RealRia, s. r. o. "v likvidácii" - Podrobnosti

Vložka číslo
17624/S
Dátum vzniku
28.01.2010
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 28.1.2010 do 20.9.2017)
 • prevádzkovanie cestovnej agentúry (od 28.1.2010 do 20.9.2017)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 28.1.2010 do 20.9.2017)
 • vedenie účtovníctva (od 28.1.2010 do 20.9.2017)
 • správa bytového/nebytového fondu (od 28.1.2010 do 20.9.2017)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 28.1.2010 do 20.9.2017)
Uložené listiny
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • Konečná správa.zep
 • Účtovná závierka.zep 31. 07. 2017
 • Poznámky k účtovnej závierke.zep
 • Plnomocenstvo.zep
 • Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 04/2017 - 07/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 04/2017 - 07/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 03/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 03/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
 • Podpisový vzor likvidátora.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
 • ÚZ 2011
 • ÚZ 2010
 • RealVyhlasenie
 • Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
 • Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
 • Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
 • RealRiavyhlaseniespolocnika
 • RealRiapodpisovyvzor
Dátum aktualizácie
25.05.2024