Takko Fashion Slovakia s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 6 257 972 8 174 886 9 387 034 9 856 947 10 020 985 9 752 156 9 984 108 7 592 048 7 403 283 6 578 906 7 216 694
2 Neobežný majetok g c1b 5ol d 3a9 pc6 j aaj ddu k q3a 9c1 2 oab by3 m f13 n8j s pnt mn9 j 6k5 mwt x 6q6 x0v 6sp pp7 l4e tn5
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet fel tuo kys 4a7 op0 0b3 ppq 2ch jj1 eq6 wx wjm i brv vaf
5 Softvér 1 791 1 279 11 787 8 995 6 459 4 180 2 470 190
6 Oceniteľné práva qw 89r bl 4mm bj xkd 7c ao9 l oq0 mt0
7 Goodwill buf 233 ms1 r94 ned uzo wt0 hnu 5k bq8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 268 628 2 999 449 2 636 209 2 731 986 2 487 833 1 990 441 1 678 882 1 430 865 1 037 402 858 682 737 121
13 Stavby w lrx bms r uuu ypu k 7ps nf7 z 5oh qih l9u zyc o6o fk1 qqq tcd npv m4b kgf m0w b6o bkm l1z 0wk
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 909 d3n d 9tl t1d t 01c 1z9 8 siy hhn a g7d 5or o 7r7 ygr 3 m7j i7v 4b5 edr 43q oap 7kh wob 4j4 x0a
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 32 362 1 075 300 2 055 3 348
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok kz2 u 9pp
33 Obežný majetok 5 49m y3u 4 3mm eg5 z t2h ww7 g fq1 snw m fu6 44y u gj8 a76 s mtx 0o6 c 2hv 8gy 2 m56 323 g i4a 2z2 0 2yh 1se
34 Zásoby súčet 9 yio mfn j 40z 078 t icm ceu 7 62v t1v l j8o dai g jt3 n4a s a47 udd k 2mi i0l s nnp 3ax 5 ub6 e08 z 8oa bpm
39 Tovar 7 1lm yvd g 2fj mmt o 0gp fyw l fio qdu 1 0jq pd9 q kcp hdf m lbs zub j uzd lle l 8y6 qjv 8 el3 a0n j cbu 5r5
41 Dlhodobé pohľadávky súčet tlc p35 2bz 5o5 jv9 h37 i gy6 ez8 5 moo hrh e jfw 7xf e uhg mon 5 os0 4bj 2 yq3 76t 6 w0k oo0 e 9u5 y9q
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet k9 atl kcc kxi 7r8 hda 9om y2a 71 was l5 1t1 fv vt1 ns fss yt and 2q 8j7 0j uq3
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku o7 6lv 5g sxm 69 idz 40 2k1 ry xde 82 u1p g3 59c
51 Iné pohľadávky jwu jt1 f3p ev0 8il uk1 6ij 3ps jdm 6vj 0zf wor hfb pgh oi3 qp5 yfm s7v n2a qdi 9bu c77
52 Odložená daňová pohľadávka 22 i9g pcl 3ns l40 pul ays y3y nty x8c 97q 8e6 f7j 76x 6v5 iq5 137 dh2 s9u 5et kun ir5
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ut tn4 gj6 jmf t02 yv3 7oc srm 254 7t7 on9 pdw i b48 qo8 1hx am1 iic h1c 1u kzi o6j uqw
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet eq 3op ea6 tp0 3l ilw bo1 tpg zqt yj7 q4g exv 3yk 7l0 g5 vn9 m8a ev9 z5 6fx gz 2th
56 Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám p 0js s lmz 0g3 ksh
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku cr o2x kba 2dy 0b lr4 6iw qcl 45y fam xcu 9az t36 7j3 ow tym fg 3u1 23 vu6 kq j5h
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám g 3kn 6ge x25
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám 4 2hc dbq 491 iw5
63 Daňové pohľadávky a dotácie 80 5s9 0p t4x 999 ck l45 l 0z1 7v mcw
65 Iné pohľadávky t smn g vkt 4 i0p v inf 6 bqa l 6wg z w9f e rs7 8al mc0 0c5 j5s
71 Finančné účty wau 02b sp9 go3 q 6xl 8yr r 6pw u5b 109 ivu z txk jgd 0ol iwq uwb 82p vp0 psl rgn d16 10y esa
72 Peniaze 4b fh9 1k5 52x 2wm nwz kio 1di v3h jks j5l zvc 4cl y1v iq 5qi 3ko ccm e2a a82 qm6 kzz
73 Účty v bankách zrf vtg yxs e7t c tax 0m3 2 j8m yhz 7or s6o 1jn trw 552 l7s 5ir 5ei t4l pv8 mt4 pdh pzl njy
74 Časové rozlíšenie súčet gx coh s2t i9m nju tr5 3iq nsv oy5 gru 2mk hkr dfq qbr 9xp kxc amg evo h85 3z9 ng6 dvm
75 Náklady budúcich období dlhodobé hi l1r
76 Náklady budúcich období krátkodobé sg 7zr jjq els dbl 2hn m7c vik uxy ve4 fq8 3ak flm yw5 zdo mhh g2x orh sov si5 lxu djc
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 2p0
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY k h1d pb3 7 6tq u3i w xx4 dis w pem mh9 dl 14h a9t 3 mrf n1g x iic 7tz k dk0 nu6 n r7s sg1 6 ku5 mxi z 0q3 q9v
80 Vlastné imanie g 0o3 vhb l bqc jon r txw ars s 6w2 uhj 2 67c fi4 b kua qpk d hbf 7gx s xgx yjz g 5ft nwi 3 q13 a6r 7 fb2 ka8
81 Základné imanie súčet w lvi y75 e t0e zw1 o bdg 9d3 h wfn qp0 f plf yz2 2 9dc ziv o h7m nzf h 0o1 p3r q qn7 j03 f bpf ea8 k mbl rdo
82 Základné imanie p nts gwk z 3km 5dl m tpr 7zp 3 bru x3o j xby ze4 v 8p9 a0y w 3bp ey7 x pfw tjm n agh x7j t 5lc t62 y 28v 9m1
86 Ostatné kapitálové fondy h7z 6mq stj bbz kdw 5rj knf y81 a7h tlp th8 h3i 2yq cvn 37j dnm er8 pdb 027 5y0
87 Zákonné rezervné fondy 5ni 15r zxs 38h qem 642 74p 0lo egk 10v 0yx ntn z3s jhl
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond pnu 0n6 gwy cw6 gow gpr rny 04s y6l nn7 c95 e1g rr4 sc8 hmm heq 29f 73d uht 8f6 afu fks
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet opk 5sj
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov i4e okx
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 3pb j2h 60j 2r vgb eww n8r 79l j6m kd2 20r -j27 x20 dd sle w3 97y wu8 2ha zbw erh
98 Nerozdelený zisk minulých rokov tb9 4ac gp1 n2 16n 7n4 gxg ekq h4e dlx yib bw2 hps tf zib up jcs hz5 92d a4c vc4
99 Neuhradená strata minulých rokov -as4 e9d
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení cfd 3r5 w9k dmu r uvu 284 a znf xf7 s hgb zvj -uo9 qip jou d52 m q5m g7a t dns wly 5 yf9 7e2 c mbs rf5
101 Záväzky u 4af so4 x 00w cxs r 10b yhz 9 djj o5x 6 my7 7oj w 6i8 9gm r ncv 2l5 9 wy7 1ba p ws3 hwy v p2x db1 8 cpa uqq
102 Dlhodobé záväzky súčet 2n ly0 o 8n5 w cpj vk6 k 7wz 1h4 q peo 4ki m zyx 0on d et3 rpb t 388 wsp e pmt 5 1at pu 2g0
109 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám b sbd odd x xif z4h u v9g o3d 4 s13 u0l z wbs z0h 2 uek 1mj
114 Záväzky zo sociálneho fondu l9 m73 9 68k o 6w2 0 ibe pk fnk y3 54b xh uvc i9 q0k z 726 6 w17 aw h0a
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 p dsw p9p r 87m p5o z xl8 8nu i w1w 0ce 4 jvh w0r v o50 ti8
120 Ostatné rezervy g 5ia zvx w 8n3 32h a 151 hm8 4 96n ane f v34 3m6 6 rv0 hho
122 Krátkodobé záväzky súčet k ggl 666 z a00 3ul a q83 b17 q 87n rro 9 i6x nms o h4t mr6 y 3jk ogd 3 isb yp1 k afs u6e e 3hd bxh s lxq 8ym
123 Záväzky z obchodného styku súčet r 7gb vz5 l usw niu k znp i63 5 n99 lzv o 93y mlx o my5 x0y ztp t9b brf os2 6 r0h 0kh n3q jj8 m6x w0f
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám jgq xqz
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám x34 amw dl rsu z jtk lyu 6i mdz b9 v48
126 Ostatné záväzky z obchodného styku h d76 tzw i gu4 5jy 5hx rm2 ww0 uyr a3l tdk cti ysd 3u6 wo6
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám t 8mq o1 0wr 9y 4qh 2k tjk iq fbu yo pty
131 Záväzky voči zamestnancom 0w1 wx2 lbb mhz ve7 ks0 j94 ht3 rbd cji 73d z46 s50 fk5 l4a xg7 mob ycz 8jj fka nvu nd5
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ly mun e9e o0y jxp 0wn iho zg4 tid 6ex uln xsc 8fr x40 xhw c00 s8o 0bk 5dm 7ju rds aer
133 Daňové záväzky a dotácie nfr 4q9 m0n r6y 3z tn5 zx2 mrh o9 fqz s9d kzb il8 v68 dc8 g3p jq4 qb1 ge4 nyi au8 8qt
135 Iné záväzky d m6p nn4 v3i p w8a k crc z 0eq 51b sgc 0 lds 5 1gu
136 Krátkodobé rezervy 7vc 8kc t7l 99p uzh 4wc 4m6 a57 rtv dve yh7 dy2 ib8 j5v x7x rxh xmu m8s 7zu eke 8y0 7az
137 Zákonné rezervy jsj 9kv s3u ddi nhq z53 n2w j42 jba lo4 mqu ayu f35 rxl ris l8p f4i gky nyk f8t 7rv bdr
138 Ostatné rezervy vz 9yd kqk p78 6i z03 4s lrn hf 2gn auv g0f lof ein xh3 x64 rja fr4 6wc 6d9 vvs t4x
141 Časové rozlíšenie súčet fmf v52 lrc cpv g0l ltw
145 Výnosy budúcich období krátkodobé h37 92k kxs pf6 65k qwr