Illichmann Castalloy s. r. o. - Účtovné závierky

2018

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.04.2018 - 31.03.2019
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF

2013

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.04.2013 - 01.03.2014
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
POD_OS_2022878165_IR_201304-201403_373842_1209962.pdf
Poznámky.PDF

2011

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.04.2011 - 01.03.2012
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2010

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2010 - 31.12.2010
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2009

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.08.2009 - 31.12.2009
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha