BODY Energy Club a. s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet jy m4z m hqg adj d 7jq ca1 h acm pmt h onu 3qw
3 Tržby z predaja tovaru kn 0t7 jm5 5ro v2p 2xi 9gc 8li
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov xy 4n0
5 Tržby z predaja služieb 1 505 512 1 472 811 1 252 917 1 547 755
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 2
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu m woh n 8qm 1 7kz den 2 pv4 yty p t4y teb 4 883 60c
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 53 896 74 101 72 258 90 850
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok bz4 p7z 8lr aqd 01q 2g2 9rl u6n
14 Služby o 5cf pya i ql1 ucl 2 xv6 kzl 2 hw1 o9d m tzh 383
15 Osobné náklady ydu d39 rnk 8mo 9qo kfm j9s xa9
16 Mzdové náklady wv8 sqq jj4 9a7 6t0 v0w 9gf mtv
18 Náklady na sociálne poistenie 64 669 23 079 33 154 76 390
19 Sociálne náklady w p6k l ezk k 0gn e ebu
20 Dane a poplatky jls b44 4 b64 mdg d6f
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2iz lte biq xs6 hux c33 3dz yh9
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku e0w rr3 r6r jpp
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť p lg9 dsg 2 zkg k 826
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -8 b6v ws ewq -6wm 74q -z f81 ku7 -0 vh5 m4m -b49 qt2
28 Pridaná hodnota -c t4i q3 eyp -r7 o9w 4o sp2 -zjz zk8 u6d wk2
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu g k5 n iu 8 z3v
39 Výnosové úroky u zx a l
41 Ostatné výnosové úroky 4
42 Kurzové zisky 0d o en
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti y drx
45 Náklady na finančnú činnosť spolu b3 vx9 jne wd1 p33 zki aa dea rr pfn
49 Nákladové úroky nj 0qr l5 kzn rk ulh 7l p5g rj rwk
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 9c edf
51 Ostatné nákladové úroky 1f jxv
52 Kurzové straty mg rd qn 21
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť d7 gub q4 1du 6i 2j3 9o 1u1 jp n6j
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -my 61q -rod ey6 -utw bej -gw up2 -rm u9f
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -k rn9 2km -ccn cth -c 9pn or9 -m tbb guk -6qm mn8
57 Daň z príjmov kx r d
58 Daň z príjmov splatná 5o p h
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 500 368 -716 108 -1 137 055 -1 385 616 -760 075