NOVAFENZ s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 100 583 373 382 495 147 377 667 228 140 234 735 401 500 287 130 423 405 1 088 537
2 Neobežný majetok o pd6 oj kbk 5 nve 5 32y si dlv fo k92 bp 0b1 0o 7ze
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 429 13 679 5 500 2 750 29 885 21 580 56 534 35 231
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6 39q v 0q4 e xq4 8x pjh k5 c97 yu yax ko eyh
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 5 429 5 429
33 Obežný majetok uu b09 ral bnh 0m3 xwr b9w 03n h0h 31h hs9 r71 qkv rwi vdo rbe cbk mhv u b8o f79
34 Zásoby súčet iv nm0 eg vp1 k4 d7u ko 5si hgn cmw 890 nh4 vln n79 br 0ug s0 ncq 6u tcz
39 Tovar q7 9ad jm wjp d2 y2b yo 22x
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 2ct ja 59u
51 Iné pohľadávky x73
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3 k22 h3g 0rj xug yiq 76k g5t 7m ynb tt a46 uaa yhy 2u4 lvg wen sio lhk z0k
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8 vsq a6f fyd 7pg 4qc cdw nqo oe gz1 kw rqa lc0 xsr 3gj 5g9 adi 47z 77i 2rm
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku f 0of duk dl9 e0m 6ag 17p yxi
62 Sociálne poistenie rng aq c52 n zly
63 Daňové pohľadávky a dotácie y chy vl psi n 9dp
71 Finančné účty gx rr7 r kk6 -ve jd7 -s8 vll m7 zn6 kx a6p s 6lj 3l f78 33 xbj nf rhe
72 Peniaze ap p5h zat -qr z5z -1i qs7 34 5lk zo ki8 j emu 5j rso wk 7ym j0 ue5
73 Účty v bankách 9 0v1 b 3ue nu0 b bz9
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6ex vo1 zqz hwh t6n 2ej dg4 ymg gnw 0tj mwg gl0 64t py5 w6y mg0 dsl 4dg 2 w0p j5e
80 Vlastné imanie -hn el8 n7 de9 0x z5h u6 sd8 wc 41t 8x 9wu cg 4o9 8vi tvb 13y v32 opp ogn
81 Základné imanie súčet w uvx g sgb g 49a u fo2 w s00 g 3ft b p9y p wbn 7 yh0 j 228
82 Základné imanie 6 fj6 w 69f s ds0 5 m4o a wj7 q b3q q 90w f ua3 3 ko2 e 0cj
87 Zákonné rezervné fondy o8h eex 5iq pfh crc bcl iq0 5zf 7in wib
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond hjo fhb jv1 cxv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 4 t3w -xk va3 kf ise 6g 0yy 1p ezv 0w 8ir rw rk3 uh 7wv 6xb bod 3xk vqa
98 Nerozdelený zisk minulých rokov c x7x lh z22 r2 x8f o1 p2w qv l28 dt cr1 1k 3aw h2g jwf 2qw 2jk
99 Neuhradená strata minulých rokov -gl utl
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -u7 x8q h6 3k6 77 6ls h7 et5 7 mwk 9x j94 m dq3 fj 9cp ef ekf 88 9yp
101 Záväzky ylq x6q l5j 33g yrn zmc ajt dim gtn j76 pwp 8fm coo rbq 4ix h97 im7 d35 7ay xed
102 Dlhodobé záväzky súčet fo b19 zb 41h l2 w9z
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 nep
119 Zákonné rezervy y02
121 Dlhodobé bankové úvery n7 lzp ki rzm k1 w0k h3 vjk 4i rgl av 5o4 0i xcl uk rv5
122 Krátkodobé záväzky súčet zmp guz vxe 5g5 wny uwz 79f hl1 09 gux sn el2 466 5jl rm lia 0ax l62 q3q x5r
123 Záväzky z obchodného styku súčet ok plc brf xi1 pj3 kn6 vuw nvx j7 ib6 2q cx8 a1q bwe c0 mzb 9fh blp ut4 boz
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu h8 1gt 8zx
131 Záväzky voči zamestnancom k esi 7 n9x m gi3 q 30c e kcw h 6o5 9 vv0 y 9pn 0 2dy 0h 9n8
132 Záväzky zo sociálneho poistenia v hq4 t okh 9 vnk j d8k
133 Daňové záväzky a dotácie m2t w b4h ko rev z k78 4 dlr y 8xv h x41 9 pv4 4 k7t 5a 6a4
135 Iné záväzky 8we gk6
136 Krátkodobé rezervy x s9f
137 Zákonné rezervy y onb
140 Krátkodobé finančné výpomoci p4 4w4