FOREST ENERGY, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 19 376 44 822 70 956 40 814 54 879 154 109 116 360 171 683 144 594 81 557 103 340 73 070
2 Neobežný majetok q 5d7 nk kp1 a0 9hj 7 0fn c4 ekj f f8v s x6i m jr1
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 842 18 534 22 553 4 406 11 302 8 072 4 842 1 613
12 Pozemky p2 7ep
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2 weg n1 a8n 1n unw 0 2nu 95 5co h cjq q sxp w f6b
15 Pestovateľské celky trvalých porastov tq mqa
33 Obežný majetok bj so9 c4 dip hh 735 bd hn4 ut 6e3 ptc fqr 9l5 b8r 1jj 28r btq d0o mo ihk 52 ajq ym wk3
34 Zásoby súčet w5 l39 dw ktw a7 39n lx x3f 3o d9d v6 rlr
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3z v6y a djy b3 rep rm r76 q th2 gua 8u5 kc 6sl 87 yf4 ua 1p3 3a xx5 d9 757 m eby
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet g2 l20 8 9cg tj a9u dp ajd f 1wg fyc nqx 5q klq lr t69 h8 qcz h ij4 zh ljv ht4
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku e3 70h n 1vp xp djl
58 Čistá hodnota zákazky 1 yuc
62 Sociálne poistenie 77x vjm j l5m pzu 0kd
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6m5 a pxj sob eg7 i oxk zfy rit
65 Iné pohľadávky p 9iy bmw vpe 3mo 8um s1u ldl
71 Finančné účty 1 b6t fq 8d3 a 9yz v 4kb zc sv9 7m ep7 pp ixu vpv 06i a9r tj2 vmd
72 Peniaze m lx7 k lfd 1ex 2 n1i g9 0c8 c2 t2s r3 kq3 2e5 enk msu lfo 16u
73 Účty v bankách f acd 4m xmg 8 h6s
74 Časové rozlíšenie súčet mo g m4m xio
76 Náklady budúcich období krátkodobé e8 7 7o9 i3a
PASÍVA 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY pz x85 9y wuz 5m xhv 5q l16 mp ja8 lmi zzp 10d loh i86 z2p pxl d0b aj hmk 063 aq6 my env
80 Vlastné imanie -n kns -i1 338 -i5 34o -xt 4ge -ch zfo -8 lnd 3cp 0n ad3 -8s yiy -lk 4fp -mf fbp -8b 79n
81 Základné imanie súčet 6 ed1 k 6hm 0 0yw v 60v 5 ocy u 0qx 5 jqz r wbs 4 bx3 m hfz e wbi o 21c
82 Základné imanie d j4z 3 shm c y00 u elj 4 b4d t an5 h h4e p ja8 i 1bg n 2uq s wze 6 rca
86 Ostatné kapitálové fondy 5s 1up g5 ln8 mt pb0 oq 9f3 o7 r6r
87 Zákonné rezervné fondy r5i rag 5kt
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -1g c5i -wr 05v -4w 8lb -9j tby -5y jc6 -kl dvg -5 qd2 -di 7mx -h5 015 -25 rv4
99 Neuhradená strata minulých rokov -zj o3f -hh yi0 -6n q4e -uz oa7 -a6 nce -pc a09 -t 71v -r2 t02 -ij wha -e7 h3k
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -dc vl3 -l d2p -g6q -q qsc n0 av5 4g 51i gi uer vk uei -hy wqo -ru bix o3j 1 8vz
101 Záväzky ir oym 4x ye6 fu sz4 bq i5a fo 6si c5a ort vm2 czp x63 ua5 cln pr5 d6a 9am ljn 9am ywc 9rc
102 Dlhodobé záväzky súčet wn 1o6 1p mq0 jo 3a8 ho 8m5 0v lim l9 iql 1h iig p7 ir2 42 u5n ub 1xa 2x jwu
122 Krátkodobé záväzky súčet vi us4 at 4rb er kse 7v zj0 eu bvm axb s8q b3 xp7 fi u1y lz cra cm sdr g1k 2fr 4b 09y
123 Záväzky z obchodného styku súčet 1n y9n rx 6uz zb buk bd 7rf fg 8mc en d7v 7s 7ih qt 27y v2 6ls sd rjz fy 07u 24 usc
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 9 ctr r3 bgp kg a7e
131 Záväzky voči zamestnancom 2 tdh 5 27s 9 8zd u o9y n mt4 b h6p dxg vyc yd
132 Záväzky zo sociálneho poistenia f kkh
133 Daňové záväzky a dotácie lv n9v t c1o cop x vgh x 0xa b lfe y 95m c nmi 3 wvv 2 0ue u94
135 Iné záväzky c32 ah aec r wck b 5e4 d jyu 7 ier b zjd n7 oop 9x gzb jy b36
136 Krátkodobé rezervy 6ad 8n9 kts 5tp 7 mku p 4o4 225 hsv j24
137 Zákonné rezervy zat 8jb
139 Bežné bankové úvery ry 3gf 9 948 hs 3y1 7r xau pc 4md jo t83 bn kdz
140 Krátkodobé finančné výpomoci o vd4