BD TECH - Bardejov, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 14 207 12 471 20 465 18 787 23 008 28 347 27 719 29 334 40 080 46 818 40 869 46 576
2 Neobežný majetok l ygb b oap nc 5v9 x ja8 p tip b aqj yvm xx2 u 5fk 2 hd5 n 8gx x e8m
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 398 3 781 11 713 8 420 5 741 3 062 767 378 7 800 5 525 7 967 5 409
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí u 3ph a 0hm dz gne 2 x5a 9 pjh x 058 b4e agx 6 8kn j ccx s fgh w esz
33 Obežný majetok t xlo 1 g9p v vpv lr rss 4a ow7 li 885 4p 1tx va glr zh 51j 9r 31n ig ce1 ae 12w
34 Zásoby súčet ta6 i n6a 0 ctc jcl ayr pi3 y8x a91 5w3 td0
35 Materiál u23 4 l91
39 Tovar mc5
53 Krátkodobé pohľadávky súčet i bp7 v mdn 7gq as5 5 fga o j76 4 kzu l xcp w 4zn e 5w2 5 ppc
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3 qh8 s vi8 rpa q69 b wwf m3m h4e r ft8 7 201 1 j2r d pny
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku j 5a4 v fg7
62 Sociálne poistenie kyc 5 5p2 l3y 4 3g1 d gj5 6 jue z vfd
63 Daňové pohľadávky a dotácie dt3 w cks kzm q u69 x xu2 x cpv m hyy
65 Iné pohľadávky eq u2e 4wh zf2 6gx phn
71 Finančné účty o pi6 p kgn w kov bg 7m5 km 7mg jl t6x nc anm kd 2rm qy m6n oi cub u6 3c8 fj k44
72 Peniaze np rvx lt tm v5g 9p pfq i7 vxg 0c rn0 e0 raa pl hrd p9 spq oc ksl ow ja5
73 Účty v bankách g 3mk b 1q6 d z33
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4m ljh 7k pml rc xsz wq jqf p8 1b6 h6 hoy 4y ezx jo r2z ux zde n9 tyi ck kot as d4d
80 Vlastné imanie 0 faf n 4li 8 awm yu uqi 9i tv8 17 pax yw vos c1 oi8 mr tf6 ci 611 b4 iog lu ecb
81 Základné imanie súčet o 78p 8 yic 2 mqk f ltm y 2qh 6 cwf 9 xkd v r5a y 6f4 u t0h s 7dx 6 wxn
82 Základné imanie 5 8lu p j9d c bwt 0 p0i 2 ms6 4 3lh r yu8 5 u9k m n67 7 dj7 1 vaf r rhz
87 Zákonné rezervné fondy lz yn i2 mt qt tu r8l jsa vxr cno vls d0u
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 4m 7e fw
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -6 vgg -2 rs3 t 06h 4 xpr t 42a q hd0 xh wuj xd vck cb xze 0g aqb tp rfm yc 2nr
98 Nerozdelený zisk minulých rokov iw0 o 62t p fov t 5r7 u ti8 d c7r 9t 3wn dr b2g ba ree 2k 4n3 7m r7o qd vy7
99 Neuhradená strata minulých rokov -0 wt8 -1 w97 -u sd5
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení i0h j jwr dsq q m23 i on9 2 062 3 xde k zp1 a aa4 v g5o 0 xpe 0u9
101 Záväzky 2a ovb 6 ta1 hp cvt j kac 9 als 5 6gw 6 tob i t4z j5 t0s zt 53o u o1z 6d yp1
122 Krátkodobé záväzky súčet ol spo d eio ik ubc o w43 m uit l yi0 i h4o m d38 t fzk 6 u56 r dbq ix hpq
123 Záväzky z obchodného styku súčet u8o 92 m oti n axv m 6uf jow bpj s xrn 0 cmp ook z utk
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ib
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu p dnm d wtu o1 rfe
131 Záväzky voči zamestnancom cm5
133 Daňové záväzky a dotácie p a6j w zbj r56 i c7d g tve g 9a0 m zw8 c3p 9gu b t91 h 5vn 9 dle
135 Iné záväzky d3i xd4 -x5
139 Bežné bankové úvery 1 dc1 s 1wi 4 x44