ADRIAN GROUP s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
15896/S
Dátum vzniku
08.01.2009
Konanie menom spoločnosti
samostatne
Predmety činnosti
 • výroba jednoduchých výrobkov z kovu (od 23.8.2012)
 • oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických: v rozsahu: - technické zariadenia elektrické s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov trieda objektov: - objekty bez nebezpečenstva výbuchu - objekty s nebezpečnenstvom výbuchu iba v rozsahu EZ v regulačných staniciach plynu odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: technické zariadenia plynové skupiny A na: - rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,4 MPa - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní technické zariadenia plynové skupina B na: - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5kW do 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín médium: metán, propán, propán-bután (od 19.11.2009)
 • výroba technických zariadení plynových (od 19.11.2009)
 • výroba technických zariadení elektrických (od 19.11.2009)
 • projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (od 19.11.2009)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 19.11.2009)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 19.11.2009)
 • počítačové služby (od 19.11.2009)
 • skladovanie (od 19.11.2009)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 19.11.2009)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 19.11.2009)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 19.11.2009)
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 19.11.2009)
 • výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov (od 19.11.2009)
 • výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení (od 19.11.2009)
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 8.1.2009)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 8.1.2009)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 8.1.2009)
 • činnosť podnikateľských, ekonomických a organizačných poradcov (od 8.1.2009)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ing. Viktoria Vranská
  Terézie Vansovej 14295/2
  97401 Banská Bystrica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 15.06.2009
 • Ing. Michal Mihalyfi
  Podháj 6139/51
  97405 Banská Bystrica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 15.06.2009
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zápisnica z VZ_ADRIAN.asice
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • ÚZ 2010
 • ÚZ 2009
 • spoločenská zmluva
 • zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
 • vyhlásenia o splatení vkladu
 • zakladateľská listina Nz 57643/2008
 • vyhlásenie zo živnostenského registra
 • vyhlásenie správcu vkladu
 • podpisový vzor + vyhlásenie
Dátum aktualizácie
13.05.2024