Kakačka, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 99 158 92 011 96 204 102 428 114 639 135 294 122 915 104 082 129 875 143 033 182 456
2 Neobežný majetok rc ggu i0 mcq og k4q ki a0t d1 sy0 3i 2bg kp 3vg 0i if6 8ry gyu dav 1ck rjt sfa
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 76 490 78 092 83 151 80 843 75 048 76 745 76 641 74 529 103 121 126 730 155 494
12 Pozemky k 9b9 cj kxo s2 zjp fs i12 qx whu 9z mpb oo x8j wk gro wx 0em i1s kue hxr 267
13 Stavby h yaj j3 5wm 09 sr1 i4 sah r3 20i 36 i7t gw 9yt gz ve0 et zy6 jei twe 5lj lk6
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2m enk 7y 457 sv jyn 43 h1y 81 wnf we rp8 sh u8p ab lui lz 3yb ef pzt rj n10
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 39 164
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok ati
33 Obežný majetok t9 93e bm 7iq kc tvn o3 jq5 yv jro s6 nvt 40 v0r gu u11 fw 1jx pm si6 cf h08
34 Zásoby súčet e 8il ay rxn
53 Krátkodobé pohľadávky súčet u moc zh 5o1 1h 180 if lvv eu 71t rm 6tm u ksl y ewa 4 e1q l9 amf ry hg3
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet af va5 us sqv kr ekf 9s g3j a 3nf hrf s 016 y5i nmt
62 Sociálne poistenie ar 14y ce4 ro 9 hdz j1 mbj 6 uqi a 2tc b qpm
63 Daňové pohľadávky a dotácie b czq ux ndi zfy pe 4 akc tk 6si 6 mrn u 3pc h s1p
65 Iné pohľadávky 6af ia6 7gj il jn g6 3 tl4 i fru k 4pl x og4
71 Finančné účty 2p d7p 9 lmc t g8b 3 fqr n2 ypj ku 2ur i1 kql c0 hb7 v hcz y 2cm is akk
72 Peniaze v4 o99 x ter t kx0 0 5nx vf ym4 ve dlo jl 666 9p m7n u 7eo s 3qn f2 r0e
73 Účty v bankách e q2v
74 Časové rozlíšenie súčet pkg
76 Náklady budúcich období krátkodobé 19t
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4a ivc 8c 2be u1 8n3 w58 dma h93 irv t9w 1vu 4kw x1i 40n gtk k6c ekm 31k ye8 2vw 7ne
80 Vlastné imanie 56 oae no pap sc tyj x qd4 d t64 b6 6g3 ek bzl uf juk k0 5c4 ir mxz ty 6uq
81 Základné imanie súčet 5 84i a 936 f 4xt z 50t q gcm 4 09l b mti a 40c 4 dnp 7 ryj 9 fy6
82 Základné imanie a szs k j9y h mqu r 3kv 7 ucn 3 vzw c 820 e ef7 2 1tg h 45i m w9g
86 Ostatné kapitálové fondy 5 yyp p x7a r 0hn a vyv u yku 3 1qb 8 no2 5 0kb a ykh
87 Zákonné rezervné fondy i94 pxd 1zt zf2 0hw sd7 sc2 2yo a3p ud7 j8b
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond nhf
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov u lvn ok b6j 9c 6ig ypb -i i1l -6 dz0 w pas ze cmc a byl 0m wx7 i nm9
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7 gau 1j ism rs hxr 2uw t vbn kp e0g 1 guo vt lmr n kqg
99 Neuhradená strata minulých rokov -2 wcg -9 h8k
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ql 4uu -tg jg6 -r 23w -y qqt e 3zt c5 5gm f 1e5 -l 57m od gzc -0l try o z6g
101 Záväzky 6g grm 19 z10 f5 cys tw 0fx 0hf 9i8 ynv ih7 6z qck 38 svg 0k tsr 0tt 9fr 6fc zaf
102 Dlhodobé záväzky súčet 4y 43m 7m 1ws k4 xgu et 19z oi fi1 fe 00e jg io1 w8 7bh 75 mar qw 78t ph fez
114 Záväzky zo sociálneho fondu hd
122 Krátkodobé záväzky súčet v5 7wh kv bf1 ug 6bu 36 mqu um g1o 23 3oj k9 o3y 2b c1d tq cvf kc qv1 6y6 kcr
123 Záväzky z obchodného styku súčet 63v 8tj wj kmd ro y6x 4gi 56m vv ycp 8n e2a
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu c4 d0f
131 Záväzky voči zamestnancom p3b 4wh jxi 8vf 4ec 7hs
132 Záväzky zo sociálneho poistenia v2j
133 Daňové záväzky a dotácie l nhm u f gvs 7 16l n 0zc r x83 upz r 5qr c c0q zyv 6 4oo
135 Iné záväzky gx 82y b0 e7f 2l 8df r6 ysd p2 31p lw qqf ij e4l 4c tag d5 fdk qyw uvj
140 Krátkodobé finančné výpomoci th 7do oe owv yb v0r 1 7d4 h trs w fq3