AMAREON, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 252 576 491 054 485 138
2 Neobežný majetok ipt hhg sg2 s7l fkw d61
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 191 390 267 813 241 669
12 Pozemky xa 3kn
13 Stavby sq 10r
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí efk 97m uuf 7mx mqh u0r
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 9 808
33 Obežný majetok u9 l0r nk2 rtf daf j6x
34 Zásoby súčet s wf3 g 05u 7 1d9
39 Tovar 6 qhh
41 Dlhodobé pohľadávky súčet lv 97e xxz j6g fdz jz7
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 70 7fj
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 73 stb 4s 0pg ov0 7yj
62 Sociálne poistenie g o1x fi cvs 8p dis
63 Daňové pohľadávky a dotácie q6 iyu bj b1e sw ymm
65 Iné pohľadávky c2 hy0 tz ocl
71 Finančné účty o gsk d 7zy m yrd
72 Peniaze 4 twx r kjs d v47
73 Účty v bankách vxc
74 Časové rozlíšenie súčet 0n l6q
76 Náklady budúcich období krátkodobé 8r 9fb
PASÍVA 2012 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY wsm hit z2f n6t sqc kws
80 Vlastné imanie om jk7 cp yqb g7 9wm
81 Základné imanie súčet j gxo s 6xa v mp2
82 Základné imanie d g3n p p0d x 1pp
87 Zákonné rezervné fondy q 4w9 l cu6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov h1 8xx oc o7j hn 7vw
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 07 163 1v 38o xk wqi
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení b7 mko gm z1f 2 q13
101 Záväzky crh gq0 919 dhe fmr 982
102 Dlhodobé záväzky súčet 16
122 Krátkodobé záväzky súčet 7k2 fz1 5zt 3wr 45r 98x
123 Záväzky z obchodného styku súčet uz ksn sfe 5kh h23 ngq
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ztc nsw
131 Záväzky voči zamestnancom -5bn s 2jn f nvd
133 Daňové záväzky a dotácie 6t rvk ye nom vh htu
135 Iné záväzky y16 giw 05h phk
136 Krátkodobé rezervy oe3 y2v