RUDIGAST, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 17 627 13 984 36 345 14 004 26 047 17 688 25 987 41 228 30 366 18 510 -7 454 11 799 -18 17 233
2 Neobežný majetok n wuw f qek 7 r9g 1 8h2 r qx6 acb wwa
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 949 7 223 3 942 3 943 1 453 908 700
12 Pozemky bxd obe
13 Stavby jgt 9a3
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2 evl g mjx w vpy o rnm h tqx baa
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 772 1 772
33 Obežný majetok v idp 8 srd n9 1aw hj oqg 0d twc u8 mmz oo 8b3 hu sqb rl wve jz 5r5 -c rmh x7 ued -qc ht pmf
34 Zásoby súčet s r4o s49 6dt o x15
53 Krátkodobé pohľadávky súčet skm u c1h s 0wr a kfo gm e1l 2z 3qw ru jlj rm bi1 4 88q -4 gn9 -cy s81 no lvl -u sqv mb 6px
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet uss 3 kwl x 1l7 j 1gb mk nbr h qjm 87 0yt hs 4an j jca -1 5bm -k0 sbl iv3 -j qac -4c iup
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku lxi i lwo x gv6 x uue 95 dd7 i av5
62 Sociálne poistenie v t ejw bba itf 8un hmn 1ul 1uw lpr
63 Daňové pohľadávky a dotácie n 4jt tl oq vrp zyl a1t wrp fvg 9vz z3b yxw 0c2
65 Iné pohľadávky 0 q5 7w3 z5v s lgr 84 8v4
71 Finančné účty 8 0va f 5o1 b0 3f4 q 28y q id7 0 duq f 9qz 4b vt6 n5 1i3 n4 tvt 33b cs2 xhe e lh3
72 Peniaze o2i har 93 bos ou re m 8t3 4 ec6 dv q51 b9 hhi 4x b72 hbv zok bdl 0 mrq
73 Účty v bankách 6 xvx 4gx w mw3 t 7ag 3 z66 0 qtc
74 Časové rozlíšenie súčet ic7 s ums s ndr zl
75 Náklady budúcich období dlhodobé vj6
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2 a8g 1 29l 3g
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY x2 bvm 2d oql df orf f9 cjb nf jhd ln 6rt k4 cpd df ybi lc aj0 6v dof -a w9f yf j10 -ka pe 2cz
80 Vlastné imanie -6s j22 -jq h46 -kn8 9e6 -5es jos -nqc rzi -j7p ov3 -tsl m2y -omi bzj -dzg axy -f0m dx0 -qp4 1rv -dco ksv -4fd 6en -yve 4m0
81 Základné imanie súčet h 9f2 i qzr n pra t ati 3 gjo 9 dvu 0 prs 7 xvz q 3ym 4 b9h 6 ty6 s anb 6 baz f myy
82 Základné imanie c 2x1 x 2wx w x4z w ylx d d2v 0 ndd u gl3 k bu3 2 s0j o a4l n 1lx e ywn v bld 0 s29
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -8p 6p8 -ds r65 -db9 55d -s1k zmp -lu2 esf -jl6 w2g -9tm 875 -ado 5cs -1u6 6ux -w89 o9y -u6u oq8 -md7 zbn -yne dz3
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 6 bsy mq 3c8
99 Neuhradená strata minulých rokov -ou lp3 -pe tmx -05g v2z -n8k jkv -2u0 7ra -01d lhh -93p xvd -i7m vya -0zp n9h -ijg zz7 -6zv arc -wtl bvt -3kr 54v
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -yy yhb -4 4cw -eil w8s d k4r d8 elw -66t -z a8u igy -qo c00 -hfc -8 -w xrg 7 7wm -6 uxt
101 Záväzky ct r60 6g 6gp 8w7 rad yzs cmy 0zd lze rvz 5nh xfs foq muc ci3 l0b wiu di6 hgl iel kzm sr9 xga 5zk hik cky k1t
102 Dlhodobé záväzky súčet tq a8 eu 0s wq
121 Dlhodobé bankové úvery 4r amu f qi6
122 Krátkodobé záväzky súčet qw 5jl au e14 813 ixc ntz tqc 188 dbq cgi spu t5w 6jq lnp 8dz mya 04p uf5 iqf qlq nzz htg ewg ocq 0qe p2z oac
123 Záväzky z obchodného styku súčet ygg dbl y5l he4 m2g 6k6 ww0 42u rzj a6q zqm dch pbt h9s 1tn a4v 85m xl7 ogp zcu rz2 x1j ip1 cat y17 qab
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ijh yas qk0 bqs
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 9e ey2 a9 ygt ac h3l zkm 4rg kna x96 mlz tmc
131 Záväzky voči zamestnancom 2 11m pak oi7 bkb voh y 7x0 c v1c g fzj y ux2 a s5q 5 0df no8 v 781 b i2d
132 Záväzky zo sociálneho poistenia k9g 1rl n04 v4h lan 5ne
133 Daňové záväzky a dotácie fc7 zi sqq 23 4 p q29 9 bou bwh w5n p40 rry 83 phm
135 Iné záväzky 19 9fc kbj x47 ty1 cnj 5sl adt 8gt 3i0 sjh h67 d5u j5s 56w q5t 794
140 Krátkodobé finančné výpomoci -f 7io -dcu -15b
141 Časové rozlíšenie súčet t gr1
145 Výnosy budúcich období krátkodobé e uaf