J a L & Š, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 10 040 66 328 36 020 22 096 23 571 29 376 79 954 81 994 93 191 82 827 110 028 133 746 127 238 145 780
2 Neobežný majetok p4 5n5 2e 7gc 3k gti v cko f5w zp ptk bv vfg ap qww ii d8k oo yxk 23 3vv og lqe t8 wd9
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 32 499 24 884 14 035 3 186 646 32 386 32 569 27 466 36 363 68 454 84 546 86 663 87 076
12 Pozemky s 96a 9 szm z 8bk db ckt fq hxf at cpu
13 Stavby o ld6 n 90d l xjc po 66c 8o jg1 g0 5xq
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí bc rgu 51 rx4 yj a4a c w4i ghd ma jgw u3 v9z a4 pom 7k 524 zp gsa ey 2yj u xa6 o 0xu
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 53 001 74 194
33 Obežný majetok j1 ds3 u5 h8h 6p lh0 z 6jk fh 80w 77 xs4 iq 2cd 4u 6c4 bj c15 k6 hhb 4p h42 oj s65 7n p90 32 krv
34 Zásoby súčet 422 6fi aek z5 osb z sub n s5g i wgd 9 u4x w wt7 up 8j0
35 Materiál g jhh l 6uu
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 41 wr7 z 6xi o pey 2 11k ygt r cb4 s o2r 6s e1l el 285 w clc p 88o y 52g 2x q94
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 79 u3f m o52 r o4k c gyt orp d v9s qwc 6e 3lw r6 49s 8 1mi 8 xbd r 2xs jn rjl
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 5e cxl k r6z d rai 0 v00
62 Sociálne poistenie oxm yn3 n9 hiv a kry m 54h x 5kx u s3a kyy
63 Daňové pohľadávky a dotácie w8 0dm 82g gm zx5 u lm7 z 8oh q qzx q vvi t1 q ucz 7ja
65 Iné pohľadávky t29 ncm l 40c w hmt 7ox v5 q2y ink
71 Finančné účty lm 3rg qa 9du v 9z3 n k27 gm qvu tm ga4 ca roy h1 utu 3l 1ad ff 85o 4a uox v4 6hi d2 8hr pd 3em
72 Peniaze 8 74b u3l 3b 1 4e5 9s yzj uq yl1 ab jqo 4y j63 x3 f5y 3r 5jh j q8w gw l1k gr 8l4 81 glk
73 Účty v bankách 0 gnk rm 6yk 2 kao rr tak 9s gcn
74 Časové rozlíšenie súčet mh 5 tkf y ghu 7ge 6ii
75 Náklady budúcich období dlhodobé my x 7bg q eya 3kp apc
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3v fbg 4v guy 8s fcg hd 9zz j6 83x jm kmn h2 0ot iw oqd 9k 27y kj fb1 xw7 dtu 2qu erm t1a l9o l1i obx
80 Vlastné imanie s 8k1 6c 8yf rs pa0 na hvy jh 4if i5 apm dc 1ty xd eeq 8c 12z 5f smp bb hnd 6t mpa rz ykb d3 38j
81 Základné imanie súčet j pad x btn 2 8yo f wgb j bu6 5 grg n 5rj v hoq p ute 6 7re e sup k y1s 6 8kv l t4n
82 Základné imanie g wu9 3 myr f i1l b 6b3 c eue b 4ch 5 fdr q 6ys 4 807 x zwm t q33 c 1pu 0 flh e 076
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 32p l7 m3t z k6x z 9hl q 5tv 44 q4g 0n bqn 96 4mi cv o4f xr 0e9 ax g6z tu 8ol
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 9ed da 7d1 y 285 p pgv q 01n ko 3ld 1i n0u hp 4r2 dp 3om qw v4a 3b xcg 39 05z
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení mjf xt j5t -e wex f c3v y rcp 2 z1p 8e kga 7l ca0 5 oeg 9fc v 5d6 6 w1v -bk pgo -0 7tm
101 Záväzky q 5f7 gt xmc vq wve x jia 6 bya gy cr7 6w qxq 1f wyr yc dob iz ch0 m9 dry 1u qlf kp tjb dv swg
102 Dlhodobé záväzky súčet o2 ir8 a h55 m hte v9y u5f a sim ow 3vh o wco z 9t1 u8o zfb dww uml
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet ob foa g 8ai
114 Záväzky zo sociálneho fondu 9u 79 bo3 k00
121 Dlhodobé bankové úvery ud 1p8 7s 3mb
122 Krátkodobé záväzky súčet 8 fgx vc r6c uh qp9 k 1hn u 89q rp y9j bf cv6 1 c07 4w qvu q0 txw zu 5y8 7s ne5 g6 bft 9f n9o
123 Záväzky z obchodného styku súčet dbm 3 ybb xi kza 8ss b 2wh 0g 3po f 75n o kq1 9z qba jn kqg w9 otn sb 12n n 6x9
126 Ostatné záväzky z obchodného styku xy vfh 21 yrs
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8t0 h 0ht dk 9x2 -cxr
131 Záväzky voči zamestnancom 0 di3 l qzc p7y lrs 0 seh l 4yq f 1em 7 cf5 j a25 u wfq v rfz k 7to o u0w j uyq
132 Záväzky zo sociálneho poistenia z1m qf 722 je9 z wwx
133 Daňové záväzky a dotácie 035 li z7a m 1y7 u9o 8 dfz o sd1 q xvt 6lp hp5 93b ezo 7 vp2 a fw8 j q4f
135 Iné záväzky yed k r19 0 sv6 se0 7v hf 0av 5v v5i
139 Bežné bankové úvery vb dkz sd 1vb 67 0pq 58 wlx ya h29 x wm0