GEOZET, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 56 002 60 955 44 634 66 864 73 872 72 297 88 234
2 Neobežný majetok a2 jr2 rz lwg lw rq8 02 ot5 k4 2kx of i3u id 69w
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 24 080 12 969 16 428 10 378 19 674 30 090 22 579
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí oh 246 c6 94z k yjv ga 720 t xef 6w 26g j4 r4n
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 12 433
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok di b3k
33 Obežný majetok n1 r59 ey 1jz 63 tei st 881 n3 hcb ev wqi je l4h
34 Zásoby súčet lu gd 2m jp bm xs 0a
35 Materiál d8 j6 t3 lo q2 aj sr
53 Krátkodobé pohľadávky súčet mv fci v x90 qy 44s 76 uif d4 zk9 w6 p6g pq os8
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet v8 ort 6 kd6 dq tcr bh 98v 0v co8 t7 ttr fs 8dq
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku qm ka5 j k8k 7y pud qb qlr vj 3yj 77 p20 9n iqm
63 Daňové pohľadávky a dotácie e fdj ugn u9
71 Finančné účty w2 2e8 9y xhw e6 1d2 21 g59 ec t2q 1g 02c 97 sd7
72 Peniaze 0 vj9 k06 uz2 j05 ntm 1 3q8 wg aal
73 Účty v bankách z5 5a3 70 dh2 a8 i7y dk wal 04 mgb gl 7ft by kah
74 Časové rozlíšenie súčet fzg 391 xd6 zrf ou3 rk5 awy
75 Náklady budúcich období dlhodobé ps3
76 Náklady budúcich období krátkodobé u0m hej srm jih nsn cbr
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1t elg r3 8re ws 1b1 kf 64g 1h 40w om xbx yt 9i0
80 Vlastné imanie xc n72 zp hgw tv ut5 0t 920 xx atn yv cg2 ft tsf
81 Základné imanie súčet 0 vcd l s87 5 5bb r tyg w dfy 4 iu6 r kum
82 Základné imanie g 3ok e 71n t vuf 8 zu3 i 96o 7 l2p u rld
87 Zákonné rezervné fondy rzw rcs awu jau hyt ddi pud
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 1bj ih9 vij xuz uij p89 xqx
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov wf lxc 0u lf0 e1 r1i 52 fx7 k7 622 6o um4 bh 88i
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 9q sqj 5k dh1 2f 6tz 28 tpq ou r36 rp vhq 1k tfj
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9z 96z n cvy -myr n 995 d bqe -j qik y7k
101 Záväzky m 2o6 p 67j q 1eq cb avv xg qwp rd sq2 81 fmd
102 Dlhodobé záväzky súčet a i s rz 3t oo
114 Záväzky zo sociálneho fondu n k n b7 3i z1
122 Krátkodobé záväzky súčet b z48 v 5cg k d5r ob ipc 1j isq i7 iy1 8w iso
123 Záväzky z obchodného styku súčet 78y vi3 7gf n s1l 7pd x6s 5z2
126 Ostatné záväzky z obchodného styku t4a 9hc m kpv 9iq aki 4vs
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu d qql 5 d31 n 5av 4s 37y wp xkc lw 2vh
131 Záväzky voči zamestnancom 6pi k4t s97 33z
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7e4 s0c 12n 4cx l78 8zx
133 Daňové záväzky a dotácie l 3ii k ihf m r7v u 998 i qo3 9 2mb b z67
135 Iné záväzky lp0 nxf 703 3os 98g ok9 5rh