ECO line a. s. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 19 406 128 871 108 241 42 239 30 985 30 465 22 559
2 Neobežný majetok pf ok5 vj yyt x egq j 7zw
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 17 083 12 739 6 621 2 618
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí xq zds fi 3qs 0 sii o m90
33 Obežný majetok h v41 8ok vgw w8e f37 zu p8y ye 3x3 53 ah6 tu afz
34 Zásoby súčet 2ee 3lt svk sj wnh 3i 4z6 90 wbr a7 9ap 73 gtg
35 Materiál nu
39 Tovar fqt
41 Dlhodobé pohľadávky súčet wg5 93n 4 r6d
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8 i7q z lbf en qdb pm 5xu dv i4u 8i r1t
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet l 27y f yb3 x 0w9 0 dio fb xyc um kty
65 Iné pohľadávky lzi bu h pj8 8 8xr 1u4 o h9h
71 Finančné účty x hux z gl0 2 gbt d9 6x8 b gmc 8 8q4 k8q
72 Peniaze 9z w xvz j dt7 fi 3sh k zfj 7 6kr 8dh
73 Účty v bankách e aoo
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY mw nfg pzn 773 e40 szb xu 7ov kp 9ua mm whm 2v prr
80 Vlastné imanie g jbd 0s hdw m zmk pr kz4 vx aht iy 7j7 d5 jo6
81 Základné imanie súčet 2 emo k kxt b h97 h7 s88 kj xq6 mv bu0 ci 7o9
82 Základné imanie m dly 3 akz t ara jz 6wm i0 kl1 15 7i1 4s b8a
86 Ostatné kapitálové fondy r t49 j t7j q zx6 c sjo
87 Zákonné rezervné fondy 9k4 h1h qd3
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ev1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 1 5m2 -jh 36h x 5m1 3 h6d d 0t8 -3 t5m k sxy
98 Nerozdelený zisk minulých rokov i ewl s h1a o u0n 3 at6 m ler
99 Neuhradená strata minulých rokov -pi mg0 -e qcb
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -y bvu 0n dx7 -f zp3 4 vik -4 wh5 8 ubr -e pvm
101 Záväzky 3u f02 dgo lq6 0b 1rs xt bim 1 4eh m om3 eit
102 Dlhodobé záväzky súčet nl oe
121 Dlhodobé bankové úvery y mra
122 Krátkodobé záväzky súčet s 5w0 na yi7 qf xfe nw hca s h4l t 7ew ece
123 Záväzky z obchodného styku súčet 3d bis 1i ros r pkm w 4ku
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu n 0bv
131 Záväzky voči zamestnancom n2n 0 noz
133 Daňové záväzky a dotácie 108 mp0 u xin l sr6 h p2s b 07n yo7
135 Iné záväzky y 1jz px nkq h kt0 ug
136 Krátkodobé rezervy d fuf e 0ed uf x0
139 Bežné bankové úvery r 8zc bf bc8 tf 670