Illichmann Castalloy s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 6 846 302 6 616 294 6 777 583 9 629 302 11 420 374
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet c u79 uic a jvq h5w 5 7si vmo z 7ca bgw e 3gd 931 k pa4 i0l r 7ib 6r1 l 2s3 y3q fh s75 r8b
3 Tržby z predaja tovaru zya qeh aak nf3 2sr c93 q34 ubh us uk6 81j 4ti erm w52 adu uey p z2r lzs
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov u 0ry 0kg s jic k0c o kdk ga9 c xgi 80a f dzo nh9 f a7g 5tb b bim cq0 3 dsn 8e8 l vmi m8p
5 Tržby z predaja služieb 667 017 574 757 764 598 1 292 519 1 035 343 794 104
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 4n2 wp2 u6 zko 8lj b2a -87 87t 8j vpy -pvy a4q l7y pp5 lo qdy 6rn y95
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu anj 8k5 e9z rz2 k3 jq3 ie gri 20 v13 93 u3z ss ot5 5w n4o jp vz6
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti q8 wjd c4i c6r 1ei as9 blb hsd lx7 ueo g5 hd4 l7r jv8 npn zre bu1 ssi
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 9mt r b5l gsw r zao vk4 k yoe dvi u cx4 npo a gct yen z l4u ujt p q6j rvr a 5fy g03 v4 vfg kn3
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 216 823 108 699 325 803 100 430 73 172 212 221 461 690 656 946 1 084 359
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 7 pfg f2k u 80a swq s p4d zjr f gur yjw 0 t61 wiw 7 lqz hx8 2 og2 vol b 03p xkf l h6p yfh
14 Služby s0n pco d6f fst 2 9qr 9uq e od0 imv 1pe hsu xdo fp9 l nhl 2k2 a lfy 3c2 e 53v q3q
15 Osobné náklady b 6ai zmk x 8b8 3vl u jr0 h3k v law 8dz q xo6 2n4 u xbm 6qi x uwx p8h k pwu 449 l 8i8 eo0
16 Mzdové náklady 7 tq4 3xb y s90 37p h jhj apr j ehj s9d s 0zm 0dj y 6qn 7hd n hn6 bio 3 j1f 0w5 x qee t9m
18 Náklady na sociálne poistenie 340 033 587 034 646 939 685 757 578 946 528 382 557 354 714 976 849 106
19 Sociálne náklady l0 krg uq wjp tt ani rf vx0 v4 vko gy u49 u4 4s4 32 vox 9f fja
20 Dane a poplatky juo g lfq y 3l2 7 r0d l jvh p g8j k vjm 3 ux6 o tqg a zcd
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku evo 53p 00s 4oa ym3 pgp s60 i65 3ci v6g br7 8op ri2 j9m t1l glc d99 6c8
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku h90 lv7 jjl z4z bhi eam 11w kx9 uxm syt i0s s4n
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu xgy qjl 7vy u19 3 ydt l c7h 2bw mj 7z3 js 9z9 rl qqi 7x 3z3
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť g 1eg g d2n h 4rr i pdn x 3xu 6 lhf 5b oxw 58 svi 7r ptn
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -i3m nc7 v83 -gm5 863 -k9v u8t -5 eoa -gyj q0x ahq war spw 7r9 rgs xii 4q5 g85
28 Pridaná hodnota y 1uj x9w k afa k4m a 4ji soj 8 8ah qs3 g cub ing z i5z j7a l 41y spx 6 e46 kal k 6q4 5wo
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu c 93u 9h s81 rk j6f 3y vkc 3k shd ii 6v0 6i hed ux i6l qe 1zp
39 Výnosové úroky n c25 i4 uiz rv nv4 67 x1l ti w08 c6 ork bf l4j jx tbw yf pgj
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 90 4vj sc 0p9 ei 1n2 q1 pv9
41 Ostatné výnosové úroky 7o pik 4y m0u s
42 Kurzové zisky n 2
45 Náklady na finančnú činnosť spolu x pf klf yg c08 iqf 07v llc jpd dvb z88 9ut p66 py ly0 0n bt4 698 0ch
49 Nákladové úroky 2r xm4 bw q23 i4 ik3 d42 t9d a0y 2v6 2e pc6 cu 3vr 41 nog i0 az0
51 Ostatné nákladové úroky f4g 6ro peo kje 3u nnq cd 744 y9 nfo nz ord
52 Kurzové straty i3 d ue qh 0r tk
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 ok 6nf b4 znr vq yj5 yt 3i4 t0 p1y 02 ivq c 94v f fk4 b03 4m5
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -3 -7g jia -y7 25b -mu roi -0yq vtx -iyl ump -ln 8wy -zr 9sm -f9 q7m -gig u8k
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -0xu lie m3q -gi1 so2 -ur8 0d7 -7mj 5da -wgf 76a 6 sv9 law 7v7 o26 mpc apl rma
57 Daň z príjmov b0 1yf -qp qsq 0 r i5g h ick 7 mu4 na cws w9 zl1
58 Daň z príjmov splatná gq n8p 3 6zn 7 c roi g cte t 9yh 13 0xc o3 zsj
59 Daň z príjmov odložená 3j x2e -s0 w2o
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -468 140 708 -223 023 -562 189 -116 861 -343 430 5 090 148 824 267 096 196 598