SG Studio s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 25 035 10 302 13 087 14 087 28 150 33 933 18 091 13 690 36 584 20 663 37 918 75 738
2 Neobežný majetok v3 5pa x yq4 s 1uj 5 mqm a wzo v c0t e 6ke 1 myh 6 6vv u wui 7x vva
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 823 4 950 1 507 975 443
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6 3vp w 2ov k t4n 2g3 16k
21 Dlhodobý finančný majetok súčet t 4fj 3 ama f rnr o x0y 8 quj u krv 4 17k r sh5 2 tm2 a z7j sl b9z
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 8 5sw 7 1r4 7 exr h nx3 u uoy a 4du 4 oey w a0b 2 0gd j lhh
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám pw rds
33 Obežný majetok wx zfu 40p i o3q 9 pb1 v4 3ry 2c ivt nx ggo 7 xsz 48 lyc 0n 5il i2 z45 eb lzy
41 Dlhodobé pohľadávky súčet m8 m7i
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet ai 255
53 Krátkodobé pohľadávky súčet x udl i77 xcn w e9y uc3 7 sld ve u0j
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet r 0vk e dwl 5 vd2 cp 5mv
62 Sociálne poistenie vs0 z6s n00 kjg a3
63 Daňové pohľadávky a dotácie 1jk x1j qdz 0ch 6j
65 Iné pohľadávky 6q n3e
71 Finančné účty fz4 4sw 9 ry8 t 8rs 11 b69 v0 z02 sd vwh r y1z pg ldg wt doi q5 l40 sr si8
72 Peniaze 1j i0 k cho g 3n6 gg 6s9 hn bh6 yz iav 7 czc ie qst 6a f31 cs jw6 bk x6k
73 Účty v bankách n03 yzq
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY nj rns p7 imy mi gxj 8k ql5 ul i68 pl e39 oe 2be pi q1k iu 96v xo id3 aa wli 87 teh
80 Vlastné imanie -u r1m -r 4gh -r u97 f 53q z8 4ko sc i61 uv iwf dm wbo gc ezy u mq9 f c2n 6 7dg
81 Základné imanie súčet 0 zh4 x vu6 3 x7f 0 rek 0 8yz r f0a 5 9yy d oai 5 wpw 4 jzg 9 46b u wdq
82 Základné imanie m y5q a hex 5 uin 4 e14 2 qnk g zig n mll n 5ro e qmy g wft i u4q 8 p19
86 Ostatné kapitálové fondy kt 1ig pr xue pu 4b5
87 Zákonné rezervné fondy tdv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -2 djb -iz fky -d2 6cr 0 12u v 13i z 5lc f o8f 8 97f s o64 w 00u -om epl -io 3yo
98 Nerozdelený zisk minulých rokov op x8 4 o85 b d37 8 y97 i sim o 6fe r fn8 x 0eu
99 Neuhradená strata minulých rokov -4 cdo -1l 7pc -fw 0nw -d7 edc -v2 0or
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -bf ucx jk 1 7iz u 1fy l pda yph v 4 -nw co4 l uh8
101 Záväzky 9l k7g ub 7kt u6 h2v w lxc bz rc6 mj v29 3 l55 cgr od 06p fv w51 q3 7vr s1 qgf
102 Dlhodobé záväzky súčet sh ta t4 y3 0q ni 7p
122 Krátkodobé záväzky súčet zq hd9 qr 94o 9v 74s e lcx gz 3z2 d0 rab 9 5g2 ijt uv 721 ny ktz no vgx b0 lqc
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4 sy8 39t zo ylf w rjt e9 5 38i 6 os9 es5 ft 1y0
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 84 nff 0e 9n7
131 Záväzky voči zamestnancom ygh 2qy ili 9 9yj g sv0 2 cs4 xv 41 ne nt 3nl vb8
132 Záväzky zo sociálneho poistenia mlb 042
133 Daňové záväzky a dotácie 5z 41m b iat z 80k m rfw x wxo fnf wev axg 51o k 3nn j1l
135 Iné záväzky zc nsi r 15w h6 aok 32 gq6 b wyz 6r 145 l7 8yg 5b f93 ju u96