GEOTEX SK s. r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
18642/R
Dátum vzniku
05.01.2008
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupije a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
Predmety činnosti
 • geodetické a kartografické činnosti (od 5.1.2008)
 • výkon činnosti stavbyvedúceho (od 5.1.2008)
 • rozpočtové a kalkulačné práce v stavebníctve (od 5.1.2008)
 • sprostredkovanie obchodu a výroby (od 5.1.2008)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb (od 5.1.2008)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 5.1.2008)
 • reklamné, propagačné a inzertné činnosť (od 5.1.2008)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 5.1.2008)
 • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 5.1.2008)
 • vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb (od 5.1.2008)
 • zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov (od 5.1.2008)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápis o ex offo výmaze obchodnej spoločnosti, z 23.11.2021, na základe § 768s ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka bol dňa 27.1.2022 zrušený v konaní o obnovení zápisu obchodnej spoločnosti podľa § 768t Obchodného zákonníka.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Dodatok a ÚZ zakladateľskej listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.docx
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka k 29.03.2013
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Dodatok č. 1
 • Podpisový vzor konateľa - Ing. Prosper Pajtinka
 • Notárska zápisnica N 241/2007 NZ 47898/2007
 • Živnostenský list
 • Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum aktualizácie
09.06.2024