ADRIAN GROUP s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 366 937 489 043 363 921 355 623 319 818 462 829 527 575 561 645 601 456 797 648
2 Neobežný majetok 5x 7xd 9c ywb kz mj9 88 0te zc d3i tv ipm et 6tk 0m x2k cz 834 gp 8i1
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet h 7he 0 cvc 1 oq7 n dm5 7 93d r lfn j vs0 a kd7
5 Softvér 2 491 3 565 2 415 5 904 4 592 3 280 3 280 1 876
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok w j7z t n3j p 4ms
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 21 620 55 124 54 915 33 265 13 453 4 121 28 164 40 325 40 325 42 693
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ws 3u3 ve 3wv id b7o ea 8jh j4 5hv u 3x4 7y 89b 2m 9g6 7w s8o 9l nh5
33 Obežný majetok i10 aqy lc1 nj6 5kl j9y s2w zlh etv 5xk p95 kgg ch8 xp6 4tj yzw otn fi0 ys9 aod
34 Zásoby súčet c9s ygw r8p 8z6 hzq w1s y00 672 tyn v4d 2ff v9s i0h yln udj 9fg t46 zt7 k8i oeu
35 Materiál mew xat enz 7s4 ba3 fc5 r6m g0r 87u wxc om1 bpl t61 mit 4df oo7 yl5 qpd g8 a2a
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby nx 5xg
39 Tovar 4 vn4 5 fz3 g ea7 10y p7y
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ok k6e gky rz1 62 ds4 8w ft6 czp ctm avs sb1 i98 eue ctd 5lr rcs 9g0 h8l jf0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet et i2p pw 32y kd ol8 gn oe1 k9j hnu dlt 204 3fa hvd 7iw 2ng 2l2 64k mhr vlw
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku dd hys ko fhe kh 1s5 s4 n51 ou2 mqy kw8 n1q t2c p4w 92u tn4 o6t yjj cqd w6j
62 Sociálne poistenie 3ij
63 Daňové pohľadávky a dotácie 98 mnw 17 8xl mh slt fnx d 1l8
65 Iné pohľadávky u 7i
71 Finančné účty q0 vsn aj b1i d8 243 mo d6f 77 05i cne 52q dq krm 8s ze3 df6 c63 46l 1b8
72 Peniaze wi sc5 pp id1 f x0d wt emg k6 tmm 5a 2gi 8n liy w 4yb v brv w4 9us
73 Účty v bankách dw tqm xj o8a mm pnf fa oo3 li 0oe t4j hr1 em 1bu gu 4ok 61y q9b d6j 2ra
74 Časové rozlíšenie súčet l zmy g 1wy m k93 n8 2ew 5 xum hn h25 gc g62 19 k32 4d fll e qck
75 Náklady budúcich období dlhodobé j h07 3 mrp y3 7qm z kxy
76 Náklady budúcich období krátkodobé b iuw 7d 84v k8 qi4 rg nip t3 c2b 3 sru
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY z9r 9tg d0q y0l lio fz0 xpk fiv 7qc w5p 7zp 6ef qyl l37 5jp v5p 33q qoa wot f8e
80 Vlastné imanie 8u 80x m7 wgq ws a00 -ad cj8 -24 qsw ri k1v nb f8v k7 enp 88 4u4 eg r4t
81 Základné imanie súčet p2 dh4 mx 835 3c exp 2r yvm ud 12h up 4zw 2a 5mr b0 uf6 d3 49r vb vxw
82 Základné imanie qe vrw h9 ak7 ck rj2 0x djr gw p41 xw 3on n3 6za cr v5g m9 i04 ey qqo
87 Zákonné rezervné fondy 5sz ltt rxr uxo nh1 6 ubh f 95u t 840 8 fof k njd
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond oxw rcv 271 qbm ubu 7 7dw c 15f w u08 5 5q4 h pa9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ny 90o kb omh ch 0g5 h 8v2 -3o u23 -ad uhr -fx e7r sd kwd lg huj o4 1gr
98 Nerozdelený zisk minulých rokov i7 cml ah drz fw xwz ot 562 xh 5p4 rc dyo c3 q2h ou yxi
99 Neuhradená strata minulých rokov -gr 8p6 -6h 1bu -ap5 e7w -y1 n4l -t8 4u4
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení es y66 -m4 7tg -p7 8wo -rv f2p h4 vmx ng ooj c1 ehh 32 6w3 8 z4j hk lpc
101 Záväzky 95v m9h w3w gid mzp 7e9 im7 obt au4 yuh 0p1 qqc 09x sfp 4uu xtw 5hd yeb 5x4 r7a
102 Dlhodobé záväzky súčet ro 3r5 d ywz x szn u 1wb a 9ja 6 4v7 5h h40 v snv 6 6xu q 22h
110 Ostatné dlhodobé záväzky p rnj 8 qo8 v 0rn
114 Záväzky zo sociálneho fondu 72c b yl0 3 6dz a 6jm k hxq t k8q d djn g 5kl i dvf 4 ico
115 Iné dlhodobé záväzky u q5v
121 Dlhodobé bankové úvery l6 if9 2z tqf
122 Krátkodobé záväzky súčet d7v ud0 t7j 1qm auk j09 ldr lxc gb7 m24 l8o mhm x7n sxw ogb lyx koz sz0 a56 rm7
123 Záväzky z obchodného styku súčet x4 f5q fku ukx jw d9o hr bdb k1 ln7 p8i 417 smj lvd jdz k97 h7o tma g4f qm6
126 Ostatné záväzky z obchodného styku cxg 5ut bd 8oh 69 9o7 4r tsm z2j vn2 eqr q0f h9e waj mm8 1od s9q g7v
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 2qe cop 0fj gv0 w0p fi0 72v ap0 q8a uym vbb yr1 kgb cya 0bw iy0 v8h atc 7lu 77o
131 Záväzky voči zamestnancom e j0e d x86 9 ign h clh e j5v 9 hgj r two e nkk o to0 y4 c3b
132 Záväzky zo sociálneho poistenia m y1r 5 wwo 3 mae w a2j f 9y6 7 wxc y oox 9 8lz c 125 g jkd
133 Daňové záväzky a dotácie nz o60 8m lz9 j9 dvb y4 c3e l oy7 4 tw3 ej 5kb
135 Iné záväzky j7 ykh sl sij 47 fjg x e4k 6w ust 7m pkb b4 nww
136 Krátkodobé rezervy s vqs g 7il a ele kso
137 Zákonné rezervy c 034 l fjo m yc4 5pe
139 Bežné bankové úvery p q1i lsw fdn q54 o67
140 Krátkodobé finančné výpomoci kt jk9 -ir 37l -wg 4o1 -ul p7k g6 zef 4s qtn vh yh4 7p m23
141 Časové rozlíšenie súčet kz uk0
145 Výnosy budúcich období krátkodobé d9 uog