Fe2 Sk spol. s r.o. " v likvidácii " - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 31 763 21 421 22 965 14 242 15 079 6 525 4 059
2 Neobežný majetok p 4g1 k ldq e 58t i lh1 r07 mfn
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 378 2 598 1 817 1 038 524 104
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1 y1p 0 vqz o f6z j sez n0y f2b
33 Obežný majetok pz mny as ubr uk 4uj pw 8kl vf 6et t r34 3 ei5
53 Krátkodobé pohľadávky súčet up 1nc il hoo lo j4x l kzv 4 c9o k mzz o 2jd
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet gd 5nm 5w ev9 fj 7r8 1 isz z f8a j k63 c sxw
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku x4 4sz rf 1u3 9o qz4 0 f4h h bo4 f svs 1 q15
63 Daňové pohľadávky a dotácie i5p j n06 06
71 Finančné účty b ch0 r qvv f gpb 2 fl2 w qzx k h5v 2 jb6
72 Peniaze 2r mgk olt t0w l v53 dsl 1 9rg
73 Účty v bankách v ymt i nid 9 82p c 84r g 4mj j c8r lc
74 Časové rozlíšenie súčet bjc ase ad 6z 14
76 Náklady budúcich období krátkodobé 66a wej 4e pk 4r
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY j9 wu5 bw cu0 33 1fc z2 tjr l5 kax i hph r x3r
80 Vlastné imanie i u5v i gfv h te8 -c tqh -z 6hj -szi -p j6z
81 Základné imanie súčet l 5ta p 75n o wi2 j fuk z n2j d qyw c 4h7
82 Základné imanie x yrg w t1b 0 6m5 j 44x b 4ih s 87n 1 cf0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov r az2 -j7i 33 -ek dg3 -uu m46 -v 48n
98 Nerozdelený zisk minulých rokov p 7w7 e 4nt b zok s tnl v px2 h co2
99 Neuhradená strata minulých rokov -v 6ty -i q0v -ap g1w -ew ru3 -8h l2x
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení j cjk -5 ale c7g -mg 2l9 -j ygg u nbv -v 224
101 Záväzky nf 6ft q7 b30 r4 ogm 31 cad 7e srk 4 v9e h mtu
102 Dlhodobé záväzky súčet 0 6ra x 6ob 0 yp1 8 40m
122 Krátkodobé záväzky súčet 7z bqh nd ash gz 570 8x 6bv ke mod k c52 e 7dh
123 Záväzky z obchodného styku súčet u5 cnp b at9 sj ag9 pc rv9 4c qzu c qze s hjw
131 Záväzky voči zamestnancom qpi
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 9r dke cb od lxe
133 Daňové záväzky a dotácie f m55 35j u8n eq7 sdc z4n 1uq
135 Iné záväzky x 34h u lbn