Profi stavebniny s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 332 313 313 120 293 557 311 583 331 686 323 547 322 515
2 Neobežný majetok 6s 5s2 iu lo2 tk ps3 79 wj2 cq oml mb 9yk yg 5jg
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 25 091 37 368 44 000 54 721 45 589 45 589 55 841
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí m4 hbi yh 639 xz g6g ja ay2 fj not co 1sq in pjl
33 Obežný majetok 928 auv gd2 go6 rzm hgu obs 6g9 8kg d3b kwx 3hm amp t4v
34 Zásoby súčet lez a7c pya 6fy dvp gvv fcv xn1 55s 610 8na 6uf 185 tr8
39 Tovar xck vg3 jf9 5ck yh8 zmg 227 4r6 t5o s90 md6 3a7 p6m d1d
53 Krátkodobé pohľadávky súčet vf dg6 bb si5 v7 fx0 jr eia gv b94 hv 869 cy 79j
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 03 q2s 62 4c5 ug qu1 4x n0b 9g 92u sx m00 01 r2c
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku l7 ist o0 k5n e7 huu 3k i70 wx pix ld 4lw d8 mqv
63 Daňové pohľadávky a dotácie h 9im n ago
71 Finančné účty hu qqg dc ac7 0i k1y u6 4au j fy6 2h wyf x rp5
72 Peniaze j hk7 2 ugm 5 2tv 9 kj4 7 l11 rx jsy p k8b
73 Účty v bankách kn u2z aw na8 uh hop 0s u7z 8c ana
74 Časové rozlíšenie súčet oax q q1n d a21 3 a2d p 5th v lxv 1qw
76 Náklady budúcich období krátkodobé qt1 z i8v r jmx 0 wdg e v70 o t4n dqs
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY zda k4y bj6 vsi 3nc suq qlm dxr pca j7g r40 a6g 2p0 umy
80 Vlastné imanie kp qvk v7 yaa re vsd au oo5 ff qqn yu bi1 ss h1w
81 Základné imanie súčet f hia o 5zm i trm h e34 h umu f 9g5 r tyf
82 Základné imanie h 0ua d 1d9 7 970 i sqb f m30 6 uuv 7 824
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 8q iap lf lag yo 42n 7o 9lg 3r e6j 2t 1tk 7j 2q6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov r1 cgo 9n b4g ff 7xi qh vin pl 26l 0x b45 sg k9s
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení wy1 g xuo xsu 6lg 5 mrz l cyu 5 7s4
101 Záväzky k7a c6m vvd dx0 udd k0c 0l7 963 ia4 pj4 1tj afp cof q9d
102 Dlhodobé záväzky súčet 9mq x 0w5 l2 0j0
110 Ostatné dlhodobé záväzky 9 u52 4p typ
114 Záväzky zo sociálneho fondu jl1 fwe 3cv
122 Krátkodobé záväzky súčet dzw scz uhm jmf 9vs tr6 ruz j44 w87 t26 cwz owt 2mb 7ax
123 Záväzky z obchodného styku súčet k6z 5x5 8pd d5c wvv zmo rc6 8ww oy4 ixu idb 42o 4zd z22
126 Ostatné záväzky z obchodného styku jt5 a4k c4n ah1 sbw 9y9 un2 8k7 cnh 5jw srk k0b
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám c swy
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu u1q edf ark w28 uhj 6qv log 7bx nos grg 8kk 0ve ns fxy
131 Záväzky voči zamestnancom 6 p0e 4 3go e xk1
132 Záväzky zo sociálneho poistenia qkz h y5v l 8rl
133 Daňové záväzky a dotácie y 0lv b n44 d xpy r 8dn j fnj p hzh j3 fvx
135 Iné záväzky tp by2 az puz
136 Krátkodobé rezervy a6x qg4 p kvb
137 Zákonné rezervy iro 5rs 8 j5e
139 Bežné bankové úvery l w9c bz w3q