FARMA M&M, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
23330/T
Dátum vzniku
20.02.2009
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis, uvedený v podpisovom vzore.
Predmety činnosti
 • Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (od 20.4.2018)
 • Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok (od 20.4.2018)
 • Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely (od 20.4.2018)
 • Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 20.4.2018)
 • Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií (od 20.4.2018)
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 20.4.2018)
 • Výroba potravinárskych výrobkov (od 20.4.2018)
 • Prípravné práce k realizácii stavby (od 20.4.2018)
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 20.4.2018)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby (od 20.4.2018)
 • Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 20.4.2018)
 • Skladovanie a pomocné činnosti v doprave (od 20.4.2018)
 • Prenájom hnuteľných vecí (od 20.4.2018)
 • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 20.4.2018)
 • Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť (od 20.4.2018)
 • Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: Elektrotechnická časť (od 20.4.2018)
 • Výkon činnosti stavebného dozoru (od 20.4.2018)
 • Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti (od 20.4.2018)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 20.2.2009)
 • poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve (od 20.2.2009)
 • poľnohospodárska prvovýroba vrátene predaja nespracovaných poľnohospodárskych produktov (od 20.2.2009)
 • výroba kŕmnych zmesí (od 20.2.2009)
 • výroba nápojov (od 20.2.2009)
 • poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 20.2.2009)
 • opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva (od 20.2.2009)
 • ozvučovanie kultúrnych a spoločenských podujatí (od 20.2.2009)
 • organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 20.2.2009)
 • reklamné a marketingové služby (od 20.2.2009)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Zápisnica z vz
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka k 31.12.2012
 • Zápisnica z VZ
 • Účtovná závierka k 31.12.2011
 • Zápisnica č. 1/2011 z VZ
 • Účtovná závierka k 31.12.2010
 • Zápisnica č. 1/2010 z VZ 15.06.2010
 • Účtovná závierka k 31.12.2009
Dátum aktualizácie
19.07.2024