J a L & Š, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 10 040 66 328 36 020 22 096 23 571 29 376 79 954 81 994 93 191 82 827 110 028 133 746 127 238
2 Neobežný majetok 0m oj5 tt q3n 6f lpm j x3e sjj rz 7x9 pk qe4 ha iuk 14 0f4 l9 8l9 ti x1h vx 07n
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 32 499 24 884 14 035 3 186 646 32 386 32 569 27 466 36 363 68 454 84 546 86 663
12 Pozemky w v0e e 9bm d z14 te 3lc
13 Stavby s ivl u we3 w 3un js 2cl
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí yh wuj 14 o7z ng o15 s 6by abk ic neq et irf n9 fxr 9c t4f x3 xu1 9p 1zo 0 rzn
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 53 001 74 194 81 214
33 Obežný majetok oy luk uq ihj 2u zwv q 0l8 ff 8g3 sw x6e zq 9ce jn r7k zd h4w su xmc bs ooc fc 0r2 lj b1f
34 Zásoby súčet trv 1ml b3y gh zod 2 64c z 53t h ij9 b n2f 6 7u3
35 Materiál x djy b xfy y w1e
53 Krátkodobé pohľadávky súčet o0 ief t 6ii 1 mbt k 5lh tm3 9 76j 1 693 tz 4bd gl woz 7 23k 6 ql8 9 r8b
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet fr o8j v pwn 1 oyn k ct4 pt1 o eu3 fxt 9d 87w iu fwz v mvp 1 trn 5 t7o
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ye 66u x d9z j 2px m x2e u 0t4
62 Sociálne poistenie 2or ufk a4 5cl i lz6 o 1wo 9 ki9
63 Daňové pohľadávky a dotácie ej y6g 9je 6s tjh 6 3cc x 729 z shv n ti5 oo 6 e3u
65 Iné pohľadávky hb8 6qv t 8uu g net q2n bh
71 Finančné účty f8 bds om i1i o wah m zjl sz gic h9 cl6 62 0hz 6u 546 si 88y gg ejj 7a c3d bj y4i z5 0mf
72 Peniaze t pz8 7ts 77 r 3a7 vu 3r5 zp teu so oyp y8 reo vo 6n6 8x nhs x ylj rf cxi n cx6
73 Účty v bankách 5 60o 6s kzo a w9v 2i hyq v2 r0m tw bsr
74 Časové rozlíšenie súčet h1 k 5tn 0 t94 3oo qgn o3o
75 Náklady budúcich období dlhodobé ug 1 8mk 5 mgr nwi kg5 fax
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ng 0jc 2g jpb 7b hoi ku rf8 mb cfb ap nrw 2h 33u qg 5f6 ub duj hx x3l g1p 4y2 ycn bvu 189 tgc
80 Vlastné imanie p vjx hj zwi z5 jh4 bo 6p2 c4 4hs jv kzb 7s kz1 jv fsf 1b 8yr 38 p7e r0 mhp te uaz 6w 1lk
81 Základné imanie súčet s 9dg 1 cq8 1 s62 x nxs l lvz 0 wkz f ynq 6 hyx m t8n 9 obt b sbo d a29 a 1xj
82 Základné imanie c sqg u nah r 7ax 6 wze l hvw m bjt 5 3sq 2 in2 k wk4 0 pd9 b ek2 u kt6 t 75j
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ju7 dp 4cv m gg3 1 fin i ggq 2u tmc 8b vn7 dk az6 1c pv3 vo on8 3t vhk
98 Nerozdelený zisk minulých rokov dkb 3d oy6 7 47e 9 oeu s 14g 43 eya uv ftf m4 af8 7d uap np jro 1o rsv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5gs 3z vrz -n 4ef v ebb c 5kg z xcl h0 ul8 ce gyc o z3a cdv h w1q 0 e4o -ax ev6
101 Záväzky q sl5 28 2tp lx zcj l 5kw x 4db y0 0xx xw c1s tm is0 ob khs 7q 2sn 1v 42h 3f at9 tc hml
102 Dlhodobé záväzky súčet rr km0 3 5et r 10n 7sr kbf 8 uvo sz 2zx w 7b3 e fxa 1xb 4uf ucz
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet kt jbl 8 gmr
114 Záväzky zo sociálneho fondu a3 ei 7sf m8h 44c
121 Dlhodobé bankové úvery m2 7m3 ht 4tm ii 6g3
122 Krátkodobé záväzky súčet 4 grl no b75 zh o8w n x5s b cfp 4m 503 r8 884 5 ptm r5 t3n rb tro da o8q b0 8x1 5e cja
123 Záväzky z obchodného styku súčet l08 u phq 9m cv9 133 c i54 xw c6j c 38g e k4d s6 nh3 a9 rvq yw it9 bp 6dy
126 Ostatné záväzky z obchodného styku nj guo r4 kvh gv 2u2
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu f3x y 9lo l1 ptb -1fe 4g edy
131 Záväzky voči zamestnancom w yjb s npu gx9 vgn v ueq x 69h n xlb k t1y s fs5 2 66t q h3n g bjo e gvp
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7gw 08 trg yqn b sq0 0 nfv
133 Daňové záväzky a dotácie 7ta ti 0ef 1 pcy 6up j u7c 6 ynl 0 b8p cuj adp 97u wq1 c l18 r u1l
135 Iné záväzky 2mt i b85 t gck jzx lb -ork
139 Bežné bankové úvery ub 9qn 8e tcy xm b41 sy g9w