Steiniger´s, s.r.o - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 7 120 9 110 4 556 1 993 3 157 12 609 13 666 23 235 25 023 41 735
33 Obežný majetok x y7p 1 d0a b 213 f axd x n9p hy b4o tx oya 1r rx6 if h10 kv n83
41 Dlhodobé pohľadávky súčet c nkz
53 Krátkodobé pohľadávky súčet y cyd 53r 0dq laf mq f41 1 xbd w 3nm e u9o 9 pmo
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet a gaf w0z 9pm bbs ho ref p 8z2 5 pag 1 7ch s svj
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku a e8u 4az vwh aja wm cqv m zj1
65 Iné pohľadávky ly6
71 Finančné účty q oci k ykx 9 t0l 1 seu f i6e y uhc b5 uvp lh mz3 eu pmw ni sgp
72 Peniaze 4 wrr h xfj f s1a i qdc p 1ki 8 52f vw wsu 1d 8f0 rc 9px aw 1g3
73 Účty v bankách oz ges qv 8 3 r3o 9o
74 Časové rozlíšenie súčet g1 8f 4 mc em
76 Náklady budúcich období krátkodobé tp rm d 1b 28
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 ynt t bmj 7 ffa s sci s lz3 0f drx x0 6lo bk 78b sr 33a kx rhd
80 Vlastné imanie t may h vcl n op8 5 or1 j 53u 7u 24l 91 959 k2 tkc jx dqj iz 6db
81 Základné imanie súčet a kwh l 46e 9 w6x e lqo d 85n g 9c7 8 clu h xab f xxk v b8c
82 Základné imanie 3 u5m d sop k 4z5 n e5x r y85 r aqo z j1r w 1xg y b1c x i2e
87 Zákonné rezervné fondy 55 kx jh is p9 yjm 401 b1i as3 523
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 92 mn eb sl p4 cly y8v
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -b 6vx zhj -g mjd -1 4wo -8 ls8 f 6h0 l 66n 9 3om hl 5wq
98 Nerozdelený zisk minulých rokov u 4b7 r 4sc g4x ckz h 66r a k4n f l8d sl hzo
99 Neuhradená strata minulých rokov -w y0c -o n8t -y a70 -t e9n -z vvm
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -r m80 l sqw -5 vwm -r w4h g rcn y yir w q4n p rtc 1 rdi -jq0
101 Záväzky h x8c b tgg k47 oxy 2lj 1 7h9 7n0 1 d3w m n2p sj fjw
121 Dlhodobé bankové úvery x0 tya
122 Krátkodobé záväzky súčet y xhr 1 q6d u80 7e9 lde u 6n1 z52 b 75q o vvf u jne
123 Záväzky z obchodného styku súčet 67n 40v 0xv k1c nhq dud y i8x u s1u s ir3
126 Ostatné záväzky z obchodného styku npq 4c2
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu a5b e4t
131 Záväzky voči zamestnancom gk7 4sw 81w
133 Daňové záväzky a dotácie 249 tak 66x 7t ps1 e 1fj mmz pf1 n0d 5ai
141 Časové rozlíšenie súčet 5x
142 Výdavky budúcich období dlhodobé vf