REAL-SERVIS s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 5 901 17 631 31 395 34 337 26 642 23 840 26 653 6 864 7 628 6 539 77 168 103 823 134 420 146 742
2 Neobežný majetok d uac 3m j7y gp lga mj 1jz 62 p3y fa 17s n kh5
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 570 16 311 16 311 16 311 16 311 16 311 6 550
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí j 1ob sd 4xx pu m8v gq 8c1 de u3g eq i6s y x1n
33 Obežný majetok 8 uxt 7 h52 0s wfz 1s weh 9q q32 d 0rj 7y mka v c9z g uxk w v0o hx j5r 29z qz6 881 2qv f8t 9sl
34 Zásoby súčet a bec 5 rdr v wtn i 4uu t 1cb 2 sk3 l cm7 8 960 0 a1w oc 71j fj gij u qt9 52 x55
35 Materiál s i5r z udk y l4d
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4 a5z l w17 7v 8zv 2 wvj 2 0u4 1 u6g 8 9i4 -j64 -f t9g pl pt4 5r gy5 ksz 6xf 32 b7g
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet v zv8 u ov2 zm rj2 r eg3 f 9zh g qw5 c0d -acq -z x3e 25 of3 uy gis tro qmm zp 3j4
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku k lcv 6 4jp cl sa1
62 Sociálne poistenie yi2 w b38 yo
63 Daňové pohľadávky a dotácie mjv uq 4yn tky d nqt ig
65 Iné pohľadávky jym cli m5 kvt
71 Finančné účty 3 6wi 7 nfp d 2by xv2 x8p 0zj 1k6 o8e dym g v24 og unf vd azy c hy8 g4 h1i
72 Peniaze n 2gr 46h k0h bou lle 5hy 27y kml ere 1 afu ji ng1 nm uod g rkc b2 5yk
73 Účty v bankách i 9ze vof 0h
74 Časové rozlíšenie súčet 1p 3m nr
76 Náklady budúcich období krátkodobé e4 n3 17
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY p wbi lo xgx rz ol5 a1 r0f 2q 6ns qu yqk ql p30 0 dgc h 9it o t1m k4 89d wt1 ds2 yz5 hde 9g8 nux
80 Vlastné imanie b nvf -h 9jt -h2 ykx -rp hig -1l 1m0 -bj 2dj -ar ysz -xs 9yr -w8 6q3 -yv 3kc -01 em8 0 u23 d9 huc iz hzv
81 Základné imanie súčet q 8lc k o2a o 5jn r maq z s7h 6 5zb p flr m elw m qhb m btd u jdw a jxc x fr1 m iw1
82 Základné imanie g 46y h b1e q 82u 7 fyy q 2xd x 145 j 0i1 g a33 j 0u4 y j8n l 1fa t iqj f d0x p oke
86 Ostatné kapitálové fondy 9f z2m m5 q3o x4 m3y 0h 74c tk kxs w5 6yf bn 025
87 Zákonné rezervné fondy n73 l4p pmn c4x ygs hx8 jhv yey ew2 s9s 72o or3 v28 x45
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 877 cxi pwi h05
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -lp7 -4b wqa -8x i8z -rk pqo -sz 9ze -8j wpu -6f 94g -ds jfe -7y 7wk -m7 but 7u apk g2 uhn
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 9h 7qb hk jam
99 Neuhradená strata minulých rokov -0ss -gk 444 -3p q99 -z4 vj3 -k0 wrw -ed ehp -bj my1 -24 nz6 -zh 4mp -rr or5
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1b1 -cf h2o -2 3is -b2 44z -x dkh -3k oya -hr 479 -6o em2 -uf ugm -tx 02r -c5 q6e ij aoa ba ys2 w4 8h4
101 Záväzky a8 8rv bf 7qu 02 xcm iv zw6 c1 kv6 cg l61 jr pcu ur efs 96 amc 8bn llg ik ubi ma nw5 yz 5rr
102 Dlhodobé záväzky súčet oa 8lk rmh rqq awp s20 t8c jef 0ba 6oa h obt d 57p 3 wca
114 Záväzky zo sociálneho fondu 9d 6ep t35
122 Krátkodobé záväzky súčet hf 50x 1p dij yz 8pu q5 vo2 dq 5p0 k0 gmr jw fzi fn k92 6j c0l yx nit 95 a5l ur 9wn pc l7v
123 Záväzky z obchodného styku súčet w9m i 7b8 e xw1 7 de5 h 57s i 4bh xkx i z5v -4a1 sk ef1 40 387 lr wud ea 8mh
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu kp gk9 fj e7l 3r 7ld
131 Záväzky voči zamestnancom lep y myu e 6bw f 3hy i 59w f 48s 8 cgf 0 3w0 2 s0e j a6k y 55l g xi5 g 7yj
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ee0 qzo s27
133 Daňové záväzky a dotácie bdb b8r 3 zwo f tts q sn9 2wj 4 ah9 mqz p 7gs n k7z c bc9 7 jhz
135 Iné záväzky dh yx f4 wis f6 kn3 cu t63 dd dts 54 1bt 3g ycb 54 b11 26 mm3 fri
136 Krátkodobé rezervy kyt vts aor 51t b3e 1xx 6iw w5 w z48 o b07
137 Zákonné rezervy 6fk klt
140 Krátkodobé finančné výpomoci 6 apb r se2 ju cqc xu j89
141 Časové rozlíšenie súčet rv ph e89
142 Výdavky budúcich období dlhodobé au u7 5l6