INTER-OKNO s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
23704/N
Dátum vzniku
01.01.2009
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti môže konať každý z konateľov samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
10 010,00 €
Predmety činnosti
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 24.9.2015)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 24.9.2015)
 • výroba hliníkových okien a dverí (od 24.9.2015)
 • výroba plastových okien a dverí (od 1.1.2009)
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 1.1.2009)
 • prenájom strojov, zariadení, prístrojov, automobilov, iných dopravných prostriedkov, potrieb pre domácnosť a tovaru osobnej potreby (od 1.1.2009)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 1.1.2009)
 • kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 1.1.2009)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 1.1.2009)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 1.1.2009)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 1.1.2009)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Attila Sárközi
  Slnečnicová ul. 882/6
  94504 Komárno
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.01.2009
 • René Sárközi
  Slnečnicová ul. 882/6
  94504 Komárno
  Slovensko
  Vznik funkcie: 24.08.2015
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie príslušného orgánu spoločnosti zo dňa 24.08.2015 o zlúčení spoločnosti INTER-OKNO s.r.o., so sídlom K. Thalyho 1, 945 01 Komárno, IČO: 44 523 297, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vl.č. 23704/N so spoločnosťou INTER-OKNO SK, s r.o., so sídlom Slnečnicová 882/6, 945 04 Komárno, IČO: 46 163 085, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vl.č. 28947/N. Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 24.08.2015 vo forme notárskej zápisnice č. N 1503/2015 NZ 29216/2015 NCRls 29904/2015 sa obchodná spoločnosť INTER-OKNO s.r.o., so sídlom K. Thalyho 1, 945 01 Komárno, IČO: 44 523 297, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vl.č. 23704/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti INTER-OKNO SK, s r.o., so sídlom Slnečnicová 882/6, 945 04 Komárno, IČO: 46 163 085, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vl.č. 28947/N a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti INTER-OKNO SK, s r.o. ku dňu 24.09.2015.
Uložené listiny
 • SZ
 • ŽL
 • Podpisový vzor konateľa - Attila Sárközi
 • Účtovná závierka za r.2009,zápisnica z VZ
 • Účtovná závierka za r. 2010,zápisnica
 • Účtovná závierka za r. 2011, zápisnica
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za r.2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Zmluva o zlúčení
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • Zápisnica z MVZ nástupníckej spol.
 • Zápisnica z MVZ zanikajúcej spol.
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • Podpisový vzor konateľa
 • Podpisový vzor konateľa II.
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Zapisnica z MVZ.zep
 • SPoločenská zmuva.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Zápisncia z VZ + Prezenčná listina
 • N 185/2020 - Spoločenská zmluva
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum aktualizácie
22.09.2022
Domény