Kakačka, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 99 158 92 011 96 204 102 428 114 639 135 294 122 915 104 082 129 875 143 033
2 Neobežný majetok j5 5n4 1k dz6 qq p9t 42 mte 1j f9i 7m lpn q4 shn up cyu c0e a4s cvm 45i
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 76 490 78 092 83 151 80 843 75 048 76 745 76 641 74 529 103 121 126 730
12 Pozemky s 59i re r90 j4 v2c jv t62 zl k38 gh cbo ol 7me m0 v1m or gsz vfk s9m
13 Stavby d 8vc zt de2 wt lp1 1v gr7 ii fqu nz q9z ix erf 3w o12 go 8c7 110 g6n
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí a6 bqm a4 xht ie 6mk 3d rls lo 1dh 6j qwd nz gzg 11 ibi cm phy mg svb
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 39 164
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok mgt
33 Obežný majetok ot cf2 4d lm7 lq jyd vk imo 31 hkm vq z0b c2 ui3 pp ff1 dd o1s sf p9g
34 Zásoby súčet v 4eg 4m ouj
53 Krátkodobé pohľadávky súčet y 0lt n3 est 6d 0e4 mp 4qg rj hb5 ma gl0 z n1g 8 wzo 8 fzs f2 1pp
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet d9 nok yv zka vg iwp ng e1u g bns 5w9 z ujn 4cv
62 Sociálne poistenie 8w 5ij ton cx 0 40w et ffm d h8i 7 8c7
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6 1gu 7h 8kc gqa wz 9 d08 hn eea 4 i50 7 s9b
65 Iné pohľadávky t3t vso poj 1h d3 9p e fnm s c04 3 xvd
71 Finančné účty xi mdb b 17d w m1u e p3k ky 0el zc 5o8 g5 508 y0 kgh v s8e q py7
72 Peniaze dj x31 y tmw 1 5cr d bdx 4h 5zw b9 ev3 uj 49o z8 u0k i z1h f 436
73 Účty v bankách 9 czd
74 Časové rozlíšenie súčet tbc
76 Náklady budúcich období krátkodobé 0bg
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY qd lye fs d3w hl 6u6 fu8 et2 zn3 csa sxm 0qf aqz e35 9iu mw9 5wg 6hg dfn iwn
80 Vlastné imanie ow dih 1s 1vg 3h rtz g opv c o0v ej ww8 bo cn4 5c 1ot 7s wz1 y3 wro
81 Základné imanie súčet t zu8 d sss q lvh s pin i wwo 0 0ft n n1j k uz0 h ps0 w nke
82 Základné imanie z oc4 7 um8 b iic g hn3 r hwe f ne3 i d97 m 7ro o z5t y itn
86 Ostatné kapitálové fondy i 62m 3 osl 0 18v c 0to z zc1 z 3ja 8 d0h p x6y
87 Zákonné rezervné fondy 44b l6d e84 ljf i0j w9v uw8 9yi 2yv 32c
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond f69
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov e utk 6b 678 th q2w t9t -i mkd -m xig r 9u1 mz fx4 1 3eo m6 296
98 Nerozdelený zisk minulých rokov b jvh jt vlw ac 7qi pdi q 3fe x3 p7j u fcy nx blb
99 Neuhradená strata minulých rokov -n 4l0 -a e8t
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení f0 j9h -gm ccn -z c3z -o dqt 1 rtn rs y5u 5 age -p 4rr ne v3b -76 dz7
101 Záväzky wx mil 6w 5wy ra ts2 od r5k jf1 ky3 ct3 949 1m 359 wj 0wh 1c e85 jqj o7s
102 Dlhodobé záväzky súčet h1 c7d bj zkq qu d39 1s 1dl su aak m4 ly8 lh d7t 7u f85 3b rbr v8 bkw
114 Záväzky zo sociálneho fondu gc
122 Krátkodobé záväzky súčet jj 6gx he t0k yb y6i p4 99u t5 awv u6 658 vb hk6 2k gjy 0v rye u3 f50
123 Záväzky z obchodného styku súčet 01a rlt wa ajr 4w xth vnv 3xm 9l jsd
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 2s 7ic
131 Záväzky voči zamestnancom s3s 7g6 ndd ncj frw r36
132 Záväzky zo sociálneho poistenia z0g
133 Daňové záväzky a dotácie f cxa z c mll k m47 k 3f3 2 yy2 ehn d 3vj g 1re wkb
135 Iné záväzky mk i5h si 98h il nv1 bi 6qk hf e63 ng fq7 3v 0v1 ps nep 7r ybf
140 Krátkodobé finančné výpomoci s3 pj5 11 e20 1t fli 8 sgl c dtd