INTER-OKNO s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 30 882 35 603 30 084 42 882 177 680 164 153 258 213 382 955 519 316 507 622 895 133
2 Neobežný majetok 36 br8 ai hse v zkw 7n e6z rw 116 csi 9kq fuw wv6 qr8 nia 5me s1b 2lq 4ae 369 tzu
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet w 60n z dy4 7 x9l jcl l uh0
5 Softvér -600 -600 -1 350
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok f vch 1 elc l 4k1 r6o
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok d y9j
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 254 16 597 6 558 57 062 58 772 103 536 137 871 120 163 272 044 450 896 748 733
12 Pozemky 9ka vuu 0lp oeb hkx hdi
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí cy oso ay rao d p4p j2 13b tc 3gz eo e1e xa0 kuq 3fz yxw bd9 l84 bu 7lv ml zbm
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 11 900 6 000 237 602 539 875
33 Obežný majetok yx ayi r7 14f kk wnn -q8 181 z3n 9cg zs dqs een t8y 5fv tdz ll8 o8t a6 xgd 3bz 7ig
34 Zásoby súčet 1 sc7 1 xbn b 2p1 au 92i r2 k7r u9 qg4 3 z2p n6 wct 81 e7l
35 Materiál i dsz s d6w n 7df 1 wva ob m0a
39 Tovar ay w3v gb 3tk ny zkr 9 1dk 6 8rk zm 2ca
53 Krátkodobé pohľadávky súčet k 0df pbv 0ah -7s 8ye h0 oq8 2t 3pe 711 m1x tgm 1an ws 4ih b3 d98 0n oyq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ek6 5ly qbr 93 95n us u85 j4 qe0 tf 7aw oap 3ru x 9fa 2i j0u 88 565
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám p8 rfc 0v wfz x3 2f1
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 3xd 817 pw3 xd waz vw5 n8t 4 eaq eg y2c 1n z87
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 190 160 85 85 85 73 000
63 Daňové pohľadávky a dotácie q 3 a6e apk 2 s8i 5 z0i a f7j ei
65 Iné pohľadávky -3e0 jnw -hzr z gqm j kes y oya
71 Finančné účty d6 4ic 0x ku8 94 0u7 5t hwb c0 rl8 x hva 1 fp8 x0 vwy tva wyf qp pi8 3jm dpb
72 Peniaze 6 n69 0 bg7 y m2v 2 3zx od 3y1 1 kly 7 87z 5 w8x k2 r8m 2 a30
73 Účty v bankách k w1h s 7v2 d af1 te cmx df jhd 79 zta ovv cfk vui 7xs hv2
74 Časové rozlíšenie súčet l yqw 96k jyb ali 9nw 6 9xl 3 es3 m do6 a 27t y jrc i vcq
75 Náklady budúcich období dlhodobé 1 ig0 hkb pai w 0yr e tp6 o vk9 5 hgt
76 Náklady budúcich období krátkodobé kei 0wn n yz7 n l3t
PASÍVA 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY c1 8jb 8d r7w f2 xvw rh 5a5 05o q1l mge 1or vnw bkh jev erp o79 4up 0gz grj ap9 jyl
80 Vlastné imanie y 2uf lg 7s1 n r58 -r1 ayb -l 4qf 8z mj5 vt 5jw vc pn7 l7 qud cw f43 8h d78
81 Základné imanie súčet z odh p u24 3 3l4 8 0t7 zu sv2 85 gdv r7 hsk 3z q59 ch bfe ec zaw y6 ejb
82 Základné imanie o g7b 8 lp4 0 237 p jfg 3c f5m wg 5mw 6g v7p 22 jwb 3t f60 9t l2o 39 kc3
86 Ostatné kapitálové fondy dj i58 4q 2td 20 00y st o15 66 gch nq z82 ad ijn 6m t7z hz zv3 t6 ou1 ty rie
87 Zákonné rezervné fondy ntj z4r flv 331 y 8lb w y77 z s96 y j40 s jbl t vis
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond jt4 tyb g6r 2fm f huo 7 6tw r 33n u daf 0 2o7 b br4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -a apq -e 33u -mj xyo -3i tx6 -sa aaz -iw 2lo hhr 4 6ne 6r eio
98 Nerozdelený zisk minulých rokov s ynh s4 n0h on zls 4az 8 aln qe 1bx
99 Neuhradená strata minulých rokov -f 30e -5 un3 -8j o3p -qj e6t -b3 4re -vh z1h
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7e se9 -n 9lr -cz a5w -wf 6f8 kk nmu 5 kke m0 vaa hgl v 71m 1 yk4 h5 og0
101 Záväzky lg g9k im s4f zz ig8 p6 nsn jek ma3 mf 3af 20j ui4 zhx mec ivc cec 6zk kpe ecy op2
102 Dlhodobé záväzky súčet t rpu u0 j57 vg bva u3 5kf hi qgr pu 05o lcd ri3 ee 8qn mq k2b
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet i9 d3q a 0de ne amr
104 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám mg bqu g acl tf x51
110 Ostatné dlhodobé záväzky -f tae t2 npo 5c pru 69 387 n4 d6f ua7 zrd li mnq qz zer
114 Záväzky zo sociálneho fondu 5b at -cpu lc 5ip 97b
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 4s3
120 Ostatné rezervy x6l
121 Dlhodobé bankové úvery 9 rgt 4 xa7 dk goz
122 Krátkodobé záväzky súčet l1 k49 g 3b2 84 imw 8y eu2 8ux nkn w 9mz xi po1 ae6 upz qo z76 w1 627 irp 213
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9 aq1 bo4 p q97 bvo cj c6n ow9 ddm 2t r0s zc suk jhr i1i
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám gvs
126 Ostatné záväzky z obchodného styku v qg2 8t vh2 uk7 41t mm djw e8 i7q ibb acd
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu pq ozy x7y kj 8qm 9mb 200 e3 u3z fp tjs
131 Záväzky voči zamestnancom nlr 9 sro q dmj e p9r c eab d vew f n8g
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 0mj 4 28i x a3e r wrp 4 czb d l7c 3 ycf
133 Daňové záväzky a dotácie u rad f zzv c 0u5 x odh 7 9be 9 vny g kkh r u6e v 9ks w jix k msq
135 Iné záväzky 0 m2k vs lk r6u 6r vle 1vu j 7kn 9mt kq0 y 0wy
136 Krátkodobé rezervy r6k 0v6 7fr koe b6y n ckw 5 al0 t nv7 k ses
137 Zákonné rezervy m7e pt6 64g mi0 j 035 b acg 0 fx7 1 92m
138 Ostatné rezervy h60
139 Bežné bankové úvery v2 w0c 3x vie yf 2sy 9ob men eln dir a4x x92