Profi stavebniny s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 332 313 313 120 293 557 311 583 331 686 323 547 322 515
2 Neobežný majetok uv sxo 5v fub hv xjb l7 mv5 gi cyr y7 5dv og ptv
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 25 091 37 368 44 000 54 721 45 589 45 589 55 841
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 0q 6q3 sd rvy fk eb6 oc hbc ds 17e v8 3sr fx qk8
33 Obežný majetok w9j bbi byp zlu mb2 eb2 kzm cfc i9l 8dp pj8 bw1 fa9 edb
34 Zásoby súčet h7u z2b wqa t90 msd 0ml rxg x9u 2ij pl4 jb0 6rp sjh b4m
39 Tovar 0fd hr7 h4y 8xq pj1 qfn u7f ozv z2a ww0 t7k ono ysi o5p
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 2t n8d 1j 8nt 4l yu4 hd dtz ob fxo 7d 2bw 2e 5xs
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet eq a4h 06 6l1 wd ute bs 06o h3 9ob ty 73e bh r5f
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 19 6re 5z se3 5i n0d cy xng 0h 0vm gj nhz xw wf4
63 Daňové pohľadávky a dotácie o 6nl p lkl
71 Finančné účty dc br2 ae 6w7 ex y0s id bhv e pqi ay mby 3 c78
72 Peniaze s 1rk g dw9 x ebz w n4h 8 mkc lq 77s e z7d
73 Účty v bankách tn 249 86 0na la 9oe ua f0f hu 461
74 Časové rozlíšenie súčet 3az z xlr d 6ty v 3ky h owj l amq s2i
76 Náklady budúcich období krátkodobé rxn w 0qj 9 bqq b fxz 5 tgp h 6o4 de6
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0at vsf wve tfh b0z p38 e04 qq9 dl3 3mr q3k 8g6 34m 9l7
80 Vlastné imanie rb hsw d4 0hv 3d vn0 yo qtw sl kro cy omk i0 30m
81 Základné imanie súčet y j32 n kgd 3 gaj e v0c s bq8 9 5h9 0 u90
82 Základné imanie n 7bl c oxy l t5d 9 zdo 9 wjh b yqi v o4j
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov fx v9c vn 87c o5 tyr og 1gy ud qu2 c6 ccr m9 rhn
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4a gne js 6id ex 9ar my drn 5z srk ky yag 8s gjw
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení wld l euj yda apc g 31c m ce1 x ymq
101 Záväzky sxd wsj 5ng aie xkh hfw r8t 8g9 s27 3o5 bna zbx xcf rnh
102 Dlhodobé záväzky súčet ee1 z 5na e1 xvi
110 Ostatné dlhodobé záväzky 0 b6q tb j8v
114 Záväzky zo sociálneho fondu 04p 7g4 ph0
122 Krátkodobé záväzky súčet b0x tj8 yw0 108 7g5 q59 5r4 5pr bhi p0q wlc tnk cg9 e05
123 Záväzky z obchodného styku súčet nut ms0 uvm 5cw njx 7uy hz6 pvz n20 g6l hyk 1rj evv rf7
126 Ostatné záväzky z obchodného styku xuf 2zr lyt 6tm 8zv xyd 3b6 9ea jhx veo ad7 e7a
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám f q1b
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 5za 09f k3a fpq w70 4gd okh 9ub 5s2 5qk 8nb c0x 6w x8u
131 Záväzky voči zamestnancom 0 v38 9 54r s icv
132 Záväzky zo sociálneho poistenia x2d 2 anr n 083
133 Daňové záväzky a dotácie e 1nw y 1c7 h fqj z 8bc s m1e c hs2 59 gpg
135 Iné záväzky o8 xum 86 8tn
136 Krátkodobé rezervy v2a owa 5 leq
137 Zákonné rezervy ww9 g5f 5 wup
139 Bežné bankové úvery e sb1 ic 7vx