MUDr. Hatala, s. r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
50476/L
Dátum vzniku
03.12.2008
Konanie menom spoločnosti
Konateľ ako štatutárny orgán spoločnosti koná v mene spoločnosti samostatne, pričom pri právnych úkonoch uskutočňovaných v písomnej forme k napísanému alebo predtlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Predmety činnosti
 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení - ambulancii špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom povolaní lekár, študijnom odbore všeobecné lekárstvo a v špecializačnom odbore gastroenterológia, vnútorné lekárstvo, certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia pre dospelých (od 3.12.2008)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 3.12.2008)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu so zdravotníckymi potrebami (od 3.12.2008)
 • mimoškolská výchova a vzdelávanie (od 3.12.2008)
 • dopravná zdravotná služba (od 3.12.2008)
 • vedenie účtovníctva (od 3.12.2008)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 3.12.2008)
 • ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (od 3.12.2008)
 • administratívne služby (od 3.12.2008)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • MUDr. Marian Hatala
  Dušana Makovického 1628/18
  03401 Ružomberok
  Slovensko
  Vznik funkcie: 03.12.2008
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
 • účtovná závierka za rok 2012+poznámky+uznesenie z VZ 3/4/2013
 • Účtovná závierka 2011+Poznámky+Uznesenie z VZ
 • účtovná závierka 2010 + poznámky + uznesenie z valného zhromaždenia zo dňa 14/7/2011
 • Účtovná závierka 2009 + poznámky
 • zakladateľská listina zo dňa 21/12/09
 • rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21/12/09
 • účtovná závierka 2008+poznámky
 • prehlásenie, MUDr. Marián Hatala
 • zakladateľská listina 25.09.2008
 • výpis zo živnost. registra
 • rozhodnutie zo Žilinského samosprávneho kraja 5558/2008/OZ 24.11.2008
 • vyhlásenie správcu vkladov o splatení vkladov jediným zakladateľom - spoločníkom
Dátum aktualizácie
10.06.2024