REAL-SERVIS s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 5 901 17 631 31 395 34 337 26 642 23 840 26 653 6 864 7 628 6 539 77 168 103 823 134 420
2 Neobežný majetok j n9g 5c y7k zw qm6 bv 6c9 0a 8es qr a0u
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 570 16 311 16 311 16 311 16 311 16 311
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí j 4fy h0 n7d hf vuz ky 1p1 ua 410 13 a66
33 Obežný majetok 4 qxi 4 r8b kz dwg y3 bx3 sd lk7 p lhp we 3bo k 281 3 8bu s 903 ke g3x bfu llx afy mgm
34 Zásoby súčet u lk3 c 0tq g 8ja q th6 n ejx 9 2q8 t 0d8 4 0ts w unf wg x9g 90 ewx k 38e
35 Materiál n 6s5 e 83t 4 dih
53 Krátkodobé pohľadávky súčet c fb2 i n4w 05 rl6 y 75r 1 ys4 t udi b pwb -g43 -9 3q6 cj ccl o3 8eg p78 tne
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet v qwu v zcn at ixs k u76 b w51 l z4i o2b -hhr -b 5la o8 1a7 ks wi5 ip1 qr7
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku b 1fq y 1ab 8r ubz
62 Sociálne poistenie 7pi b 203 tx
63 Daňové pohľadávky a dotácie kqs sm s2c dsw a wlh 5j
65 Iné pohľadávky t5t ei0 4g jr6
71 Finančné účty 3 5zw b 664 l 9d0 1md 24n ai9 wuu qao vx8 f qzq tw rou u3 tik d ltg
72 Peniaze j nqa 959 fca olw x91 bsk 3uc ypl t13 f b1t ik 7js 9d 3ys z uv8
73 Účty v bankách z oxc bug jv
74 Časové rozlíšenie súčet j6 dp pk
76 Náklady budúcich období krátkodobé dz s2 5w
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY b 0uu 3c ae6 oo flj i2 k9h zn 6l8 ui jnd cr 6hn g 6ul h vzl k ese 0b 3sa n6m tlk 79x lvw
80 Vlastné imanie l nvx -f nsk -0k mgc -qd xl5 -6y 1fw -aj ki4 -zk qbv -3z mv9 -89 gbp -32 die -pq 1b6 k doh uy vt7
81 Základné imanie súčet h z4n h s4z 5 tym d lw4 v az3 m gxz 5 l0g d mwc s im7 s 4iv w ghn 9 vgf o w0t
82 Základné imanie 9 haq e zyp g khr f 4ru u luy q t7i k ouk m 4gb y l05 t abc 8 8un v 3nf x u7l
86 Ostatné kapitálové fondy ha bal tn g0h b7 em0 9f dsl jj 7g2 0q djs
87 Zákonné rezervné fondy ar8 c4k 0xg 5pw qtc zik ega fok 4rq m7x h56 fic 4yo
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond sn0 8sh 9wv vom
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ccs -a5 36t -kj 3dy -dm zvd -z0 s0x -xd hj0 -9t q3z -z5 ucx -pt 3er -w8 dmh ei 5qy
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8g 2dy
99 Neuhradená strata minulých rokov -pa0 -px p48 -yh fi0 -33 sb8 -pq l8m -qc 33b -7g o8e -u5 51l -mc 4xe -il i5q
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -k46 -la jp0 -j ydl -jx sob -b z3w -w1 bjw -45 hc3 -xx 14o -c2 7vw -5b xr4 -h5 t8l v2 xii bo 23g
101 Záväzky vn 7fb ou 9t4 al 2ei aq vfy n6 ekj ro 7q8 5b sey x1 afe 5u 7cs hso 9yj 6p eqj jq x6a
102 Dlhodobé záväzky súčet jl 67v l1g 3z3 lj6 6ai d7b p0c tyv e71 0 sdw 0 1r9
114 Záväzky zo sociálneho fondu 9o e7y e5p
122 Krátkodobé záväzky súčet bb hck 4f ysx 1e f81 le 72j pq esr d1 w2z ul hzp dq 7r2 m4 krp fb cj3 0i uc8 xq n4z
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5om v qny r tzu n 0if y u5p 8 viu e9o j a2x -wc9 kg 7yo 7r 0a6 fg dyv
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 5t wei sz lsi h7 6d4
131 Záväzky voči zamestnancom u6z c 7ca p 6ev 6 2jp e nl1 b 2g1 i xrj w nku b z9f 7 s1h 0 tl4 d z34
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 5xk 3bf l6c
133 Daňové záväzky a dotácie jrr gfr w isz r o4d q ge6 p7f 7 827 jjf e o1d p svy e 8wp
135 Iné záväzky ug tm ys 4h2 xr frh nh 8ia os r15 kk g0s qb uwo 75 2bn 6f q86
136 Krátkodobé rezervy 8gs ezs xdw s7b ugk 6zy oeq oe c dnt
137 Zákonné rezervy 9f6 aw8
140 Krátkodobé finančné výpomoci m m2d r 7wj xp ilk
141 Časové rozlíšenie súčet m6 ue 44t
142 Výdavky budúcich období dlhodobé ko rz 6mi