PC COM SK s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 6 640 6 640
33 Obežný majetok i rn8 5 4zq
71 Finančné účty z mcd 8 q8w
72 Peniaze p 9n3 4 g80
PASÍVA 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 dap i ydd
80 Vlastné imanie t ty5 7 pzv
81 Základné imanie súčet u 2zv b pfr
82 Základné imanie 5 1fb w kuy