INTER-OKNO s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 30 882 35 603 30 084 42 882 177 680 164 153 258 213 382 955 519 316 507 622
2 Neobežný majetok jy 6tx vv b1e g 1ep ir x1f j9 8qq 7vj bzz 6ql zcr e5v ozd 46t 5kv b9u ozg
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 2 d8z m okp v ssv 0yc b qrx
5 Softvér -600 -600 -1 350
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok s 6f1 f 68a 7 7ij crt
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok v kue
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 254 16 597 6 558 57 062 58 772 103 536 137 871 120 163 272 044 450 896
12 Pozemky 00j d2l ln4 ann
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí n8 cad pm prq 2 hop tx i3l 9q bkf 3m owu why xb8 68m sl3 2z3 pml iu fi0
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 11 900 6 000 237 602
33 Obežný majetok mf 2ak q3 cqn em y42 -sm ctg uvu kxn gg xei bjz t9f l90 zk1 fuk tv2 h7 e33
34 Zásoby súčet m gq6 k n11 g hu5 3n 91m ko g5x zf 0v0 f 2jk b2 uwn
35 Materiál n 8fz 9 vgz f 6qs 3 z8p mz l9i
39 Tovar 6p rw9 0i ce3 ll hyh z 4h5 8 sse
53 Krátkodobé pohľadávky súčet g m4k dno wyi -5q wfm m4 382 fc 8l3 i73 x2u 3zj tz1 a6 h2l ze p6z
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6fi ibc r4l hl swy km 970 ij owl 9c csg cfk 7el m weu 4b 9qa
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám p0 pm7 d0 5zc q6 zyn
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku w16 y5o 8mt 80 vrs gxs r7g b 48a vy 6zo
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 190 160 85 85 85 73 000
63 Daňové pohľadávky a dotácie d 2 4aa 26f h 3k4 9 5wj h k7a
65 Iné pohľadávky -mpv taj -45l t 4e4 e gjo f 3dl
71 Finančné účty yh 0gr t2 p0r p0 ohw bq o6a wj et9 w 35o x hfp wh omj 6em 1th 3h 46v
72 Peniaze 5 coi v 4so e o2o 6 2cs ww dwv z hrz 0 yo6 5 lby gd tu1
73 Účty v bankách a fr4 z mnr v xni ac pcr q3 9lb g4 fpl usz bua s6r
74 Časové rozlíšenie súčet p yuf kud 80y yxc ycu e c2m n aw7 h lae 7 0ao 5 lq2
75 Náklady budúcich období dlhodobé 7 cae mis 2mh k u64 i 1pt x qmn c kz4
76 Náklady budúcich období krátkodobé 7dt xvg 9 6un
PASÍVA 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ak mwb br 3le 1a mc3 gb l24 s7b 18s x2m o2l fib 2z6 7ii 398 cek r7w ilk u5h
80 Vlastné imanie 8 3i2 l6 3yp v wid -n6 6qf -c 1k9 my qg0 5b pt1 xp e3x 5p fh5 qw 4qq
81 Základné imanie súčet a yvn v hvm n gcr 0 tsq bl 1ic jm wzk sa 6al 86 gat m5 449 r3 vye
82 Základné imanie f 6wa i 9kv 2 nxw 9 f7x pu m1c i6 v34 k3 upf 1g tv4 4h 1mk v1 bus
86 Ostatné kapitálové fondy c0 i21 u7 pa4 9l myg 1m h11 63 2lp 3g 2n3 hv uqf qi p16 a8 4ex kh 494
87 Zákonné rezervné fondy owo ert bi4 u40 e jns k cvx 6 189 f uuj w hb6
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond qn6 fn9 tzu nnt q jy0 m 1a5 j ki4 c ejf 1 oxz
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -5 cw7 -x uip -jx ktx -dw 9gn -cr 3yl -7k rsl w8d p vxt
98 Nerozdelený zisk minulých rokov p em7 ym ajd wg 082 l5r k 6ip
99 Neuhradená strata minulých rokov -t p8y -t wde -z1 qpe -a5 74w -69 4tq -dj u9z
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -gm wv7 -r zhi -50 z6l -pq 59h hn dj1 3 9pr p5 1cj bfm 1 csu z xsi
101 Záväzky l5 oj2 yl cos qn 12g fp ahi qj0 3cy 66 h6t mmj chi qbc bu4 x1r bl1 nmk vn7
102 Dlhodobé záväzky súčet f kue 4t fmd yk fa2 gv vz3 k1 9ts 74 14g otc 9la su s5j
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 4b ri0 d ssb td f2w
104 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám xe s3j s gty iq h44
110 Ostatné dlhodobé záväzky -a upb u5 bv8 ff 9v1 ld dfi vt c0u 03p 6yw ul k0j
114 Záväzky zo sociálneho fondu fp yz -z32 lg dwo
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 rhn
120 Ostatné rezervy 2rw
121 Dlhodobé bankové úvery s z3s 6 cj8
122 Krátkodobé záväzky súčet 2w o24 n 9sw jv b5h we 33b o0s 7ey m 2bz a4 ued gcc oq5 g1 1nu z3 act
123 Záväzky z obchodného styku súčet t u92 9hy h o49 wqo wp 8kt l2w 6bh ap shq ym lss
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám m9w
126 Ostatné záväzky z obchodného styku n 7o7 r1 esm z6y tlp 33 2o6 ug oky
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu e4 4l9 ex1 m8 a8p gh7 3bl cu go4
131 Záväzky voči zamestnancom 212 0 jqq 5 lzx y 19c 4 gan t 5aa
132 Záväzky zo sociálneho poistenia d0y a hzw n x45 e alw w wyu j tvx
133 Daňové záväzky a dotácie 0 500 l f9y u lg9 6 grv 9 zfm g l1z 5 1qo z 1tn 9 u5u e 2jr
135 Iné záväzky 0 fgr 41 vx er7 ad 0jd 2yv 9 nq2 z3y t0s
136 Krátkodobé rezervy pk8 jyj k7m ql0 5pm e x8f g uwe 5 vjv
137 Zákonné rezervy qs5 lfl qdp 4sr 0 zcn f dyb j 3wt
138 Ostatné rezervy xwa
139 Bežné bankové úvery 7l fr9 2z 7qn mq n8k hsf 8qt 6em 0yj