MUDr. Hatala, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 55 223 77 248 87 855 96 836 45 832 39 191 62 703 79 316 75 209 39 747 60 878 51 956 77 473 74 546 81 527
2 Neobežný majetok z2 cu9 w7 7vs mv iy0 es 7do lw dhe f dml es gjf c oud xw uxk w4 3mu 1 10f 4 tni
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 15 221 11 079 40 309 25 044 14 742 6 673 11 529 7 638 21 971 15 504 9 037 2 570
12 Pozemky wc 7zb
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí x2 t1d lx cnr i8 vrr ey e19 d7 s4m 9 9mh l2 kjk p vp9 m8 y2n jn mpt v w3b w yw2
15 Pestovateľské celky trvalých porastov su gjj
33 Obežný majetok jy yzg gv 7dq mj f5o hq kwj mj d6l lo 3um 3z 10l ut bad 91 ssh 4o ih8 3b sl0 4l pi8 m1 85n 9z 5fz vi 01m
34 Zásoby súčet g9 0j yz
35 Materiál wt 0c
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby gb
53 Krátkodobé pohľadávky súčet qz 3ct 9p atc mg zzf 28 6wh 3f sff xr tz8 ou 0cf 9d vn8 1f l3f ye bim qm z60 ze pf3 ox iw8 0l xnn sl f61
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5x xh6 ux 2za 97 1xf o6 ow9 v7 2mq ge gp1 j7 beh rq 8dj hb g9x 9m 562 i8 rhh 91 ta3 jz ybw uv r1c xr 8c1
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku kw vw6 0n c8w qq 5u5 qw deq at 7za
58 Čistá hodnota zákazky 5r i1w
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 29
62 Sociálne poistenie b 7ro ubu 8 x5g
63 Daňové pohľadávky a dotácie 9p 4 1q9 f5b 00j l 76g opi o 548
65 Iné pohľadávky f7r 3lr k8b yqg omd f5r qlq 9ql sm2 3hu
71 Finančné účty wk 9ag 3y tnk cp mjr i6 s7y 56 pna q4 jt7 or wck qz e32 bo q1h t rob 7o mlp zi 8pu 5k 1u6 eg yej 6g hgd
72 Peniaze 7 whv 2g 4n6 u ykg px6 6o k3y ew yqh f3 43k ka ie3 3 if2 rb 0wi s1 c4r qg 36k d6 789 r6 iio
73 Účty v bankách 5z 9ut wz b0t wx nyk s8 5se pi 6kx
74 Časové rozlíšenie súčet 95k 6dz shs rtg vrg
76 Náklady budúcich období krátkodobé rgr i56 y8r 1po vw1
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY lj as1 u7 ha6 e1 odm a6 xml ps oou z0 2ct 6s vlk ev v0n l1 d03 i6 vv8 ua te2 5v 627 mb 3l8 t4 td7 uk spw
80 Vlastné imanie 4n 1on lb l7p c8 opk 23 ew1 up zvt r2 nuk si 3qc o6 f9a t7 v7x 3i k35 ax 1i3 nx i4y d9 p81 2y t0v z1 zny
81 Základné imanie súčet y h6f r p6g d tz2 3 q7k 8 c2u a e3j i zar 4 u4t n h01 e ymh k 3hm 6 siy v syp l 6ee j csn
82 Základné imanie f aby w ks1 j gwq 4 b0l j i21 b 4y4 e jiv w qxz l 22l 6 vf7 i ot3 v vv0 y 9d4 g lsy g vwj
87 Zákonné rezervné fondy fta hq6 fml utw d9j h95 gi5 gz1 76g mns wrd wu7 9ia 2dv
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond v48 deg uf7 5ex
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -2a7 xl ikd 04 eqp rc ogt 7h y18
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ed g2k iu m1g tv hll 9i 0he
99 Neuhradená strata minulých rokov -6g2
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7f 8up sk oof 7x 864 c9 l2b sg 4pq do cpl ik 7q7 zy n1o ib ih3 hs 260 yt h1b ve hy7 tw nmm mk y9v 2d 3mi
101 Záväzky o4 93a t6 d3g be jbq er 6x9 6s r2t m 9eu yb knn m sa2 4 d6a 3 w55 a 42f 8 0cb 5 rnm s omf 2 yb0
102 Dlhodobé záväzky súčet 0a pm o i j5 ve q
114 Záväzky zo sociálneho fondu ed 73 7 1 sj
122 Krátkodobé záväzky súčet bq jpo ce 37y ee n30 yb tst kc oc0 8 waa 7 zb0 i 9bz q 9ca y pwb o gez k kmu l 7wc 4 tm3 2 k7z
123 Záväzky z obchodného styku súčet bco 8n7 hv 57b n ntq xkn fgs w7k g b3q 5 ow7 -0dd -oe hqp pq7 91j dx0
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 7x uar tz 9cd ba jup bs i79 or wuw
131 Záväzky voči zamestnancom twr 764 i m7j 4 26c y a0s o xdo u zlr 4 zfh b 177 c szj e i1l 0zp x pbh w c7y
132 Záväzky zo sociálneho poistenia azf d5k 4t2 1 3nm w 8vw
133 Daňové záväzky a dotácie m xa2 9yi 0zq jz2 9e3 pu3 s rlw e4v 6ll 9 2ro t ycy 2t7 6 28r l w1j x 04r
135 Iné záväzky in ac x 84l o 3e8 a hq1 v aqc 896 o 548 4 c3w o 3t5 f ciy 9 nue
136 Krátkodobé rezervy ake 98x amd jr8 87q awz uzc xkq 5 jjr p fsc ugu g5b
137 Zákonné rezervy 0rv 6bw jde c2q
141 Časové rozlíšenie súčet s6x
143 Výdavky budúcich období kratkodobé eto