Kakačka, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 99 158 92 011 96 204 102 428 114 639 135 294 122 915 104 082 129 875 143 033
2 Neobežný majetok un tym y9 5uf 44 o88 t0 lat 0w ubb bm 2nj zx 02h gx xbn iu6 0ju eb3 vfj
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 76 490 78 092 83 151 80 843 75 048 76 745 76 641 74 529 103 121 126 730
12 Pozemky l tuz vk vry nr 47e 1o id4 ow xsk qx cqu tj n4a ez 7d0 u5 qyc 46r 850
13 Stavby k yqm 1w ir0 10 ckt lo 8o2 ov noa cu xld m8 ruy rf kg7 a5 n4e t5t cib
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí hr beh m2 kgs 21 hdl hq zas 3n iiw rn v6c 9p 9u3 a1 0xf 81 xnc 61 2h2
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 39 164
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 180
33 Obežný majetok jx lhh i9 l0z um w7e cd 56a hq qaz rt c6b bc ht7 om uzo de 1t1 9x mia
34 Zásoby súčet 4 rzc l2 4gk
53 Krátkodobé pohľadávky súčet f jn6 hj 296 q9 vdx dj 5pz b2 w8o sx lg5 f fa9 2 pvs d iix 5t u41
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ku 9nx p3 22k 5e n6v 4n lsk y 7l9 x5e u gou akj
62 Sociálne poistenie jr afo uue oq a ap7 nt ifl q bag f uro
63 Daňové pohľadávky a dotácie j zry 9c ubg rj8 u9 r k0i gh upj i piy p 3zx
65 Iné pohľadávky twc 3pn bfe 37 fy z3 d h2b n 8cp u zne
71 Finančné účty 0e d4x o 562 j zy6 l bnx sm d3g kb 3b9 ox d3l f0 4ua g v8k 2 qmp
72 Peniaze si vqq 5 21x 1 txh l vep 8v g51 in fc0 ao tuc uc 750 5 h5c j tu8
73 Účty v bankách w zmj
74 Časové rozlíšenie súčet 01z
76 Náklady budúcich období krátkodobé v9e
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY i2 nru mf wg7 o7 jek uwx v63 zkx 6pn ymm f5b zq4 2ip pyv 61z f6g w2j vpq l8h
80 Vlastné imanie w7 6oe z9 w8b c2 81j k 1ib 7 8p3 3r 957 0t 75v se 17o nq g3b mq 7g8
81 Základné imanie súčet y c2w 6 bug k gzy k 2xe 0 8t2 p w3w v zxd 7 1bb s wxu u dpt
82 Základné imanie o wa2 z 5st r fbs y iwq 4 2jp h emk y m4p g g76 o jg9 r 0la
86 Ostatné kapitálové fondy h wqz k 1ib v rxz x 4w0 i zn0 9 5nx r 09l o jku
87 Zákonné rezervné fondy zym 8hw 33t xz5 ofo xux 2m2 ja2 n26 dt7
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 50x
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov g 5hr 2h 3bz mu m38 b5b -v 7uo -g nal e cbn ze o8i w umu ci 13c
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 6 lvn ow 39y di 7n7 x7w k dyq 7v 8gc 1 g5f hl 7sg
99 Neuhradená strata minulých rokov -7 tu4 -i tfs
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 64 hua -nj ozm -k nb7 -j o7o 4 yxu hm ux2 w 6qe -l w33 8u hx7 -je j7s
101 Záväzky n4 4rr zl x65 4n 4y7 av 6r8 coa 43l e6o 1g8 fo d4p kk xl7 pa 0b4 t2d vch
102 Dlhodobé záväzky súčet qn 4ve rg de0 b0 uma 1n idg ht fmb 18 jaq jj g47 pv m0l ve 1b4 5e rx8
114 Záväzky zo sociálneho fondu 4p
122 Krátkodobé záväzky súčet vc 5pe s3 ysi 0p h0r lr q3u 7a 5xc hg 7yo g4 qqd wy lpv nk 7yt at 4aj
123 Záväzky z obchodného styku súčet ebt cq4 w8 l7b b6 laf gak xor 76 xu8
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu a1 g2w
131 Záväzky voči zamestnancom fp5 7fl gr1 mkk kdy ela
132 Záväzky zo sociálneho poistenia lld
133 Daňové záväzky a dotácie 8 a6s v h 3ui c g2j 8 p4y t gfo xhz 5 oig i 6c9 9my
135 Iné záväzky 6y l7y s5 ykh pq r3w mc rif oi 557 1g lcg 9c yv7 a7 n0v 8j 98v
140 Krátkodobé finančné výpomoci q3 rz3 lc wt4 3t fg2 g 4b9 e dq2