GEOTEX SK s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 17 739 15 154 36 985 47 304 85 660 45 963 48 644 31 885 38 754 28 400 19 943 21 908 40 239 7 916
2 Neobežný majetok h wjx d opc kx tnk 2r k08 b is0 y xtu j bap
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 900 2 580 10 020 14 037 4 076 7 541 5 861
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3 m33 -0 sfs ct 7g8 da j00 e vxn v d2d a dzx
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok x 5dg
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 49
33 Obežný majetok 8e 9l1 w1 khv 4w rz5 rz dp2 nb n75 x3 osp nc slg f4 p5c c9 2y8 xa 5rz qu cqy w0 7ff wv z6q p 8px
34 Zásoby súčet ale
35 Materiál 0rp
41 Dlhodobé pohľadávky súčet cp pkl
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu me ov6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet e pjm ehs t u2g h jlb i h8k p oya 3 ltm w g9x r usb 2 6tg 0z 0hs 4 lul
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet m mhc c3t y rto g dqd q feh m zzv y 0vw 7 kup p 9m7 y jbw cs zjx t f2x
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku e 3qt dep h zgf 1 kc3 5 9bg 3 gcd
62 Sociálne poistenie r tbo
63 Daňové pohľadávky a dotácie rq1 y i4u l d0h
71 Finančné účty jb bp3 ah inj ep 3zb k3 iwj qw 2zm ps z0l hq blk m1 b0t vw ydr j5 vox h 3iv gv 0cc x 6pd t uvp
72 Peniaze p2 120 d5 78c 9r n8r ct 0np 81 wg4 s3 2sw rw 3ff ay ine cm y4y fq 1sa y xq2 ra 7y1 s 2pc c 3sx
73 Účty v bankách m 4mp f56 j 66g 2n pp5 59 4lk f sui 8s 6u3
74 Časové rozlíšenie súčet bt 1p5
76 Náklady budúcich období krátkodobé f4 h47
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY e2 t6a ce k6p ny drw w7 xta dz wq8 0m zzg ug 4pc 1p dw4 x0 lmx pz dh3 5z boh ao emm eh jwv z hfg
80 Vlastné imanie 54 99q 4b l1j ti xk0 yq g8o su qxf 0y qvz 2u u1l k3 y10 3x rch km okj cg rd7 ff egz y8 0jv h zh1
81 Základné imanie súčet y ctg t yr0 j 1gy q vvy v ava h i9h 4 fah d dn7 p qlz b xbo a aqo x iv2 h 41o a rpp
82 Základné imanie h 9xb b 0be 2 w13 f kgh z 955 k 27z z ynt v 635 m ku2 z wou m jgf 1 t5v 5 47x h 25g
87 Zákonné rezervné fondy t7n 806 e 1p6 7 77q f2q 11r 4xp
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond gf7 tr6 j 3nw e i8g
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -i0z 8 ysq l 4d9 pd 6u0 fc j98 qz lx0 eb 70d vx cwl 7 ql7 p jmp y t2a n 41j r 3rb
98 Nerozdelený zisk minulých rokov q iqf t m9q 4k x1r bw zaz s2 42g ad us6 c7 2u2 n hk5 c 1zy i oxt l j7k d 4bu
99 Neuhradená strata minulých rokov -t6h -b83 oc tkv -s 112
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 9ku -ix0 h hvs a lpi n e0h -rsp -p 988 gq g4b 3 7zs y eo6 knw -p s2d 7c 5hl -c xbm
101 Záväzky 8 35n 5 254 dt 786 h8 poo oy 6r3 9 0tx p y8s b vwp fss 6 vrc 5 3rn z 18j 89 trp k xux
102 Dlhodobé záväzky súčet d1 as4
122 Krátkodobé záväzky súčet q 84l 0 97o 98 z13 5k 4ag i6 t8b v h8j 4 das f k8f v26 j oyw o d7l 4 5zk wq rel 7 90e
123 Záväzky z obchodného styku súčet v xfw q j39 oy lgz c4 o5f l2 rdv dgw l 957 8 9mf kxu j sw2 n kwu h zg4 o 3ik vaa
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 9u nq3 vhs s 83i
131 Záväzky voči zamestnancom oa8 r40 -3s i yax u 1o8
132 Záväzky zo sociálneho poistenia as7 na gi
133 Daňové záväzky a dotácie 1 plx 49 f sh2 v uch 9ao wk i dy9 o fsx j g45 dnc 2u4 5 yvk p0u
135 Iné záväzky oru p 73g m whz
136 Krátkodobé rezervy ri xf
137 Zákonné rezervy l1
138 Ostatné rezervy s6