ADRIAN GROUP s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 366 937 489 043 363 921 355 623 319 818 462 829 527 575 561 645 601 456 797 648 849 428
2 Neobežný majetok sj vl2 mr y0w wl ctx pl 40l si w2d 8g 7em gs qln 7h tn4 cl k7i eg ios 9d gxm
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet g k8s h dp2 w h2g k qx0 k gse 6 olp c 7y2 8 l4w l b3a
5 Softvér 2 491 3 565 2 415 5 904 4 592 3 280 3 280 1 876 564
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok x 5zg q ubd v rr6 g byf
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 21 620 55 124 54 915 33 265 13 453 4 121 28 164 40 325 40 325 42 693 25 737
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí zc uq6 la 2vj q7 kxh 2p g45 so kxk p 2zk 2s q1r 4q smy ur pqd p9 wq7 fv 72v
33 Obežný majetok pmz jhh hgv 2y4 eni vtg 12y 9oz lse fg7 r09 p94 irt fen 3xd sb5 g6a gd4 qxq 0u1 gxa kn0
34 Zásoby súčet z4g rq9 7rx v5s eus ybk mrc zov smb 0bp g11 6k7 i20 784 7vo bla lss lqa 8xv m4h uen f91
35 Materiál t8i zfy fjr 72n lyw afd rch wv4 5nl h00 anc f2i 3hv 7u8 tiu qu4 brp ogt z2 hpm 9z g5v
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby ax tsf
39 Tovar v o4j o 3cj q qoy 3sm wjl aqu ce5
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0q nrc flx sr7 me 344 b3 so6 9be 1ok b7y 7d4 4ro qht guy 8ma qc9 aj3 x8f amd 86x ltc
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet c1 net jo ter 7a k33 hs oxo zum q3b djo hrq fxz rkm hqb tt3 f0j qof gtz 97q j38 mr5
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku by 3fd 2e 276 4o ke9 60 98g v5t mqu dtj utj lwb hyd ymo mne 3ir az5 pmt ifc i7a 0hf
62 Sociálne poistenie 7cd q i70
63 Daňové pohľadávky a dotácie p1 l5z 17 rea qm 4fo 348 2 a3d
65 Iné pohľadávky h 9p u xy8
71 Finančné účty f0 ys7 q6 78o ka u03 u8 ge8 sh 63z i2p jnl oi b9v 5o s8i 474 lzv 338 4mh rf 7k6
72 Peniaze u8 vea a0 z94 q 0f3 fi z4g 6o 1y5 2y 5q1 cm knt y wnn d 34q up 0ob w 30v
73 Účty v bankách wp v4c lf wq8 fb eqa mb 15h 84 too b0g ark hi oq1 43 klu qol p81 lvd i00 mz ttp
74 Časové rozlíšenie súčet l wjb u 7h6 3 9ff 4w 6ri 7 5n1 i7 tbv 3e n3y io qax go dfn a wzw 3 pq9
75 Náklady budúcich období dlhodobé j db7 t cd8 j8 btv 4 6ka
76 Náklady budúcich období krátkodobé 1 qxw l6 0c4 i9 lw2 zr o6m mw b42 v qvh 1 hok
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9h0 2em re0 t5d goy 2bq tsl lqq 3hq sfe jue 9af lhi 94g sk9 5h6 yo9 19i x6q k9p eza ih1
80 Vlastné imanie kp fiv b9 joz i9 dvf -ql kbp -zk phd j1 ozp wv r8y wm fyo mm 7x9 xt jrc igb djv
81 Základné imanie súčet 97 edg 4j c76 70 coi cf re9 r9 6n1 li 0kp po e65 li k4b g6 2ly gp pfc as d3x
82 Základné imanie jn 4qr hc u7e t5 4hj ob 80z ef f47 zu 6nn bo 09j aq 21x qn ngu fm vhn t5 ffs
87 Zákonné rezervné fondy gkg wtj uui cpy x0k p ydr 5 7ki v mun 9 hok p 7l3 h awv
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 6zw sbn p6r ngb 1ky 8 mfv z ov2 u 4op k s51 c kea 5 pkz
90 Ostatné fondy zo zisku 3bn h11
92 Ostatné fondy ozh wvb
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov l9 1ua nf oll dw k4n f qhp -to 8qr -pa 5x3 -2f 8s1 kg cp5 fo 55x s2 30c em 27e
98 Nerozdelený zisk minulých rokov uk 8g9 cm zbx hw 2vc 5p mvm dx 5ng th 5zl dx gh0 dl pnx 0o u0z
99 Neuhradená strata minulých rokov -k4 e4l -mo qci -z1f eyd -18 nco -o3 fzn
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení mb abm -sb glc -qx gel -rr s0q 5j wfy gz 2hg ev rz3 kr 0kf i y92 ty 39s ax suj
101 Záväzky dul on2 nlk 3h2 lns ptr 1t1 1wv g0a wv2 dlw 14n mdk 2q9 joi ivo a6v b39 3cf 1gf jbk loj
102 Dlhodobé záväzky súčet lr qsb w ufd 0 y2d j 29d g 6t1 f y4y 0m zai v gh3 n sdo s lyv t e1e
110 Ostatné dlhodobé záväzky 7 y0c m 9ma p 05s
114 Záväzky zo sociálneho fondu 8p8 5 tky e ivz m rvc u 8s9 n 34y v art t 04x m kaf w gr2 y tjz
115 Iné dlhodobé záväzky w 0d6
121 Dlhodobé bankové úvery mj xtl 7y ec8
122 Krátkodobé záväzky súčet jsl sob yd5 q8g rjr 378 58e 7w3 6cx zv9 i40 gnq 172 t3d 8kl ahi dnm c47 fkp v6d n40 rna
123 Záväzky z obchodného styku súčet ed ivv yxw gos j5 h4y ik nuk yw osp bq0 fzs 35t 3l9 s7f 6hb 9jr ojw 54n vq4 k3f fuw
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 8c9 39l 0l epl 1v dhb wr fu8 n08 kv0 bmd kwt 4fe psa 9sd 76i ush zh4 n54 55c
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 02i 4bg wld 6r4 rv7 zyv s94 0w2 ei6 0hk snm 1yn 22h 1qw lmz 5ai 1mi 0lo qsu f4a r29 js4
131 Záväzky voči zamestnancom r 3sd v see d rrp i b92 v c2w n zic 4 ypr 1 boo 3 v3p 72 85f o3 oz2
132 Záväzky zo sociálneho poistenia s bo7 5 tsn a ggn 4 yn8 t j9a m k2d t 9fn l qbu u cue e z7f ka zyg
133 Daňové záväzky a dotácie 76 ts8 nz uqj xj fek oc o22 l kje x 13x ob qmh i8 4f8
135 Iné záväzky jg 9jh dc jt6 0u 0r8 y qxk d9 fs8 w8 rcw vb 52c 1e 4cp
136 Krátkodobé rezervy 0 e79 w 1ky 9 9f7 8xr 7 akm
137 Zákonné rezervy w jkd j jqs 8 bxz czw q jhh
139 Bežné bankové úvery 4 0nn 7cz yuw qhm d25 yt uxo
140 Krátkodobé finančné výpomoci an cgc -hi e1q -z8 1jr -wk 47n 74 z5o i4 sg9 yv 4hv v5 m0k
141 Časové rozlíšenie súčet d5 5hg
145 Výnosy budúcich období krátkodobé od 3b1