Takko Fashion Slovakia s. r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
54030/B
Dátum vzniku
19.08.2008
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy dvaja konatelia spoločne. Konatelia podpisujú v mene spoločnosti tak, že pripoja svoje podpisy k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti.
Predmety činnosti
 • baliace činnosti (od 30.10.2009)
 • manipulácia s nákladom (od 30.10.2009)
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 30.10.2009)
 • prenájom nehnuteľností bez poskytovania doplnkových služieb (od 30.10.2009)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 19.8.2008)
 • skladovanie (od 19.8.2008)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 19.8.2008)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 19.8.2008)
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu (od 19.8.2008)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Paul Friedrich Thieme
  Güntersbühler Strasse 8
  904091 Norimberg
  Nemecká spolková republika
  Vznik funkcie: 10.12.2008
 • Thomas Eichhorn
  Gorch-Fock-Straße 12A
  21614 Buxtehude
  Nemecká spolková republika
  Vznik funkcie: 24.03.2021
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.06.2018.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.03.2016
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.02.2016
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.08.2015.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.04.2015.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.02.2014.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 27.09.2013.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.11.2012.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.08.2012.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.05.2012.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.07.2011.
 • Rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 1.4.2009, 17.8.2009, 1.10.2009 a 23.10.2009.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.03.2009.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.12.2008.
 • Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 15.07.2008 podľa ust. § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za obdobie 02/2023 - 01/2024 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za obdobie 02/2023 - 01/2024 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za obdobie 02/2022 - 01/2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za obdobie 02/2022 - 01/2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za obdobie 02/2021 - 01/2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za obdobie 02/2021 - 01/2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za obdobie 02/2020 - 01/2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za obdobie 02/2020 - 01/2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za obdobie 02/2019 - 01/2020
 • Účtovná závierka za obdobie 02/2019 - 01/2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za obdobie 02/2019 - 01/2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Úplne znenie zakladateľskej listiny.asice
 • Účtovná závierka za obdobie 02/2018 - 01/2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za obdobie 02/2018 - 01/2019
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
 • Vyhlásenie a podpisový vzor.asice
 • Plnomocenstvo.asice
 • Účtovná závierka za obdobie 02/2018 - 01/2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za obdobie 02/2018 - 01/2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Vyhlásenie a podpisový vzor.zep
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • Účtovná závierka za obdobie 02/2017 - 01/2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za obdobie 02/2017 - 01/2018.pdf
 • zakladateľská listina zo dňa 09.04.2015
 • Účtovná závierka za obdobie 02/2017 - 01/2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 02/2017 - 01/2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 02/2017 - 01/2018 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • čestné vyhlásenie zo dňa 02.08.2017
 • Účtovná závierka za obdobie 02/2016 - 01/2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za obdobie 02/2016 - 01/2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 02/2016 - 01/2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Vyhlásenie a podpisové vzory - André Pleines a Dr. Dino Sikora
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 02/2016 - 01/2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 02/2016 - 01/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 02/2016 - 01/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 05/2015 - 01/2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 05/2015 - 01/2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za obdobie 05/2015 - 01/2016.pdf
 • 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • 2016 - Účtovná závierka - časť 3
 • podpisový vzor-Ulrich Eickmann zo dňa 03.03.2016
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.3.2016
 • Plnomocenstvo z 1.10.2009.
 • Účtovná závierka za obdobie 01.05.2014 - 30.04
 • Účtovná závierka za obdobie 01.05.2014 - 30.04.pdf
 • Výročná správa za obdobie 01.05.2014 - 30.04.pdf
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 8.4.2015
 • Účtovná závierka za obdobie 01.05.2013 - 30.04
 • Výročná správa za obdobie 01.05.2013 - 30.04.pdf
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 01.05.2013 - 30.04.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 01.05.2013 - 30.04.pdf
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 27.9.2013
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 18.2.2014
 • účtovná závierka k 30.04.2013, výročná správa, vyhlásenie
 • Vyhlásenie a podpisový vzor - Hannes Rumer
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 7.11.2012
 • Podpisový vzor Ing. Radomíra Svobodová
 • Podpisový vzor p. Dušan Holý
 • Podpisový vzor p. Frank Munch
 • Účtovná závierka ku dňu 30.04.2012, Výročná správa
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 2.5.2012
 • Výročná správa k 30.04.2011, rozhodnutie jediného spoločníka
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 13.7.2011
 • Účtovná závierka k 30.04.2010, správa audítora, rozhodnutie jediného spoločníka
 • Plnomocenstvo pre - Mgr. Stanislava Holeca, zo dňa 1.10.2009
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Rozhodnutie jediného spoločníka, plnomocenstvo
 • Účtovná závierka k 30.4.2009
 • Zakladateľská listina z 23.10.2009
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 23.10.2009
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 1.4.2009
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 1.10.2009
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 17.8.2009
 • Podpisový vzor - Andreas Maximilian Josef Kromer
 • Znalecký posudok č. 87/2009
 • Živnostenský list z 22.6.2009 - 3x
 • ŽIVNOSTENSKÝ LIST, OŽP-A/2008/32738-2,3,4,5,6, 17.7.2008
 • VYHLÁSENIE SPRÁVCU VKLADU, 28.7.2008
 • PODPISOVÝ VZOR, Alexander Mattschull, 17.7.2008
 • PODPISOVÝ VZOR, Radomíra Svobodová, 18.7.2008
 • PODPISOVÝ VZOR, Dušan Holý, 17.7.2008
 • PODPISOVÝ VZOR, Arnold Heinrich Kurt Mattschull, 17.7.2008
 • ZAKLADATEĽSKÁ LISTINA, 15.7.2008
Dátum aktualizácie
07.06.2024