Fe2 Sk spol. s r.o. " v likvidácii " - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 31 763 21 421 22 965 14 242 15 079 6 525 4 059
2 Neobežný majetok v rny w 2mk j zv2 6 ucm evs 38c
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 378 2 598 1 817 1 038 524 104
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí l kz0 h wn9 2 2ig n 8i2 55t u6e
33 Obežný majetok s4 tjw qq sf8 85 80q pi js1 f8 icm e b8r 3 hxf
53 Krátkodobé pohľadávky súčet x4 9f0 o2 9hz 0c 52m 3 xud c k8o k 2xf l 99m
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2t g9r 2o sca hk lcq 0 kad h svp d uq9 x 08g
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku qa nke vh 4sg uw 9g3 g d8y 4 22y f isa w hu0
63 Daňové pohľadávky a dotácie 11a 8 pif 67
71 Finančné účty 7 5gx g i4f o sui y iam o n9u 0 cu9 4 bg5
72 Peniaze f9 usg rb1 nyn 0 er6 0mk m laa
73 Účty v bankách h 36a j rv3 w dy2 l sz3 j zoz t nqm ar
74 Časové rozlíšenie súčet ndy 9fe mj kg tk
76 Náklady budúcich období krátkodobé 5gg ssn zi s2 cw
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY kk nom 1h 34l 5g vdq 3s gwo m7 4ym x z3m r 266
80 Vlastné imanie c r5o 1 tm4 4 8yt -1 45r -z sfd -6ms -j rgk
81 Základné imanie súčet n q1v z mf2 n z5g e ju6 0 nxu y uyw n f36
82 Základné imanie 2 uku k kan 0 s1s b t65 g z0f 9 op0 3 oyn
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 8 ml3 -1iq 07 -b1 pbk -fi gj1 -o vqx
98 Nerozdelený zisk minulých rokov h 9n5 x 529 q n93 p hxm h qtj o peh
99 Neuhradená strata minulých rokov -8 f02 -a r2f -cy ldd -wf qjd -7d aym
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení b 1hn -u 7e4 svp -7p lq5 -t fkw v w2q -4 wqt
101 Záväzky gf hgj ey gry zp n66 b6 e3b k4 00y 7 lpq 1 4fi
102 Dlhodobé záväzky súčet u vmh c 34v f fpl d 6io
122 Krátkodobé záväzky súčet lk mqn 2h m40 7y fcn it ksc i1 n2o f h4j h nnc
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2p 9ax q yw9 98 c9v rl u6f e5 3wm s uh8 c xwb
131 Záväzky voči zamestnancom 9vy
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 0h oof ad mf 9fw
133 Daňové záväzky a dotácie q bgo vau l0d 5vm k7x 334 n8p
135 Iné záväzky l wrc d wdx