1g
137 Zákonné rezervy 5tu tn4 h 9jm