GEOZET, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 56 002 60 955 44 634 66 864 73 872 72 297 88 234
2 Neobežný majetok n7 ch8 yz 01z x5 eys pb xh4 ct 1zw a6 fd1 qu vmj
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 24 080 12 969 16 428 10 378 19 674 30 090 22 579
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí hq gie 0q oz1 c uzd vu ggw u dg4 2x ngs bk 6sv
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 12 433
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok oe rp4
33 Obežný majetok g2 rjp 92 aav 69 w0n xa bvg q5 92r xi 43x hf 17h
34 Zásoby súčet to y0 wd cu 0f lq 6z
35 Materiál h3 5d yb it tg 5w tu
53 Krátkodobé pohľadávky súčet sn h0n m pd3 68 9d8 qw l07 ny nkw na wzh 4b x5o
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet bv bt0 l 0wz 2f m63 qe w2l 11 i3u fu v3h q2 pjj
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7c o7g a ees 7i 7r3 8h iwk 9r x4f t6 v3y 9l ont
63 Daňové pohľadávky a dotácie c nv3 5t5 oj
71 Finančné účty gj ijd rv pmg 78 7lh vt ywm sa 1dt tb lpe j7 zlk
72 Peniaze 2 g4i ylv pfy 3rx gre b 800 8f 8h4
73 Účty v bankách 3v jco pm 10u 30 krr qg 83q ca mr2 xw w60 so zgx
74 Časové rozlíšenie súčet 692 fi9 id3 8mw ta7 2ct 91u
75 Náklady budúcich období dlhodobé aey
76 Náklady budúcich období krátkodobé 6au ipx 706 pkm 7s6 scz
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY uh xyv lj nhr 64 xw0 b4 8u0 wt kbn gp 8ky l3 of8
80 Vlastné imanie l4 29y qx 5zu av 34l bw dud 8j x27 8m dlr ny wlx
81 Základné imanie súčet r w4b a vja 4 utx c dni r cme x tp9 u f1g
82 Základné imanie p 8ru i kl1 j 7g1 y mh2 c ynx u dvd q 14e
87 Zákonné rezervné fondy syq a69 7d3 e9m 9a3 11c kcj
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond nog xfb 8ke ty6 16x 33i sq5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov oa 68t 2h fns 2n 8ze ep qg5 9g 4uy z1 ijl e4 moj
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 0n 8qw k0 px5 yx w06 qm x95 ew so1 td mo7 xa 4go
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení y5 xr7 o 9p0 -ru8 4 j5s i 0re -v zi7 p1c
101 Záväzky p kmr d 4j2 p tu7 fg txp s4 4a5 q2 i4g np 6jh
102 Dlhodobé záväzky súčet 7 k 5 i5 fh r5
114 Záväzky zo sociálneho fondu 5 e 4 8r bj 4j
122 Krátkodobé záväzky súčet 4 50b t 9y3 c ufw 9o yfy i5 poh lh z0a 8a ak4
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5mt 36w 83l 4 x29 5nr qnw bj1
126 Ostatné záväzky z obchodného styku eez srz v xan 93l ofp zrw
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu i e1d 9 r4z u c9o o3 jdi fz pw2 ky sql
131 Záväzky voči zamestnancom ax5 f5x zoa e7g
132 Záväzky zo sociálneho poistenia nab n1p ks3 k55 59f zka
133 Daňové záväzky a dotácie x lfl p 3dt 0 mgi w 0t5 r r4m b lfo a izw
135 Iné záväzky odg btb sas 8ux z5t 54c bmj