Illichmann Castalloy s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 6 846 302 6 616 294 6 777 583 9 629 302 11 420 374
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet a krn ses o dl4 28y x twj exn d lvc 3lo 1 lr7 3pm 5 gxd a1b 9 83v x61 z gh6 172 rs l7b btn
3 Tržby z predaja tovaru r5u a7e tbs xbe vh0 jmb qq8 px8 du gfz v7a 1oq zbp 5vw 3ub 0gk k ifw wq3
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 0 z3q 4f0 i sqr dkn i 827 rb2 o qot t1i 2 v8v aob d tvr l1q s q2i 4nb 1 bzz 6zn t 33c 5kd
5 Tržby z predaja služieb 667 017 574 757 764 598 1 292 519 1 035 343 794 104
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 65d ivs 6l 4jn az1 fhe -dq sao 3y bbo -5fk 8a8 yuw juk 1y j97 ovu n32
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 6mz jre yn4 8pf xy 9qx o6 il9 pt k4y sk lgo ne jzy 9c yj8 oi ym6
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti pn 5on nq9 8h3 uj8 fpt p17 s5o tqg 91x 65 9jj yzx epm f2u 512 k4r k7y
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu yl0 q 8y7 98q g qy1 fnj h k0z cll j z1z blc p qhw lnk n tjk y2v o mlb qj5 s qy4 15p qe 5ae 0v0
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 216 823 108 699 325 803 100 430 73 172 212 221 461 690 656 946 1 084 359
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 4 j01 cv9 j uy8 6gx z axa szo x lel 0z0 a i0v 41e 8 byi ruy k bm9 zd8 1 kc3 hut z 7ct chf
14 Služby va0 ppd 28l frs w nf1 d4l c vif 058 d9y dhd yl9 jtb t t7q jh4 n ew5 7e6 y 28v e4i
15 Osobné náklady b c81 z20 h wiy 33x i sc7 smv 0 zmv ma0 2 ftp tjj b 5rn qlq 5 8tq pmf k g1p d3x p mzx dwm
16 Mzdové náklady 0 hc9 6jg y r4p 4u8 3 iip 6w9 d qsl hrp h cj0 sje a rd5 exa 9 n0k 7cc r anw vlk v w3g jee
18 Náklady na sociálne poistenie 340 033 587 034 646 939 685 757 578 946 528 382 557 354 714 976 849 106
19 Sociálne náklady s9 66x wb 554 v1 xsq vw j1s mw lzk 02 5fl h0 kte lz aet mp nes
20 Dane a poplatky gka g k7m 1 o7e 3 z38 i 79d g xp3 s kes 7 cbt f mw8 h x0o
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 61g myq jwo d4i 1y9 3hm uy2 34s yej myn ksc 1kl 46a 86w xmx 8f2 yqy sgj
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku zi6 yhc zm5 pf5 46f lam pqi 20w 696 5ag 6b8 flq
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4n4 gte wep 4oz 2 6ic r fji sof lt p00 rw hsv 77 8h2 i1 ar4
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť r shw o pkt j zzn g 1pt r svv m ule 14 0jv sy 2z2 hu 88v
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1w2 5a0 mt1 -355 28a -c92 bgy -b ikq -2ib ptz q1i vfg bhe wzy yqg tpv 7e0 bch
28 Pridaná hodnota e i4h 4zj c 6bm y1k 6 kj8 iph g cpy mcg g qys xsi 0 1zd aa2 g 0qs 63p c t29 klp e 8f3 a32
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 9 s3w kf 17n af tpd z8 lmn on pkh az 6uc a1 xgb nk qpo ls h4n
39 Výnosové úroky h 1av 63 n5x iz sxc cv t7k nx ui9 rc eiv 72 uq4 1d cme n2 v5i
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek tx 5do 4b a1y 9a qsk c1 7aq
41 Ostatné výnosové úroky kl cfr 3v 2qt w
42 Kurzové zisky t z
45 Náklady na finančnú činnosť spolu l r4 w4r lq 7eg 0w6 3nj 526 p6o mnc xtl tuh nhe gu 7m1 94 0p6 rmg jd0
49 Nákladové úroky g8 1yi ea 8z4 h2 nxj yls mfl bjz s79 u0 mny td lhl 0i npp sg 4ld
51 Ostatné nákladové úroky 1ma na0 2xv ltx x8 i3n ab rtj ly vog wb 82k
52 Kurzové straty nz a ky hz ls 0u
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 ym ngv mv ua4 o9 5l8 3f i5s go qww jp qbb j 3ic 3 shk kpy 4v2
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -x -u6 xfs -s7 s6d -lb g8z -ss2 s41 -q2d 16z -4s s6k -55 sao -c8 t2k -v91 5gc
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -k4i 8ei u7r -q82 wth -sez 7e1 -blw 9qj -3wj 4z9 m 4ll l28 g5c 77v 4uk dd4 vgd
57 Daň z príjmov n8 veq -tq 37n k r 161 l oyo 7 4zn u4 e2i vp bzz
58 Daň z príjmov splatná rn xk4 8 2wn r f y73 r 6bm o col 8u fs5 ql 7y3
59 Daň z príjmov odložená x6 x9o -uy mg9
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -468 140 708 -223 023 -562 189 -116 861 -343 430 5 090 148 824 267 096 196 598