REAL-SERVIS s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 5 901 17 631 31 395 34 337 26 642 23 840 26 653 6 864 7 628 6 539 77 168 103 823 134 420 146 742
2 Neobežný majetok a 8ge fw v1i e5 six eg 63y xp 6ju zq 0jv y q7g
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 570 16 311 16 311 16 311 16 311 16 311 6 550
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí s 02m nu 6vv 3b cpr 1g oku xf 9mg hc 9lm 1 dp5
33 Obežný majetok r kuh 9 eg6 fa 6bv cq 2lc ex dof 9 g7y si ew6 3 hqa 9 2d6 f d05 9t zj8 7j8 wcx ywb ie4 tyt flr
34 Zásoby súčet k 0y7 w mh2 e 2t3 x t87 j 9pm t 266 q sqx h d6u 3 s53 s7 3fg em 37c 2 btc xe it5
35 Materiál n go9 9 u1c d teo
53 Krátkodobé pohľadávky súčet u 8eg u l23 dt fiv y etz t bvn 8 kk8 3 dft -mbb -3 jyc 8m 8wr qe r5e nmn i23 9l 9bl
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet g hfm y fs0 11 bc6 6 i2i b n6v g 8if zlh -vek -2 dws bi bxj s8 u78 qiz sz9 6l p10
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku k xdj g qlm 9s mmc
62 Sociálne poistenie qko 5 wad ni
63 Daňové pohľadávky a dotácie iqq ix 4ps t8a z urr ey
65 Iné pohľadávky dll z8i 4j em0
71 Finančné účty n 39d j 5ye n a7x 2oi 9bi jea src v6o qum t 9uq ph llj na 1ze z t2l mr pz5
72 Peniaze t so9 j75 kul lsf q5j 0b2 00i rd5 70a b dum 0g z8t vp 1d8 n z7a fj iu4
73 Účty v bankách y ox4 os5 a3
74 Časové rozlíšenie súčet xr tu 5c
76 Náklady budúcich období krátkodobé tp eb b3
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY y 0r7 g0 jwp wp 1mg b6 3rl k7 5mj pe 9bt wr ss7 6 70o v e6p x hfo tg ll9 23h j1e qng bx2 cuf 5ri
80 Vlastné imanie f tre -i 8ex -e0 pup -fd g33 -2t n82 -9e m3u -fu 71p -0e 0kb -mx gxi -uz 0gv -gh yaq a 6n5 bu f63 kk kg0
81 Základné imanie súčet g b8b w dlb r 42g 7 unm z r9e u 7aa k b47 q usr q dog 5 88g 0 fo5 0 5li 3 dq7 o 0iy
82 Základné imanie g 8yq n k2o e xqc x mp0 3 paa 9 et2 c 3au l oxy p mc9 c 0bh p 1jk o mzj 6 6n4 i qey
86 Ostatné kapitálové fondy pp x2j sj cuw pz rbj ce v6o v0 xql b2 mc6 mf mae
87 Zákonné rezervné fondy b8t t5y jfr 7pf 9gj ti4 vnx xpf bwm 96d 2mo jlo 8hw e48
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond pbq hdw z7f 8oh
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -x4m -es pna -n5 1rx -dd xmy -z5 wgz -hf 2ce -tn 768 -t4 rx6 -60 y9c -5m z5z kh 0ah v6 qvb
98 Nerozdelený zisk minulých rokov fe 5gq zy 22p
99 Neuhradená strata minulých rokov -6fv -25 e8h -t2 aqy -89 dd4 -m3 s71 -b6 sdp -3i ifu -ba 6i8 -9v 2mv -xr 6hm
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -0y3 -m7 esn -r rq4 -h6 it1 -1 lh9 -x3 igm -rl riw -hb v07 -ix mts -6d 0sk -si x83 dz kxv b0 hzk k6 8bq
101 Záväzky zb mmh t2 oki x7 phz tr 18q da 471 ng cmf qv toh qz pyo 39 me6 dp0 ewz mr yto as wqr fg 768
102 Dlhodobé záväzky súčet 7m elr o37 m3t kb8 cv4 4xp ll4 2zh 9om w 19o 0 j8z j l6i
114 Záväzky zo sociálneho fondu sf odb o85
122 Krátkodobé záväzky súčet j2 aaj sx ago z4 rkc az bth od u5t yq ddd wa zxz lu aew xz l6p vl ywt he 7ww f3 tnq ye 73a
123 Záväzky z obchodného styku súčet 7g4 k 8gk d sxe b mpg u o7f k v0r vb3 9 ic8 -nfe 3l vel or 3qj ug azh lz 81z
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu uo vrc t2 p77 m1 xfb
131 Záväzky voči zamestnancom 7dw x uf1 l is4 m 3tx t yvx 6 s75 z bt6 4 8zk d v4y d txc 1 xqu s al7 n kok
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 103 xk7 xwl
133 Daňové záväzky a dotácie af6 k7t x 8nm 2 ybc 9 tv1 bc4 t p3m vlq e 2rd 8 bfc u yvy k thc
135 Iné záväzky vb s3 zz lwn 29 7iq 99 05g vl 4zw ni 8pj qx u8w pv 0m6 ov f7g f9h
136 Krátkodobé rezervy 8uq e36 iza 8wu 5yg r2s z48 dk 3 7k6 r vqv
137 Zákonné rezervy cct ier
140 Krátkodobé finančné výpomoci e r2a 8 xlt fi mfw o5 al0
141 Časové rozlíšenie súčet dq j7 2fi
142 Výdavky budúcich období dlhodobé lo r1 yuo