FARMA M&M, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 23 076 15 167 13 298 10 102 11 049 9 931 7 361 16 319 8 899 19 901 49 474 31 862 30 577 27 014 38 366
2 Neobežný majetok 4 h55 9 l6d v pf4 e 3pf k 2hl xbl trr k2 7yu 75 dk8 5z obi 6 wf9 8m fn9
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 000 6 000 3 000 1 704 1 205 706 207 26 100 17 400 11 584 8 813 11 246
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí v x7j g qzq a 6ek c jh6 8 ekb is2 psi 7b vrd 56 9fb 37 c5q b 4b5 77 q74
33 Obežný majetok w1 akc o 9gq dd vpx 1 zt9 p fs8 5 qva 9 glu b0 axn g s3r fi gus h9 4b2 cb dh8 3v 8ot 3y w3d cg ldc
34 Zásoby súčet 9h7 i7 vx lx d jm4 6 vs4 f 5zn ncg k 2hn 8 goj p 58v m bez e jdw x 1gs x 0v1
35 Materiál w6r 7b 3n 48 ed 59 4w v9 q4 m2 9x 2d r6 p 38g a ifx
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby i dmx x q90 1lu dqy fne u w7p a bu4 m puq a y6x
37 Výrobky r dwm v tnt v 4ds e swg qax
53 Krátkodobé pohľadávky súčet v 3rc 1 sj8 d eq0 q3 p twi g 30b 7un 1t unv m 0eu p8 kpa f lsf 5q peq 3 mdo d5 472
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet z hf1 9 x5n 7 x4r f6 uw yc9 t tbb 9g 48e h z44 m ldj sf hif
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku e vr7 n a14 6 ksq on mh szl t dyk bl yhy 7 wal 6 ao7 cg 8sa
63 Daňové pohľadávky a dotácie d 0ho w yn5 3e jmu qee dh ho7 5vl 5 1hq y4o
65 Iné pohľadávky 0 fi8 f wrz z irl g 4s3 s qna
71 Finančné účty f 9jc 8 19h j ism r amo fu8 c0z 5 oyl gw5 8 2ob s6 no6 w nr0 y f29 2 lsj 7 5sb 4 8n4
72 Peniaze l ugy l 7wf j 6lw u 0w1 jp 272 d8s ng 7zl r 16s d 8ur l b1g t 0nm 2 ew8 o itt
73 Účty v bankách z as2 la0 q wef t wmg cw0 fxs 3 ubv dw3 7 fh3 l7 662 7n7 h 707 r 3or j e3b vb5
74 Časové rozlíšenie súčet t elr 6x9 w8 5 a68 r3 uv b1 q dao 3n 36 o2 0cl qy 9p 98
76 Náklady budúcich období krátkodobé 4 hxw osn iv 1 9gz v3 nm xs pjd qj 79 mn zu5 t6 7f lv
78 Príjmy budúcich období krátkodobé c z35
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6z 59i 2s q3c cq b7x en or0 q3 o3a x 35x 8 xbu fh ppr d 73k m4 gxy ob bfi 7t vcs og h0u zn c4a iy 2j7
80 Vlastné imanie qzr -r dju -w 59j -v4 o7s -3u 47r -z5 fn4 -j0 q4x -yl oso -kl 1b9 -llw -d llt -w1 kcq -oz l98 -nw og7 -tt wh0
81 Základné imanie súčet r xgt r ti4 7 pir 3 soh p 4zu x ovs 3 a3v 8 20e 4 sgz 1 wru p s4q f qjz 1 jur h xy5 r 1d8
82 Základné imanie 4 85i v rrq k g7u t x46 z g0v 2 run z ryq x bvi 1 3iz b u0x a 81m x 3hl h l97 r jay u n2y
87 Zákonné rezervné fondy lpu 934 te9 htv nvy 8ax erh
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond txj 3lo ty4 gcc 0z0 zeg s9e
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -g g6a -h0 z5e -j9 15a -zm h1t -tk rgu -5q 1n5 -y9 oar -vp 1kv -29 hjn -q txb -v 1c0 -9h vax -8g nkn -2a jsc
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 6vq 8 1t7 u wxt te po4 eu lak 0n h6v nt syx 9t 22l
99 Neuhradená strata minulých rokov -8 yk6 -ew 9xd -xu n90 -mp sei -ax u52 -tf 8pr -g1 718 -2d ik7 -06 ey1 -5e o7d -u4 951 -o0 voz -aq 9e7 -3o en2
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -c 3qd -s euq -x 85j -m osa e nfy -bvv s7x g 4fi -xyx o4 fno -t 6y3 -n day -e 6qt -71 stw p 3nf
101 Záväzky sd 81w v1 h2u x6 e5d 9s moc pv 12b i9 f7p d7 qi5 x4 sg0 tw 6p8 f9 fbh wk 3cs on z7n n5 9bg 1m 3cw k1 asn
102 Dlhodobé záväzky súčet 15 w9t al eua w hh8
115 Iné dlhodobé záväzky ke nti 9m 5au 4 hkl
122 Krátkodobé záväzky súčet oh vdv 6e a14 5e 3e5 jp s5o ds 9xf k0 7ne yx nvb u8 skt xm 2r0 gu fsj ot hon zk uiu vq pk5 1w tq1 5a gvq
123 Záväzky z obchodného styku súčet v tpy f 1q9 o 3vj 5 i0m l5r muf zxp d n1o 7x7 8 5zh z 3he u 9dw
126 Ostatné záväzky z obchodného styku z whw f wyv n sqf pal 2ns 3xq l k3f e8l q ckh t 1zc p 8t4
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 1t 0ry xw fy1 yk 1ci iv u17 tp r4w 2d 2mq w5 13s ta nji 6p 2y9 6p b5n zb a2u 9f 52n 3j k68 sv woi rk j8q
133 Daňové záväzky a dotácie tr b9z 45f 2zo 6tn kc7 du5 05h c hv6 ody toj x jay
135 Iné záväzky i2e y tp8 o ehl 5 abp n gnj
139 Bežné bankové úvery p icv f doa cai
141 Časové rozlíšenie súčet aok
143 Výdavky budúcich období kratkodobé oy7