AMAREON, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 252 576 491 054 485 138
2 Neobežný majetok tfz hj2 yev 5ly tl8 cug
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 191 390 267 813 241 669
12 Pozemky vy eaz
13 Stavby 9y qa9
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 59y bha 1pg d34 m4m rps
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 9 808
33 Obežný majetok ad hrd jfv h3k 19v i7w
34 Zásoby súčet 4 hy6 s wbh i p2a
39 Tovar 4 xaj
41 Dlhodobé pohľadávky súčet rs 5fr 70d xpx oo8 u0b
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet v5 rxl
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3h 94m m4 ohe 15o 5gw
62 Sociálne poistenie m j1w 1x wmv 82 tmc
63 Daňové pohľadávky a dotácie 8n a25 8v lad up ije
65 Iné pohľadávky 3u xe8 wy rle
71 Finančné účty 3 nv2 2 v4u e yqj
72 Peniaze v i9g n bmb k 8n9
73 Účty v bankách 8pp
74 Časové rozlíšenie súčet 4v xw3
76 Náklady budúcich období krátkodobé 5s 4t8
PASÍVA 2012 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY i3v 8fz i3x 0o4 xts fmb
80 Vlastné imanie yd t71 g3 1st fb xko
81 Základné imanie súčet d 91a c guk 7 97k
82 Základné imanie z 8k4 o eg2 m rs3
87 Zákonné rezervné fondy h hn9 q g96
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 8j 3q5 f5 dni xn lws
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 49 e72 jg 8fa 3b tfc
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení lu 51y 07 yio a 0hl
101 Záväzky 83v gth b0b uqf w67 o5h
102 Dlhodobé záväzky súčet 5p
122 Krátkodobé záväzky súčet sd5 d03 0xa xc1 wa4 3mk
123 Záväzky z obchodného styku súčet 3z klz jxj mp3 a65 shl
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu moi kyk
131 Záväzky voči zamestnancom -tyv 3 14d g 9po
133 Daňové záväzky a dotácie fx 0nk 9m jyz u0 wmo
135 Iné záväzky r9r 3x3 7rd g0w
136 Krátkodobé rezervy 0ra je9