PC COM SK s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 6 640 6 640
33 Obežný majetok d y0p b e3n
71 Finančné účty t 7rw 2 g3i
72 Peniaze y e3h h vgh
PASÍVA 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY j dt9 t zsu
80 Vlastné imanie l j55 p 0on
81 Základné imanie súčet a kvq u 5so
82 Základné imanie y 43g m f8r