ECO line a. s. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 19 406 128 871 108 241 42 239 30 985 30 465 22 559
2 Neobežný majetok ji flb sx xnw y 53a r 9bs
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 17 083 12 739 6 621 2 618
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí md 3d1 ey jr2 0 9fs r 1ss
33 Obežný majetok o s7m wsd k8f yb8 263 vx to6 2a i0x kj 0m6 mj uw2
34 Zásoby súčet 38g 412 8a7 w9 ej0 r7 uv2 yq to1 gk w1x 95 gdy
35 Materiál 4j
39 Tovar r6o
41 Dlhodobé pohľadávky súčet rzh 04j t dvf
53 Krátkodobé pohľadávky súčet n jff o mev he ttu 8r 4m4 a9 v68 80 iax
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet j v95 l ww5 r 2uv 0 pmw vh 4o5 tp d0y
65 Iné pohľadávky 046 7h 6 0ul 7 mj6 08i l c6u
71 Finančné účty m l5j 6 lol w 4xr pp 4x4 t 82y 8 kpx vvh
72 Peniaze sj j mf0 o t6o cm yj2 f mcn u uu9 kcp
73 Účty v bankách b l87
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY py lba 0fo dw5 yqm o0i dd mem jp pku k1 4kr b0 i6p
80 Vlastné imanie 6 4xz so 53g c dn0 bc tah wp xki 7t joi o6 u42
81 Základné imanie súčet k rbd n f0r a foe rg o11 bn j2j 0a c4y om ged
82 Základné imanie k l8n o 6xq x gio y6 cut k0 o5c nw hqg 09 tsd
86 Ostatné kapitálové fondy m 3et 2 c0b i cmw g qx1
87 Zákonné rezervné fondy ns6 an4 y3x
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond wy2
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 4 bar -65 rel k 3dq q ijl j hqv -r 9ya r jqf
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 9 cpa u io9 m d16 a eht d w3z
99 Neuhradená strata minulých rokov -cs m9r -e hwg
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -a 47t gm tv8 -8 lvx q gcv -v guy n gly -u q8r
101 Záväzky wm r6u 89x xqx ed e8n x5 rgx 5 q51 k tnt lou
102 Dlhodobé záväzky súčet 15 xq
121 Dlhodobé bankové úvery a t69
122 Krátkodobé záväzky súčet u 1bu e3 xtx p9 jhc 10 7j1 1 r4t z s12 19i
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8v tn2 5m fgy p hqn w u1w
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu h tau
131 Záväzky voči zamestnancom g9h 1 g9z
133 Daňové záväzky a dotácie hux 2pm m omt w 0it 4 xfy 3 vtw kdv
135 Iné záväzky w lxk nf 7ck 4 035 lz
136 Krátkodobé rezervy x mp0 z wvv 42 ky
139 Bežné bankové úvery m t4c tf gg0 c7 etk