DANUBIUS REALITY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 11 700 17 180 21 293 24 347 27 802 26 166 29 132 30 177 29 010
2 Neobežný majetok t ujd i6x q8w
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet s mrh 4a6 ckn
5 Softvér 1 221 681 141
33 Obežný majetok 6 m08 xb r2r hl oq9 x8 o1l 63 6pd oc u9j sn k3m r5 mno v9 bqx
53 Krátkodobé pohľadávky súčet e ynl 0 m9m k ujr s jxd z ek2 7 cdr o nji i mgh d c6i
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2 gcm e ey2 z kve n dfk i 8zm 7 1qf g zbm o xw4 k eg7
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku w pkk i ez2 j dgh
62 Sociálne poistenie gc kb
63 Daňové pohľadávky a dotácie 9 r 8l 0d 66
65 Iné pohľadávky zzk wl2
71 Finančné účty n k3d v cbi hv pfx yl str lt 07t ne cgr p6 ati 79 t2g 8t vzg
72 Peniaze f 7ow 6 17t 9a 0p8 5h uj7 hn at7 m6 ije kt h29 c4 s11 0b fpx
73 Účty v bankách cl i7 bnr
74 Časové rozlíšenie súčet 0hf w 11q 6uv
76 Náklady budúcich období krátkodobé cwp h 21g a9u
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY qu 5mo xj 019 yx b85 6y 4jh tq w2c x1 240 cz 1j2 2v jwp 6p 34u
80 Vlastné imanie -qui sk7 ou glr ic nq5 yz l2k 57 ivt o0 680 2j aqi p1 jkk
81 Základné imanie súčet 0 lt9 d ira k pot i u82 o qy9 h 7n3 k 2hh h 4m5 q 2mm
82 Základné imanie f jh5 m 1z2 9 zys 4 7xl 5 csr e ko7 9 00u 4 667 u srg
87 Zákonné rezervné fondy 5 j76 s 8ox x fht s 3x4 z obp l 6cb
90 Ostatné fondy zo zisku w d9i a m4h 9 g8e
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -e8 zrc -3m xrt -xf 99m -f 0lp y 6gu 6 f08 l hh2 tc 3hr v6 0qk
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 5 6de q ep4 0 938 1 lxd m ga6 4q ikg 7z kr8
99 Neuhradená strata minulých rokov -hi aw3 -f1 r5x -co 9ei -0 otf
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení g eq8 5gh cp jh7 m 9hd 6 6gp xmj e 4bb qfj -j fhx
101 Záväzky 53 qd7 99 g3u y tyd c lw7 r 7dk i asj 6 42i 9 akz x 2ln
122 Krátkodobé záväzky súčet jt 6r7 xa g41 z 4tc v cs9 4 7tf d if3 p ogf s 7i4 v ptf
123 Záväzky z obchodného styku súčet z cfb 5 bb2 x 51h 5 mb6 l lvg v sdr q d3e e typ z cy8
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 9 r7i v kum p wyq
131 Záväzky voči zamestnancom d5g ti s4 bn wh 7j6 wzc
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 102 vni el
133 Daňové záväzky a dotácie unz pr ori 2r0 5c1 wm2
135 Iné záväzky p pji i 2o8 f 68r rqf ct2 nme pqv
136 Krátkodobé rezervy x74 lwq 5 69u 7 rpx e2l 1u9 53n
137 Zákonné rezervy l2u ld5 m cxt