FLEXTEC s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
16565/S
Dátum vzniku
02.06.2009
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Základné imanie
14 000,00 €
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 2.6.2009 do 12.3.2018)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 2.6.2009 do 12.3.2018)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 2.6.2009 do 12.3.2018)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 2.6.2009 do 12.3.2018)
 • nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie (od 2.6.2009 do 12.3.2018)
 • poskytovanie úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 2.6.2009 do 12.3.2018)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 2.6.2009 do 12.3.2018)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Berente György
  Mikes Kelemen utca 46
  01181 Budapešť
  Maďarsko
  Vznik funkcie: 11.07.2014
Ďalsie právne skutočnosti
 • Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 28Cbr/14/2016- 49 zo dňa 05. 04. 2017, právoplatným dňa 08. 02. 2018, bola spoločnosť FLEXTEC s.r.o., so sídlom SNP 137, Žiar nad Hronom, IČO: 44 776 357, zrušená bez likvidácie.
Uložené listiny
 • Spoločenská zmluva
 • Výpis zo ŽR
 • Vyhlásenie správcu vkladu
 • Podpisový vzor
 • Súhlas vlastníka stavby
 • Prehlásenia o splatení vkladov
 • Zápisnica VZ
 • Dodatok
 • SZ úplné znenie
 • úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • podpisový vzor konateľa
 • zápisnica z VZ
 • vyhlásenie jediného spoločníka
 • výkaz ziskov a strát 2012
 • súvaha 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Vyhlásenie
 • Zakladateľská listina - príloha rozhodnutia.zep
 • Zakladateľská listina.zep
 • Podpisový vzor konateľa.zep
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení
Dátum aktualizácie
25.01.2020