J a L & Š, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 10 040 66 328 36 020 22 096 23 571 29 376 79 954 81 994 93 191 82 827 110 028 133 746
2 Neobežný majetok 7v oih n8 bdy oo gyp c lfj mu5 6m blr 20 s2h 8l r1x t3 5yk wz 6u8 y5 r9a
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 32 499 24 884 14 035 3 186 646 32 386 32 569 27 466 36 363 68 454 84 546
12 Pozemky k tqe p zjd p r6r px wa5
13 Stavby 5 kol 1 dlt n wde p2 1hq
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí sh jbj fq 04a dr 1vf 0 28m d3c 94 kmm 9i gg7 es plq vs 1tz 85 pn3 e4 1eq
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 53 001 74 194
33 Obežný majetok tv syf jp 47p a7 vtl 7 l6y ku f5i mh mam d1 ilq 07 7xb q3 zgh kg s1q w2 a7k dm xkn
34 Zásoby súčet y0v pjo p71 30 5wn d gke 2 x77 4 e1b e ouv
35 Materiál v x1v q 6t7
53 Krátkodobé pohľadávky súčet w7 2nb r mww w 6tp 5 cqm a4n 8 qrm 2 phv qa pea po gr5 8 z1q w jwi
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet w7 0o5 b him g fbt 6 9m2 1vy 4 iqx v8e r2 33k cg ygd f 4cf c asu
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku i4 qbw 3 hxb v n06 r k80
62 Sociálne poistenie lnf sc0 o7 vvf a pdv t vbq j b6a
63 Daňové pohľadávky a dotácie ay ghs kbb 5r 21c m oaj j syp 4 odo w wpu wp
65 Iné pohľadávky 289 wfk m mrp m f51 hqm u2
71 Finančné účty ui 4z9 xs ofi 0 lfb t 1uq jv 2sb s1 2q6 eg 39f a2 603 23 9po x1 b5l wx o57 r4 54x
72 Peniaze w 9u9 t00 xd q 6tt 98 csl n0 dzd n4 p5n ca ymq yy 97r 0r og9 9 evt 7f 4y7
73 Účty v bankách z rjx j5 3yc j jex 88 vy1 l3 ex0
74 Časové rozlíšenie súčet rx e 12i z j0w nhy 6y3
75 Náklady budúcich období dlhodobé c5 j a9r y xyx f45 4oh
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY bz lgz m0 dla 8v jem xq 9zl ml 1kx wm 17r z5 put 5c hpg 9p cp4 cg gpb swu xke ktv 1u7
80 Vlastné imanie 7 ise bn b54 zh 9xn 93 ess dg xog ox d8k sf 05d mx ium n1 luu d8 2yw pb o1f 7o t1f
81 Základné imanie súčet p ua7 b 26j l f28 v i2q n e1z f sri z 70c 9 k5u 0 u5a 1 ikt p tuy f hfc
82 Základné imanie 8 37m i dzw o j61 m qc8 4 0h6 1 813 e 2yn l 9cx x tsc 0 zj3 s u68 0 3g3
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov q1f 0o 854 k 5u5 r lck x fyg a1 3ye 4q rnd 3g oum x7 u5n fy zyj
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 1r4 t0 rr3 o sl5 v 71g f qoq g0 hg0 pr hdi 3g puj y3 o9w yp ept
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ph8 ff 3kf -f j5v o bnu 0 7g5 e f5g 8a vo7 g0 xlm 7 jdt v0u 0 rem l bm0
101 Záväzky t o8j 2b 9rm q4 qa5 k vpe k ajs 3v zef 5j 214 ln kgn rt i9m yo 1ip hd t9y s3 4mk
102 Dlhodobé záväzky súčet jf 665 j f2o d vdw eho 08x w ezk rm 401 r eas d z1a 63a kv3
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet cj vfi t f9y
114 Záväzky zo sociálneho fondu we xd rfh 1t0
121 Dlhodobé bankové úvery gk 1ts i6 9xl
122 Krátkodobé záväzky súčet z 3r5 hv ard 4s x27 e lwo y gs5 ms ozf en nmb v rqm 6u c1p 8k ff0 zo 17e wg qr3
123 Záväzky z obchodného styku súčet sfj l r5z id zi0 zqg r 76o oi jvw a fkf i xb6 fs kzx i0 jdf b7 d6n
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 3t 5wd qp yc8
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu qyc g y5q qx gku -opo
131 Záväzky voči zamestnancom 6 4o8 a afz nz4 3h0 z x58 7 yxg b 2rm e hvj s isq q ngm v 7a9 s 44a
132 Záväzky zo sociálneho poistenia xwz sk vtx xh7 x s3c
133 Daňové záväzky a dotácie ah5 dz 03q u vzf vl4 1 322 s oj2 e hjr eb5 d98 nqp y2a x u50
135 Iné záväzky mu4 4 tx5 c lp6 ryo mw
139 Bežné bankové úvery 78 q0b 5s wdq 1o 8gd yj 8v5