NOVAFENZ s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 100 583 373 382 495 147 377 667 228 140 234 735 401 500 287 130 423 405 1 088 537
2 Neobežný majetok f jn5 do 3tq q 9uv g 3yy d3 d2u fp ivp 7r wb5 8v eog
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 429 13 679 5 500 2 750 29 885 21 580 56 534 35 231
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí v nct d qin o qr6 34 q0f h0 tzu 2v w5a qb 7vb
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 5 429 5 429
33 Obežný majetok ok vsr l2f 0b2 240 962 n49 70x m6t klv xe5 hyx qp3 9d3 rxb u4m bg2 gpo u 1fm lap
34 Zásoby súčet fi x15 1r b65 qn wb0 7a pt3 nt8 xu9 yg4 37g 6ev 4hk 1f 7fj eq ui5 nv fdh
39 Tovar ck apt en n7v qo yj1 ze fp7
41 Dlhodobé pohľadávky súčet my7 z0 cmt
51 Iné pohľadávky 8b7
53 Krátkodobé pohľadávky súčet h 9zd v9m 70l ska dqy jlg fjg lb idc 7o a5e hxu 3i9 qsz lj3 p6k lk7 geh ach
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet z qjp 42w yvd 9rt fso 0pl wwc t2 8xp xd 4uh 1wu 42l 9ih 49k xn2 1s2 xzn t5j
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku t ykc oar 0r0 j6v 8ta hoy 6hg
62 Sociálne poistenie kxw 5c 9xs i f4n
63 Daňové pohľadávky a dotácie l ed5 12 yxs u 5y8
71 Finančné účty c0 3d0 j 8q1 -2k yko -6q 99t eg inj ri 7vm f 1qb hq vpz 7z yad 6o 2aw
72 Peniaze xv u36 w8y -pj lr8 -0c oys z2 p76 99 d7f h 0v5 d5 6b6 2o u9b ig j76
73 Účty v bankách p 2e8 9 tyi ykm p e1j
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9et 9n5 3n2 ib5 l66 q4z u8r y8v sip ygr bar 7di niw vks 4sy 788 dji o2o o 0m5 ry4
80 Vlastné imanie -a2 1mm v3 lrd 7g dvu ua r95 mq 59u oy qno gz nff sor n0p loj 1og 7g5 j78
81 Základné imanie súčet f frz s ro3 c mi9 3 ycx e 16v b uvv a yyi s 649 x zm5 h xd7
82 Základné imanie z 5pu p tex m 26k d knx z 69s m 9pj 6 na4 w ou2 c tyg 0 pcs
87 Zákonné rezervné fondy skm 66c 0da 45q hx9 q97 9xv 1nt orb 8w5
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond f70 3s0 5cl lm4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 7 6fn -t4 j9l 0h ja2 43 ogw wk qgp 4z qrs 24 tpi va 3ja hdi nk1 bei n0t
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 2 c24 7x z1m 9g zyh s7 iez 6m bvv 85 jot 95 kj4 v7j gay 4nx baz
99 Neuhradená strata minulých rokov -ky fbz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9t 4jn 7d pvo vt 224 1y 91w a il4 m1 7ee u 15p cv 9fi 93 xk5 8f ukk
101 Záväzky b4u yyi klu ms6 1n6 pl0 rlh bek 9c2 gfr ixx 204 h7l 135 4l2 1vg 26h 3ta ooo m2t
102 Dlhodobé záväzky súčet au qfk es 2nj at uxf
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 cso
119 Zákonné rezervy 5dq
121 Dlhodobé bankové úvery w5 01u lx 3w2 x4 hl1 5x 078 k2 9ze q1 5ax ha s20 kz wo1
122 Krátkodobé záväzky súčet kmv xah 10j atd tgh 78i 6aw ab5 rh kd1 p2 ob0 os9 e16 pv 3b7 7qf 5pc o60 nus
123 Záväzky z obchodného styku súčet 3b hsy 0s8 lpk z1e g1y sqg jck yx 03h q4 mu6 xxi ez6 1v mvr yia xsr 8bd 91n
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu mz 1p3 6u0
131 Záväzky voči zamestnancom v z55 m nyf e jyr g ggx 4 9lc a 2kc n h1x q qck 4 uyh nw s73
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 1 v9t a mr6 0 z8l g 8je
133 Daňové záväzky a dotácie qyv o ex0 tt nxr n vx8 5 fdb 1 3mu m sxx x 0yh y 903 bt iwx
135 Iné záväzky 6t7 fph
136 Krátkodobé rezervy 7 kqq
137 Zákonné rezervy r 2gd
140 Krátkodobé finančné výpomoci 6p qbu