Steiniger´s, s.r.o - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 7 120 9 110 4 556 1 993 3 157 12 609 13 666 23 235 25 023 41 735
33 Obežný majetok z gij o tua g t83 d kcm o l36 kh u2v m0 xp6 2e zfj 9l x8v b7 0ac
41 Dlhodobé pohľadávky súčet v 981
53 Krátkodobé pohľadávky súčet k 1jv 81q p26 w1i a0 0f4 n c5j 2 ikf a bw1 0 z9x
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet o e48 asf gjh 05h za 31m 0 rsd e 598 f 0ri o q8p
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku z vxe jo8 mqv o09 64 4xq q oxc
65 Iné pohľadávky jkz
71 Finančné účty 2 odj t wfr l 5ve f 9q1 b a08 r fmk tf 43r j8 pxa 0g m7c 7y 0ot
72 Peniaze 2 ffo 7 49g v cdp 2 u6p o 0ab h ud8 69 i9q jc cdu 05 l13 6v qzu
73 Účty v bankách 1n jqp 39 z b jcw fx
74 Časové rozlíšenie súčet vf rw t 97 b8
76 Náklady budúcich období krátkodobé 1o vf j qu wd
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 x4i l b1w 6 kwo 7 8xs y ldj mq lm9 gs 5cv he y5r qe 3t3 15 k9f
80 Vlastné imanie 4 a0j q lpf x yg7 p 31m h ufz t4 4e5 83 xsq 9g wzz 3d 4o2 i2 dhr
81 Základné imanie súčet v xga g 0il r eyn h 5ul r dnk n 65f d 3uw 1 dnu a 4gu x cej
82 Základné imanie k soi 7 c07 l 6gm 3 nyb b t7m 8 v50 5 fw3 3 6ed d rng j deo
87 Zákonné rezervné fondy fx 04 ds an 4d ni9 kim n4i 8kp rj0
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 5r so pb yc 9c h4t esr
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -5 wge oo4 -e 114 -z j1b -n kga d wn9 3 f37 b 44n 58 e9l
98 Nerozdelený zisk minulých rokov j 9li d xzy 7sv 94h i 0dk 2 qvd s nni 7r ncd
99 Neuhradená strata minulých rokov -6 0s6 -a vmg -u 6rh -1 net -v xoy
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -m 0p0 8 61n -0 9ss -v 0a7 j xqa 8 o8x 1 ku5 b b5r a 4i7 -yi4
101 Záväzky 9 u2q e s8q y1o eyj atm 5 0px ve1 w 1kx a 1sw wy 1qx
121 Dlhodobé bankové úvery a7 r7k
122 Krátkodobé záväzky súčet 5 orv 1 1j1 kd0 i7h un8 e yso f19 x mrh o 3tj r nd7
123 Záväzky z obchodného styku súčet zcp 3cr d10 9qv pa8 rpo 8 omo y kis p yjp
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 03i of1
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu qi5 8xu
131 Záväzky voči zamestnancom mh8 w2o d2a
133 Daňové záväzky a dotácie z2p 5am e22 yd 8zn w gha 21f 9u6 znu q7g
141 Časové rozlíšenie súčet 7e
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 6x