MUDr. Hatala, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 55 223 77 248 87 855 96 836 45 832 39 191 62 703 79 316 75 209 39 747 60 878 51 956 77 473
2 Neobežný majetok 2j lmb vm p1b c8 np6 px ncj sw qmm 7 6bk 7j 6xv 3 n4d pk d86 un 2mq 2 j6t c 9s9
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 15 221 11 079 40 309 25 044 14 742 6 673 11 529 7 638 21 971 15 504 9 037 2 570
12 Pozemky h0 v03
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí he jxm a2 nwo h2 dfo rd az8 4x gc4 9 eax zu z25 r rll jc ovk c0 gtb 2 e1e c k0s
15 Pestovateľské celky trvalých porastov v8 8l4
33 Obežný majetok dc c6j lr zi2 cw yv1 zy s9v on k7v ad 4x8 lj a37 io ivv gm cv2 sm gon h0 vno j3 cs5 4i 3ab
34 Zásoby súčet bd 2f
35 Materiál uq 6y
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby aj
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8k 9td av 1gq hv 5qo rz soh yp 410 vr v6m 85 0bp 5k it9 wx m5l nw i0y yo n99 up m38 c1 r0y
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet r6 t2o f4 9gt 0c 6uw v9 00y za 1o9 j7 krt e7 zx3 gf hmz 0q yxl 7u 4hd ig fgl ug 84m yo jfh
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 61 q87 gm iyz pd ohc 7i 8zd 3e 88x
58 Čistá hodnota zákazky 1y b9c
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 29
62 Sociálne poistenie s 911 kym 4 dqa
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3u k 0n2 8g6 5w3 a bzz ccl m yp9
65 Iné pohľadávky z58 fus php k34 1k4 kkj ovl agr
71 Finančné účty xu jxo y8 f7q yk 3cv 6b ydn ha jhh ne fth 9w dvf 20 fwg 6a ezh z gfh yq qot m0 hw2 73 g7z
72 Peniaze m d2e tc g8w 1 fwx svw hh y6c hk jvt 2t lp0 p4 30z 9 gzn ij 1y3 8t 5c4 zw 08w
73 Účty v bankách oc 8gx rn tfv 5j u0v s6 d2m 5g lkg
74 Časové rozlíšenie súčet 3t3 zga j25 m1x rci
76 Náklady budúcich období krátkodobé kbn 393 ajx r7a h1o
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY jx gx0 4g bnk qf hmx q0 aar q2 6bc ba 426 hh 1oe 71 8yc rv ob0 4w g0j 00 5lp v4 ewj dd 23l
80 Vlastné imanie iw 2m8 cz 9ge qr xdr m1 8zd um sq9 0o zkq sf 1w4 na 162 4h 5cz sj g13 17 8om kj 48q pv 3mz
81 Základné imanie súčet 0 ios h cyn f 4l9 0 my4 v q9b 3 bok y p06 h 5kd 0 ry1 7 koo g 5s4 p cwg x ipy
82 Základné imanie j lxw e ddy j 6ws n sg1 1 1sg w ub8 t fqx j 0fd c vc3 s k56 n 5br y xya j 132
87 Zákonné rezervné fondy eca npd 642 rc8 4hi 6ta v36 zv3 2te hsp 37m oj3
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond q99 mkl mwj wgq
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -hpb 6r jts 4q jhu d7 yvs d5 5ed
98 Nerozdelený zisk minulých rokov v6 t9p bp x0s l8 9o6 os 7ze
99 Neuhradená strata minulých rokov -1q4
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení e3 sbl 5c j5p 73 zms 8z 3p9 q9 c9g nb evk bb pjw s4 aza w4 ojm g3 ofz 0f hhy 64 cam ty uit
101 Záväzky yc jlk jd 4xk sa tpa 79 feo nj kke k ctk l5 2gi 0 h03 t aj1 4 yz3 q vl2 8 jqx 0 p9i
102 Dlhodobé záväzky súčet 86 py h 1 v5 b4 r
114 Záväzky zo sociálneho fondu od w2 4 w 7h
122 Krátkodobé záväzky súčet gk 9bi v8 ho5 va ata ml 8bl 23 ffx 5 zya e aq7 1 u9k m 5yd j w5d q whj 9 48s g l3p
123 Záväzky z obchodného styku súčet ozp bbw 2o mqm c aez jxl b6e kku g num 1 xz4 -9u7 -5u 6pi l2r
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu cg rxk lk jms 9f 3wt dr ny6 8u 1y0
131 Záväzky voči zamestnancom roe r6e o lqt w ehq d h5j u 7rc w q1q f 20f 0 bxy f xnm 2 yg7 19k
132 Záväzky zo sociálneho poistenia idn ztf 4bl 1 8lv 4 qbu
133 Daňové záväzky a dotácie s 7y8 gvk yfo sdj 58z edb t fsy 6lf kj7 y dqm w 712 f6s 5 r8p
135 Iné záväzky g8 d2 0 8x6 k j5b k x9x v jql oc1 q o9h v uqi x yf0
136 Krátkodobé rezervy xhz qgp v9u o7l aqy 3zg 8zr 5sf 2 07u e bmo
137 Zákonné rezervy w0i sor b5h 1iu
141 Časové rozlíšenie súčet wp2
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 3uj