PC COM SK s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
68007/L
Dátum vzniku
08.01.2008
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • oprava, údržba a servis elektrických, elektrotechnických a elektronických zariadení vrátane registračných pokladní (od 5.2.2009 do 21.12.2017)
 • administratívne služby (od 21.5.2008 do 21.12.2017)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 8.1.2008 do 21.12.2017)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 8.1.2008 do 21.12.2017)
 • reklamná činnosť (od 8.1.2008 do 21.12.2017)
 • vydavateľská činnosť (od 8.1.2008 do 21.12.2017)
 • prenájom strojov, prístrojov a zariadení (od 8.1.2008 do 21.12.2017)
 • faktoring a forfaiting (od 8.1.2008 do 21.12.2017)
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 8.1.2008 do 21.12.2017)
 • predaj a inštalácia počítačových sietí a informačných systémov v rozsahu voľnej živnosti (od 8.1.2008 do 21.12.2017)
 • technicko- organizačné zabezpečenie kurzov, seminárov a školení (od 8.1.2008 do 21.12.2017)
 • sprostredkovanie služieb v rozsahu voľných živností (od 8.1.2008 do 21.12.2017)
 • automatizované spracovanie údajov (od 8.1.2008 do 21.12.2017)
 • poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) (od 8.1.2008 do 21.12.2017)
 • poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) (od 8.1.2008 do 21.12.2017)
 • poradenská činnosť v oblasti projektov v čerpaní finančných prostriedkov z fondov Európskej únie v rozsahu voľnej živnosti (od 8.1.2008 do 21.12.2017)
 • príprava a realizácia projektov Európskej únie v rozsahu voľnej živnosti (od 8.1.2008 do 21.12.2017)
 • poskytovanie dátových služieb- internetová čitáreň (od 8.1.2008 do 21.12.2017)
 • oprava a údržba mechanických častí kancelárskych strojov a výpočtovej techniky (od 8.1.2008 do 21.12.2017)
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na základe Uznesenia Okresného súdu Prešov č. k. 4CbR/47/2016-7 zo dňa 16.06.2017, ktorým bola obchodná spoločnosť PC COM SK s.r.o. zrušená bez likvidácie, sa obchodná spoločnosť s obchodným menom PC COM SK s.r.o., so sídlom Sad SNP 8, 010 01 Žilina, IČO: 43 879 411 v zmysle § 68 ods. 9 Obchodného zákonníka z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 22.12.2017 V Y M A Z Á V A .
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
 • Uznesenie OS Prešov 4Cbr 47/16-7 z 16/6/17 o zrušení sro bez likvidácie.
 • Návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení SK.zep
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.zep - 2/6/2017
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
 • rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • zapisnica z valneho zhromazdenia
 • Vyhlásenie konateľa spoločnosti
 • spolocenska zmluva
 • účt. záv. 2009
 • účt. záv. 2008
 • živnost. list
 • zápisnica z VZ
 • úplné znenie SZ
 • vyhlásenie SV
 • dodatok č. 1
 • úradný záznam OŽP
 • spol. zmluva
 • živnost. list 17 x
 • podpisové vzory - S. Terezka, M. Terezková
Dátum aktualizácie
16.02.2024